خانه «=« شاخص «=« جوانان، هويت ديني و چالشهاي پيشرو

جوانان، هويت ديني و چالشهاي پيشرو

شايد بتوان گفت كه بشر هميشه به معنويت محتاج بوده و اكثراً نيز با عقل و دليل. البته عقل و دليل به معنايي خاص كه دانشمندان از آن نام مي برد در آنجا مورد نظر نيست بلكه عقل و دليل به معناي عرفي و عمومي مردم مورد است مذهب و دين خود را اختيار مي كند حالا چه آن دين و مذهب وحياني باشد و يا وحياني نباشد چه دين انحرافي باشد و يا انحرافي نباشد بالاخره انسانها نياز به دين و مذهب دارد. وقتي انسان نياز به دين و مذهب دارد آنچه كه بيشتر در انتخاب دين …… آن با چالش و درگيري هايي دروني دست و پنجه نرم مي كند جوانان است چون در ايام جواني ذهن جوان فعال است و هزاران سؤال در ذهن جوان خلق مي شود، اين سؤالات نياز به پاسخ دارد كه اگر پاسخ صحيح به اين سؤالات داده نشود و جواب ها استدلالي و منطقي نباشد چه بسا خطرهايي جدي مثل پوچگرايي در وجود خودش احساس خواهد كرد.

آنچه در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرد زمينه هايي است كه جوانان در آنجا رشد نموده اند مثل نقش خانواده در تربيت فرزند، نقش جامعه در برخورد با جوان، نقش كانون هاي آموزشي، مثل مدارس و مؤسسات آموزشي، نقش خود جوان در پيدا كردن راه حل.

1ـ خانواده و پاسخ به سؤالات ديني

قبل از اينكه نقش خانواده را بيان كنيم اول بايد بشناسيم كه خانواده به چه محل و جايي مي گويند.

آنچه كه جامعه شناسان تعريف كرده و از منابع ديني نيز به دست مي آيد اين است كه تشكل خانواده از دو نفر زن و مرد تشكيل مي شود و به مرور زمان توالد و تناسل انجام مي شود و يك جامعه كوچك را تشكيل ميدهند.

وقتي كه طفل پا به دنياي جديد مي گذارد و رشد مي كند تربيت اين طفل از هر جهت چه از جهت ديني، اقتصادي، اجتماعي به عهدة پدر و مادر است از خانواده است كه شخصيت طفل شكل مي گيرد و خانواده تأثير مستقيمدر شكل گيري شخصيتي اين طفل دارد، در اين دوره است كه بايد با طفل برخورد روان شناسانه شود تا اين عنصر خانواده شخصيت خودش را پيدا كند و از همين جا سؤالات متعددي از جمله سؤالات اعتقادي و ديني براي آن پيدا مي شود بخصوص در دوران نوجواني در اين مرحله از زندگي يعني از سن تقريباً 7 سالگي تا دوران نوجواني يعني 15 سالگي در پاسخ به سؤالات اعتقادي و ديني شان مي شود پاسخ هايي موقتي و يا پاسخ هاي تعبدي داد و آنها را مجاب كرد ولي اين پاسخ دادن ها كافي نيست لازم هست ولي كافي نيست.

2ـ مؤسسات آموزشي و پاسخ به سؤالات ديني

در دوران نوجواني مي شود پاسخ هايي به سؤالات اعتقادي نوجوان داد و آنها را تا حدودي قناعت داد ولي آنچه سؤالات مهم و مشكل براي آنها پيش مي آيد در دوران جواني است يعني در زمان دانشجوي كه تقريباً از سن 18 سالگي به بالا، كه به اين راحتي نمي شود به سؤالات آنها پاسخ گفت، اين دوران است كه جواب سؤالات را معلمين و مؤسسات آموزشي بايد بدهند.

آنچه كه در اين قسمت مورد توجه است نحوه برخورد معلمين با دانش پژوهان جوان است كه چگونه برخورد با دانش پژوهان جوان داشته باشد، روان شناسان نحوه برخورد معلمين با جوانان را اين گونه بيان كرده اند كه معلمين و استادان با شاگردان جوان خود يك برخورد اخلاقي داشته باشد و برخورد تحقير آميز نداشته باشد تا جوانان احساس شخصيت كنند و جواب كه به سؤالات آنها ميدهند بايد بدون غرض و هدف خاص باشد و نيز جواب سؤالات با استدلال و منطقي باشد، نه اينكه از راه جدل و يا مغالطه وارد شوند. ممكن است سؤالات از روي غرض و هدف خاص باشد و يا حتي سؤالات شرك آميز نداشته باشد، معلم در اين صورت نيز بايد منطقي جواب دهد تا سؤال كننده احساس كند كه معلمين جواب درست را به او داده است و اگر احياناً جواب سؤال را ندانند در مقام توجيه بر نيايند.

نكته ديگر كه در اينجا قابل ذكر است اين مي باشد كه خود بنده از برخورد كه با بعضي از دوستان دانشجو داشتم به اين نتيجه رسيدم كه بعضي از دانشجويان احساس مي كنند كه روحانيت از تمدن و پيشرفت جلوگيري مي كنند و برخورد منفعلانه با تكنولوژي و پديده هايي نو دادند. براي شان در جمع بعض از دانشجويان بوديم و يكي از دانشجويان بر اين باور بود كه روحانيت در مقابل تكنولوژي واكنش منفي دارد و مي گفت كه روحانيت از اول در مقابل راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت واكنش منفي نشان ميدهند. من در جوابش گفتم ما در مذهب شيعه از زمان معصومين تا حالا اصولي داديم كه بر مبناي آن اصول در مقابل تكنولوژيتصميم گيري مي كنيم مثل حكم اولي حكم ثانوي، مصلحت جامعه و دين. روحانيت شيعه و يا متوليان دين تا هيچ وقت مخالفت يا تكنولوژي نكرده اند، بلكه بر مبناي حكم ثانوي و مصلحت جامعه و دين با آن پديده نو و تكنولوژي تصميم گيري كرده اند، و اين تصميم گيري از روي هدف كه مخالفت با نوآوري باشد نبوده است.

اگر در گذشته روحانيون مسيحي با تكنولوژي يا يك نظريه جديد مخالفت كرده اند بنابراين آنرا در پاي همه متوليان اديان ديگر نوشت، زيرا متوليان دين مسيح بخاطر برداشت اشتباه كه از متون ديني خود داشتن با نظريات جديد مخالفت مي كردند تفصيل اين بحث را براي علاقه مندان به دو كتاب از استاد مطهري ارجاع مي دهم 1ـ علل گرايش به ماديگري 2ـ اسلام ومقتضيات زمان

3ـ جامعه و جوانان

خود جامعه در حقيقت يك آموزش گاه براي جوانان است و در جامعه است كه شخصيت جوان در آن رشد پيدا مي كند، و استعدادهايي جوان در آن رشد پيدا كرده و شكوفا مي شود و از برخورد جوانان با پديده هايي نو و صنعت از يك طرف و آموزه هايي ديني از طرف ديگر اين تشبيه را بوجود مي آورد كه علم و دين با هم در تضاد ست، بخصوص اگر جامعه آن جوان يك جامعه مذهبي و ديني باشد. لذا نقشي را كه جامعه با جوان و سؤالات جانان دارد اين است كه در آن جامعه، فرهنگي پياده شود كه جوانان از مطرح كردن سؤالات خود هراس نداشته باشد. و با آرامش خاطر بتواند در پي جستجوي پاسخ سؤالات خود باشد و متوليان جامعه زمينه تحقق و مطالعه براي جوان آماده كند.

4ـ نقش جوان در پيدا كردن راه حل.

با توجه به اين كه دين اسلام و بخصوص مذهب شيعه انسانها را به تفكر و تعقل دعوت مي كند خود جوان مي توان پاسخ هاي خود را از متون ديني استخراج كرده و جواب سؤالات خودش را پيدا كند. طبق دستورات قرآن وپيشوايان و دين و مذهب ما تمام اين جهان نشانه الهي هست وجوانان با مطالعه و تحقيق بدون اسنكه يك طرفه قضاوت كنند مي توانند جواب هايشان را پيدا كنند و به اين نتيجه خواهند رسيد كه متوليان دين و يا روحانيت با تكنولوژژي و پديده هاي نو طبق اصولي كه ذكر كرديم برخورد داشته اند و اين مخالفت ها اگر در بعض موارد بوده بدون هدف و صرف مخالفت با پديده هاي نو نبوده است. نمونه اين مصلحت انديشي ها دارد ما حتي در رفتار معصومين نيز مشاهده مي كنيم به طور مثال امام علي u خطاب به يكي اصحابش مي فرمايد كه روزي مي رسد كه بشر از آب نور خواهد گرفت. آيا امام در همان زمان نمي توانست از آب برق بگيرد؟ مي توانست و نكرد چرا؟ به خاطر اين كه بشر آن زمان ظرفيت اين را نداشت كه از برق استفاده كند مثل امروز. نمونه از اين كم ظرفيتي بشر را ما در همين زمان خودمان شاهد هستيم كه قدرتمندان از انرژي هسته اي سوء استفاده كرده و سلاح هايي مكروبي درست مي كنند كه جهان را تحديد مي كند در حاليكه انرژي هسته بلي نعمت هاي خداوند كه مي شود از آن به نفع بشر استفاده كرد.

« جمع بندي بحث و نتيجه»   

  به نظر من با توجه زمينه هايي كه مورد بحث قرار داديم اين نتيجه بدست مي آيد.

1ـ جوانان مي تواند با تحقيق در مطالعه جواب سؤالاتش را به دست آورد و هويت ديني خود را بدست آورند.

2ـ‌ آنهايي كه فكر مي كنند كه متوليان دين يا روحانيت با تكنولوژي و پديده هاي واكنش منفعلانه دارد. بدست مي آورند كه اين گونه نيست وعموميت ندارد. بلكه در برخورد با آن عاقلانه برخورد مي كند

image_pdfپی دی افimage_printچاپ
به کانال تلگرام ما بپیوندید
x

شاید بپسندید

دختر افغان (کلیپ)

    پی دی افچاپ

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن