خانه «=« ۱۳۹۴ «=« حوت

آرشیو ماهانه: حوت ۱۳۹۴

خدا رابطه اش با بنده ی گناهکار و کسانی که بعضی مواقع غافل می شوند و حرفهایش را گوش نمی کنند و یا کسانی که دائم گناه میکنند ، چگونه است ؟

اسخ – ما بخاطرظرفیت کم خودمان و نظرات تنگی که در روابط ما حاکم است ، بعضا آنچه که من از شما می خواهم اگر شما انجام ندهید از دست شما گلایه میکنم ، روابط این طوری است . ولی در ارتباط با خدای متعال ما با رحمت بی نهایت روبرو هستیم . یعنی این طور نیست که اگر ما خلافی مرتکب شدیم و بعد برگشتیم و عذر خواهی کردیم و همین که از کارمان پشیمان شدیم و حتی در برخی روایت داریم که اگر گناهی را بنده مرتکب شد ، من بلافاصله آنرا ثبت نمیکنم تا راه بازگشت باشد تا هفت ساعت فرصت می دهد ، اگر توبه کرد و بازگشت که آنرا ثبت نمیکند و اگر توبه نکرد آنرا ثبت می کند ولی اگر باز توبه کرد آنرا پاک میکند . رابطه خودمان با خدا را مقایسه نکنیم . ما ظرفیت محدود داریم ، ما تنگ نظر هستیم ، ما سعه ی صدر نداریم ، حتی پیامبران و اولیاءالله هم با کسانی که گناه می کردند خوب برخورد می کردند و رفتارشان با ما فرق میکرده است . فردی خدمت امام حسن (ع) آمد و هر چه از دهانش آمد گفت ولی امام گفت : تو غریب هستی ، بیا برویم منزل ، خسته ای و غذا نداری ، بارت را به من بده یعنی دراین برخوردها مهر و محبت نشان می دادند . خدا خودش می گوید : بدی را با نیکی پاسخ بده و بعد خودش این کار را نمی کند ؟ این کار برای انسانهای بزرگ است کسانی که سعه ی صدر دارند . بنابر این این طور نیست که اگر ما غفلتی کردیم و خلافی مرتکب شدیم و توبه کردیم ، خدا نبخشد . در ضمن اگر ما موفق به توبه می شویم ، نشانه ی این است که اول خدا به ما توفیق توبه را داده و بعد ما توبه کرده ایم . پس در توبه اول عنایت او شامل حال ما شده و بعد ما احساس کردیم که این کار اشتباه بوده و توبه می کنیم . یعنی توبه هم یک توفیقی از جانب خداست . و به هرکس این توفیق را نمی دهد و باز لطف اوست که شامل حال ما شده است . ما نباید بگوییم که خدایا من توبه کردم ، تو قبول کن بلکه باید بگوییم که خدا از تو تشکر میکنیم که توفیق توبه را به ما دادی و به من اجازه دادی که برگردم . وقتی که ما پشیمان هستیم و توبه کرده ایم و دیگر نمی خواهیم گناه را تکرار کنیم پس نگرانی ما از چیست ؟ خیلی ها سوال می کنند که ما توبه کرده ایم و خدا هم قبول می کند ولی سنگینی بار گناه که بر دوش ما است را چکار کنیم ؟ این احساسی که در من پیدا شده را چکار کنیم ؟ این دو حالت دارد. یک حالت توبه است ، این را مطمئن باشید که وقتی خدا وعده داده ، خلاف وعده عمل نمیکند . توبه را پذیرفته بشرطی که پشیمان شده باشیم و دیگر نخواهیم که آن گناه را تکرار کنیم . اتفاقا این احساس شرمندگی لطف خداست. اگر انسان خلافی مرتکب شده و این احساس شرمندگی را داشته باشد دیگر دنبال آن خلاف نمی رود ولی اگر آن احساس شرمندگی از بین برود ممکن است که با بطرف آن خلاف برود . پس همین احساس شرمندگی مانع از آن میشود که به دنبال خلاف برود . این احساس قشنگی است که انسان در مقابل مولای خودش خجالت بکشد و ادب را نشان بدهد . در از ناحیه خداوند همیشه باز است و هیچگاه نمی گوید که من در را می بندم . خدا می گوید تو بر نمی گردی ، خوب برگرد . پس باز در حال گناه نظر لطف خداوند به او هست ولی او توجه نمیکند . در حدیث قدسی داریم که آنهایی که به من پشت کرده اند اگر می دانستند که من چقدراین ها را دوست دارم و مشتاق آنها هستم ، از شوق می مُردند . هیچ وقت خدا دست رد به سینه ی بنده ای نمی زند و هیچ وقت با کسی قهر نمی کند . این ما هستیم که با او قهر می کنیم . وقتی ما با او قهر کردیم ، گرفتار قهر اومی شویم . یعنی قهر او عکس العمل قهر ماست . چون ما به او پشت کرده ایم از رحمت های ویژه او برخوردار نمی شویم . شما وقتی پشت به نور کرده اید و رو به سایه آورده اید ، از نور بهره ای نمی برید . و این است که نور رویش را از شما گرفته است . بازدارندگی و باز داشت از ناحیه خداوند نیست . نکته ای که هست این است که ما باید حواسمان جمع باشد که از لطف بیکران حق سوء استفاده نکنیم . قرآن می فرماید : خدا که این همه به تو لطف می کند ، چرا تو مغرورانه برخورد می کنی ؟ آیا نتیجه ی این همه لطف و صفا و مهربانی این بود که تو از اینها سوء استفاده کنی . در روابط اجتماعی ما اگر کسی در ظاهر مهر و محبت نشان می دهد و دیگری مرتب سوءاستفاده می کند ، ارزیابی مردم نسبت به این شخص چگونه است ؟ این را انسان موفقی میدانند ؟ هیچ عاقلی این حرکت را قبول میکند یا او را سرزنش میکنند . پس در مقابل خدا هم ما این ارزیابی را داشته باشیم . خدایی که این همه مهربانی می کند و به ما فرصت می دهد و ما باز سوء استفاده می کنیم . اگر می خواست ما را عذاب کند آیا نمی توانست ؟ خدا به ما فرصت می دهد و ما باز هم سوء استفاده می کنیم . ممکن است ما این فرصت ها را چنان در خودمان نابود کنیم که دیگر جای برگشت نباشد . این نقطه ی خطرناکی است و انسان بدون توبه از دنیا می رود . فرصت توبه از او گرفته میشود . این قدر غرور در ما بوجود می آید که می گوییم : بعداً توبه میکنیم . مگر من چکار کردم ؟ دیگرانی که هزار تا انسان کشته اند ، من و او یکی هستیم ؟ حالا من یک حرف زدم ، یک دروغ گفتم ، یک نگاه کردم ، یک غیبت کردم ، و این ها را کوچک می شماریم . و گناهانی مثل قتل نفس ، دزدی و بمباران کردن یک منطقه را بزرگ می کنیم و می گوییم من که اینها را انجام نداده ام یک غیبت و یک تهمت زده ام و یک نگاه بد کرده ام ، مگر چه شده است ؟ بدترین حالت این است که انسان خلاف را کوچک بشمارد . اگر ما خلاف ها را کوچک شمردیم ، منتظر باشیم که به خلاف های بزرگتر راه پیدا بکنیم . در برخی از روایت داریم که اگر ما از راه گناه به مقصدی می روییم گمان نکنیم که به آرزوی مان می رسیم . رسول اکرم (ص) می فرماید : کسی که با معصیت و نافرمانی خدا دنبال کاری باشد از مطلوب خود دورتر و از آنچه که می ترسیده ، نزدیک میشود . در ارتباط با سنگینی گناه در مکارم الاخلاق این روایت است که هرگاه خدا خوبی بنده ای را بخواهد ، گناهان او را در برابرش مجسم می کند و بار گناه را بر دوش او سنگین می سازد یعنی احساس گناه را از او نمی گیرد . توبه کرده و توبه اش را قبول می کند ولی این احساس گناه و شرمندگی را از او نمی گیرد زیرا او را دوست دارد و می خواهد این حجابی باشد بین او و گناه و این خوب است . و هرگاه بدی بنده ای را بخواهد از باشد می برد . یعنی بنده گناه کرده و نسبت به گناهانش بی خیال است . مثل بیماری است که مریض است ولی با مُسکن های زیاد اصلا به بیماری اش توجهی ندارد . ولی اگر به مرضش توجه کند این باعث میشود که بیماری اش زیاد نشود و درمان میشود .

بازسازی قصر دارالامان توسط کابینه به تصویب رسید

اعضای کابینه در جلسه امروزی شان در کابل پروژه بازسازی قصر دارالامان را به تصویب رساند که این قصر به هزینه ١۶  میلیون دالر بازسازی خواهند شد.

قصر دارالامان قصر دارالامان
گفته می شود که در این جلسه اعضای کابینه گفته اند که با دوباره ساختن قصر دارالامان در کابل شهروندان کشور شاهد افزایش توریزم در افغانستان خواهند بود.
سید سعادت منصور نادری وزیر شهر سازی گفته است که با دستور ریاست جمهوری کشور طرح بازسازی این قصر توسط انجنیران وزارت امور شهر سازی، اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی اداره امور عملی می شود.
اعضای کابینه گفته اند که پروژه بازسازی قصر دارالامان جز میراث های فرهنگی و تاریخی کشور، جلب و جذب توریزم و احیای هنر معماری دوران امانیه ترتیب گردیده است.
پیش از این در سال  ١٣٩٠ شاروالی کابل اعلام کرده بود که آنان قصر های تارخی دارالامان، تپه تاج بیگ و چهلستون را از پول شهروندان کشور بازسازی می کنند.
قصر دارالامان، در حدود هشت کیلومترى غرب کابل قرار دارد.
این  قصر در دوره امان الله خان در اوایل دهۀ  ١٣٠٠ هجرى شمسى اعمار گردیده که بر اثر جنگ های داخلی تخریب شد.
قصر دارالامان که تقریباً ١۵٠ اتاق کوچک و بزرگ داشت، در اوایل براى مرکز سلطنتى و بعدا به عنوان تعمیر وزارت دفاع استفاده میشد که به اثر جنگ هاى دهه ١٣٧٠ تخریب شد.

افکار عمومی از سیاست های دوگانه آمریکا نفرت دارد

در حالیکه غربی ها به هیچکدام از وعده های خود نسبت به افغانستان عمل نکرده بل بر گسترش تروریزم در کشور ما نقش فغال داشته و در تمامی %B

برنامه بورسیه آژانس پناهندگان سازمان ملل آینده ای روشن تر را برای دختر جوان افغان رقم زد

روژان، زن جوان باهوش ۳۰ ساله افغان و فرزند ارشد از بین سه فرزند خانواده می باشد. او در ایران متولد شده ، تحصیل کرده و ۳ سال است که به میهن خود بازگشته است تا با استفاده از علوم و فنونی که کسب کرده است خود به بازسازی کشور خود کمک کند.

والدین او که هر دو اهل هرات هستند در زمان تجرد خود و در دوران جنگ ازافغانستان فرار کردند. آنها در ایران با یکدیگر آشنا شده و نهایتاً در تهران مستقرشدند. پدر او نگهبان یک ساختمان بوده و گاهی در زمان هایی که پیش می آمد باغبانی نیز می کرد. او بالاخص اصرار داشت که فرزندانش تحصیلات عالیه داشته باشند زیرا که او خود دیپلمه بوده، ولی هرگزفرصت ادامه تحصیل را پیدا نکرد. او برای فرزندانش آرزو آینده روشنتری دارد، آینده ای که در آن همگی تحصیلات عالی دانشگاهی داشته باشند. روژان می گوید: “پدر ما را همیشه تشویق می کرد تا آنجایی که می توانیم بیاموزیم. همه ما یادگیری زبان انگلیسی را از دوران دبستان شروع کردیم.”

روژان، فارغ التحصیل رشته زیست شناسی سلولی ملکولی از دانشگاه تهران، یکی از معتبر ترین دانشگاه های ایران، می گوید: “من همیشه به رشته علوم علاقه داشتم، ولی برای خانواده من با ۳ فرزند، تامین شهریه های بالای تحصیلی و دیگرهزینه های جانبی بسیار مشکل بود.”

خوش شانسی روژان بود که در اولین سال دانشگاه یکی از اقوام روژان را با برنامه بورسیه (DAFI ) آشنا کرد. برنامه (DAFI) به پناهندگان جوان شایسته در دانشگاه های دولتی و صنعتی در کشور میزبان بورسیه اهدا می کند و تنها بودجه موجود در کشور برای کمک هزینه دانشگاهی برای پناهندگان می باشد. دولت آلمان برنامه (DAFI) را در سال ۱۹۹۲ آغاز کرد و سالانه تقریبا صد درصد سرمایه پروژه را تامین می کند. “این برنامه واقعا نعمت بزرگی بوده. شهریه دانشگاه بار سنگینی بر دوش خانواده ام بود ولی ((DAFI مرا در تامین اغلب هزینه های دو سال آخر دانشگاه دوره لیسانس کمک کرد.” روژان تنها فرد خانواده است که از برنامه (DAFI) بهره مند شده است. “وقتی خواهرم را نگاه می کنم متوجه می شوم که مشکلات مالی چقدر خسته کننده می تواند باشد و چه تاثیر بدی می تواند بر روی عملکرد دانشجو داشته باشد. من خوشحال هستم که با پشتیبانی برنامه(DAFI)  توانستم از این چالش ها اجتناب بکنم.”

با توجه به ارتباط مستقیم آموزش به خوداتکایی و راه حل های پایدار برای پناهندگان، کمیساریا اهمیت ویژه ای به امرآموزش پناهندگان می دهد. آقای داناپالا، نماینده کمیسرعالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران می گوید: “کمیساریا از دولت آلمان برای ارائه پروژه بورسیه (DAFI) به جوانان افغان در ایران سپاسگزار است. ارائه این نوع کمک مالی به پناهندگان برای آنها امکان ادامه تحصیلات آکادمیک در ایران را فراهم کرده و بدین گونه برای آنان امکان و امید حرکت به سمت آینده ای روشنتر را فراهم کرده است”.

روژان، هنگام سفر به هرات برای گرفتن ویزا جهت تحصیل دانشگاهی در ایران عاشق افغانستان شد. او در طی سال های تحصیل دانشگاهی خود، بارها به افغانستان سفر کرده و با خود عهد کرد که هنگام پایان تحصیلاتش در ایران، به بازسازی کشورخود کمک کند. او می دانست با توانایی های متعدد از جمله تحصیلات دانشگاهی، کامپیوتر، زبان انگلیسی که در ایران کسب کرده بود واجد شرایط کارگزینی در کشور خود خواهد بود. در سال ۲۰۱۳، یکی از دوستانش او را به یک سازمان مردم نهاد بین المللی به نام HELP در افغانستان معرفی کرد، که تا به امروز در انجا مشغول کار است. به عنوان کارشناس بخش فرهنگی و رسانه ای HELP، او مدیریت وب سایت، پژوهشگری و گزارش نویسی را به عهده دارد. او همچنان فعالانه در گسترش گردشگری در افغانستان نیز فعالیت می کند. “من اعتقاد دارم که ترویج صنعت گردشگری به طور قابل توجهی از نظر اجتماعی و اقتصادی به کشور افغانستان کمک خواهد کرد.”

روژان الگویی است برای دیگر دانش آموزان، الگویی برای تشویق ادامه تحصیل. او اکنون به آینده ای روشن می نگرد. او با موفقیت برای بورسیه “فولبرایت” قبول شد و اکنون امیدوار به ادامه تحصیل دریکی ازدانشگاه های ایالات متحده آمریکا در رشته بهداشت عمومی می باشد. هر چند دانشگاه خاصی از طرف کمیته هنوزانتخاب نشده است ولی انتخاب اول او دانشگاه “جان هابکینز” است.

روژان می گوید “من قطعاً پس از اتمام تحصیلاتم به کشورم باز میگردم؛ آینده کشورمان به ما بستگی دارد.”با ارتقا سرمایه انسانی پناهندگان جهت بازسازی کشور مبدا پس از بازگشت داوطلبانه آنان، برنامه “DAFI” صلح و پایداری منطقه را ارتقا می بخشد.

گرچه خانواده روژان در ایران زندگی می کنند، او پیوسته خانواده اش را تشویق می کند تا به کشورشان بر گردند. او حتی در پیدا کردن فرصت های شغلی برای برادر و خواهرش تلاش می کند. خواهر او مهندس کامپیوتر است و برادرش اکنون درسفارت افغانستان در ایران کار می کند. “من به روزی می اندیشم که با تمامی اعضای خانواده ام در افغانسنان زندگی کنم، و با کمک برادر و خواهرم در بازسازی کشورمان سهمی ایفا کنیم”.

ترامپ: نیروهای امریکایی به خاطر محافظت از سلاح هسته یی پاکستان در افغانستان بمانند

دونالد ترامپ، نامزد ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا از حزب جمهوری‌خواه گفته‌است نیروهای امریکایی به خاطر محافظت از سلاح هسته‌یی پاکستان باید در افغانستان بمانند.

ترامپ در جریان یک مناظرۀ انتخاباتی گفته‌است که به نظر او باید نیروهای امریکایی در افغانستان بمانند به خاطری که در نزدیک پاکستان باشند و از سلاح هسته‌یی آن محافظت کنند.

این در حالی‌ست که سال گذشتۀ میلادی ترامپ با اشاره به سلاح هسته‌یی پاکستان این کشور را یک مشکل و برای آینده خطرساز خوانده بود.

دونالد ترامپ نامزد پیش‌تاز حزب جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا در سال جاری اظهارات جنجال‌برانگیزی را داشت.

او چندی پیش خواهان منع ورود مسلمانان به ایالات متحدۀ امریکا گردید که نسبت به این بیان او نه تنها مسلمانان، بل کشورهای غیر اسلامی به شمول رییس جمهور امریکا نیز واکنش نشان دادند.

کاهش اعتماد مردم و باور فقط ۷ درصد نمایندگان شورای ملی به عملکرد حکومت

نهاد دیموکراسی انترنشنل از کاهش اعتماد مردم نسبت به حکومت خبر می‌دهد و مشکلات عمده در سیستم حکومت‌داری افغانستان وجود دارد.

زکریا بارکزی، مشاور ارشد دیموکراسی انترنشنل روز پنج‌شنبه( ۱۳ حوت) در یک نشست خبری در جریان نشر گزارش نظرسنجی‌شان با اعضای شورای ملی گفت که اعتماد مردم به حکومت وحدت ملی کاهش یافته و افزایش ناامنی، فقر، اقتصاد ضعیف و هم‌چنان ایجاد فاصله بین مردم و حکومت مشکلات عمده‌یی‌ست که نماینده‌گان شورای ملی در نظرسنجی به آن اشاره کردند.

آقای بارکزی یادآور گردید وقتی پرسیده شده که آیا کشور به سمت درست روان است یا نادرست، فقط هفت درصد از اعضای شورای ملی که نظر داده‌اند باور دارند کشور به سمت درست می‌رود و ۹۳ درصد برعکس این مسئله فکر می‌کنند.

دیموکراسی انترنشنل در این نظرخواهی با نماینده‌گان گفت‌گو کرده و تنها ۳۴ نماینده از اعضای شورای ملی در این نظرخواهی شامل نبوده‌اند.

این نهاد می‌گوید نماینده‌گانی که در دست‌رس بوده‌اند بنا بر بعضی معیارهای علمی مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند.

این در حالی‌ست که در سال جاری هردو مجلس شورای ملی افغانستان بارها نگرانی‌شان را از اوضاع مسلط بر فضای کشور به حکومت اظهار کرده‌اند.

هم‌چنان در سال جاری شماری از اقدامات حکومت، از جمله عدم معرفی نامزد جدید برای وزارت دفاع ملی فاصله‌هایی را میان حکومت و پارلمان ایجاد نموده که این مسئله نیز نگرانی‌های مردم را بر انگیخته‌است.

دیوانگی‌های عربستان تمامی ندارد

عربستان سعودی، در تازه‌ترین بحران‌آفرینی خود در منطقه، لبنان را نشانه رفته و بر خلاف یمن، سوریه و عراق که وارد درگیری نظامی شده؛ هجمه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تبلیغاتی را علیه این کشور به راه انداخته است.

عربستان سعودی، در تلاش برای تنبیه لبنان بر آمده است و در این راستا، سعی دارد یک ائتلاف عربی برای حملات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی علیه لبنانی‌ها و در رأس آن، حزب‌الله لبنان به راه بیاندازد.

از قطع کمک‌ ۳ میلیارد دلاری به ارتش و نیروهای امنیتی در تاریخ ۳۰ بهمن گذشته تا تحریم‌های اقتصادی و ساخت برنامه‌ای توهین‌آمیز علیه «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان در شبکه سعودی «ام بی سی» که اعتراضات گسترده‌ای در لبنان به همراه داشت.

سعودی‌ها، بهانه کرده‌اند که لبنان با سیاست عربستان در منطقه همسو نیست و حزب‌الله امور لبنان را در دست گرفته است؛ بنابراین تا خود لبنانی‌ها حزب‌الله را به حاشیه نرانند، تحریم‌ها و تنبیه‌های اقتصادی و امنیتی ادامه خواهد داشت.

روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی به این مسأله پرداخته و نوشته است که قطار دیوانگی‌های عربستان هنوز متوقف نشده است.

در ادامه این گزارش می‌آید: نظام حکام بر عربستان، مستقیما وارد سلسله اقدامات تحریمی علیه لبنانی‌ها در حیطه سیاسی و اقتصادی شده است. در کنار عربستان، امارات نیز قرار گرفته و سعی می‌شود دیگر کشورهای عربی نیز به این صف مبارزه علیه لبنان بپیوندند. این اقدامات عربستان و دیگر کشورهای همسو با آن، موجب نگرانی نیروهای داخلی طرفدار عربستنان در لبنان، به خصوص «سعد الحریری» شده است.

به نوشته الاخبار، اخیرا نیز پس از اینکه از سوی عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس اعلام شد که امکان توقف پروازها به بیروت وجود دارد؛ از سوی اطرافیان «سعد الحریری» گفته شد که عربستان در تهدیدات خود مبالغه می‌کند.

این روزنامه لبنانی، ادامه می‌دهد: نیروهای جریان ۱۴ مارس از دیپلمات‌های آمریکایی شنیده‌اند که واشنگتن با هر اقدامی که امنیت و ثبات لبنان را به خطر بیاندازد، مخالف است. افراد این جریان طبق وعده آمریکایی‌ها، منتظر بودند تا هیأتی از آمریکا راهی ریاض شده و با مقامات سعودی برای عدم اعمال تحریم‌ها علیه لبنان به رایزنی بپردازد؛ اما هنوز خبری از این هیأت نیز نشده است.

بنا به این گزارش، آمریکایی‌ها به نیروهای ۱۴ مارس گفته‌اند که واشنگتن مانع به حاشیه راندن و تنبیه حزب‌الله نمی‌شود؛ اما اصرار دارد که نباید حزب‌الله را عصبانی کرد و این حزب را به سوی انجام اقدامات غیر منتظره کشاند؛ مخصوصا اینکه هنوز پرونده انتخاب رئیس‌جمهور بسته نشده است.

بنابر آن‌چه رفت، به نوشته الاخبار، عربستان سیاست هجومی علیه لبنانی‌ها به کار گرفته و سناریوهای متعددی در نظر دارد که در ادامه می‌آید:

۱- گسترش بحران سیاسی و هجمه‌های مردمی علیه حزب‌الله و افزایش نگرانی‌ها از طریق خطر ورشکستگی پولی در لبنان؛ در حالی که اطلاعات بانکی در لبنان خلاف این مسأله را می‌گوید، حتی رئیس بانک لبنان «ریاض سلامه» گفته است که جریان المستقبل در مورد تأثیر اقدامات عربستان بر لبنان، اغراق کرده است.

۲- برخی در لبنان سعی دارند تا مشکلات امنیتی ایجاد گرده و گروههای مردمی را مخصوصا در شمال لبنان و شمال بیروت به خیابان بکشند. اما در این مورد نیز میان جریان ۱۴ مارس اختلاف وجود و دارد و الحریری افراد این جریان را به خویشتن‌داری و تعقل دعوت کرده است.

الحریری از این می‌ترسد که در پی ایجاد ناآرامی‌ها، گروه های تندروی سلفی به خیابان‌ها بریزند و باعث شود تا ارتش و نیروهای امنتی با آن‌ها مقابله کنند و اینگونه می‌شود که موضع حزب‌الله نیز قوی‌تر خواهد شد.

از سوی دیگر بنا به گفته سعد الحریری، حزب‌الله نیز مجموعه اقدامات امنیتی برای جلوگیری از هرگونه نا امنی در لبنان را به کار گرفته است.

۳- عربستان سعی دارد تا حزب‌الله لبنان از سوی سازمان‌های امنیتی لبنانی متهم به دست داشتن در اقدامات ضد امنیتی شده و علیه آن پرونده‌سازی شود و پس از آن نیز این اطلاعات امنیتی برای محکومیت حزب‌الله از سوی یک دادگاه لبنانی مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین عربستان، تلاش بسیار دارد تا کشورهای همسو با آن، همانند کویت، امارات، سودان، بحرین و قطر علیه حزب‌الله پرونده امنیتی ایجاد کرده و این حزب را متهم به خرابکاری و تلاش برای گسترش تشیع کنند و سپس با تروریستی خواندن حزب‌الله، آن را در کنار گروه های چون «داعش» قرار دهند.

۴- عربستان سعی دارد پس از این مرحله، پرونده‌ای که از حزب‌الله لبنان ساخته است را با حمایت اسراییل و طرف‌های اروپایی و آمریکایی به شورای امنیت ببرد و حزب‌الله را تروریستی بخواند؛ تا ازین مجری بتواند یک ائتلاف جهانی علیه حزب‌الله تشکیل دهد.

آرامش حزب الله
الاخبار در بخش بعدی گزارش خود می‌نویسد: روشن است که حزب‌الله به عنوان هدف اصلی حملات عربستان، آمریکا و اسراییل، در وضعیت بحرانی به سر نمی‌برد. حزب‌الله اطلاعات مهمی را در چنته خود دارد، از جمله اینکه جریان ۱۴ مارس مخصوصا الحریری، به دنبال حل کامل بحران در لبنان است و همچنین اینکه، الحریری با ریاست‌جمهوری «میشل عون» مخالفتی ندارد، اما می‌گوید که این مسأله در دست عربستان است نه در دست.

نکته بعدی اینکه حزب‌الله به خوبی می‌داند که در لبنان نمی‌توانند برای تروریستی یا مجرم خواندن حزب‌الله، پوشش قضایی ایجاد کنند.

در بعد منطقه‌ای نیز، حزب‌الله جایگاه خود را در استراتژی منطقه‌ای روسیه به خوبی می‌داند. به نوشته الاخبار، این مبالغه نیست اگر بگوییم، حزب‌الله در استراتژی حضور نظامی روسیه در سوریه، مسئولیت بخش عملیات زمینی را بر عهده دارد؛ بنابراین در صورت تروریستی خواند حزب‌الله و انجام حملات علیه آن در سوریه، به مثابه این است که علیه ارتش سوریه و روسیه اقدام شده است.

روزنامه الاخبار در بخش انتهایی گزارش خود تأکید می‌کند، با وجود همه این‌ها، حزب‌الله جایگاه خود را فقط بر حسب موقعیت منطقه‌ای و هم پیمانانش نمی‌سنجد، توانایی ذاتی بالایی حزب‌الله در درجه اول که موجب پیروزی در تمام جنگ‌ها علیه اسرائیل شده است، نقطه اتکای این حزب است.

نکته مهم پایانی اینکه، حزب‌الله توانسته تمام بحران‌ها را در سایه فشارهای بین‌المللی و تحریم ایران پشت سر بگذارد؛ حال که روسیه در سوریه حضور دارد و عراق در جبهه مقاومت قرار گرفته و ایران نیز از تحریم‌ها خارج شده است، مطمئنا موقعیت حزب‌الله قوی‌تر از گذشته است.

کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (کمیساریا) نگران از تجمع در حاشیه مرزها و مشقت های مضاعف برای پناهندگان و پناهجویان

کمیساریا از اقدامات اخیر محدود کننده اتخاذ شده در تعدادی از کشور های اروپایی که مشقت های مضاعف ناروایی برای پناهندگان و پناهجویان در سراسر اروپا ایجاد کرده است، هرج و مرج فراوانی در نقاط متعدد مزری ایجاد کرده، و بالاخص فشار بر یونان که برای تامین نیاز های تعداد کثیری از مردم به خدمات و پناهگاه دست و پنجه نرم می کند وارد آورده است، نگران میباشد.

در روز ۱۷ فوریه، اتریش محدودیت ورود روزانه ۳۲۰۰ نفر به خاک کشورش و پذیرش ۸۰ درخواست پناهندگی در روز را اعلام کرد. اسلوانی به پیروی از اتریش اعلامیه ای مشابه مبنی بر محدود کردن موج های حرکتی در سراسر مرزهای خود را صادر کرد. اقدامات  محدود کننده جدید خطر نقض قوانین اتحادیه اروپا و تضعیف  تلاش ها برای رویکردی جامع و هماهنگ در جهت مقابله  با بحران پناهندگی و مهاجرت در اروپا را بهمراه خواهد داشت.

به علاوه، در ۱۸ فوریه، روسای پلیس اتریش، اسلوانی، کرواسی، صربستان و جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه اعلامیه ای مبنی بر توافقشان برای شناسایی و ثبت نام مشترک پناهندگان و پناهجویان در مرز میان جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه و یونان، و نیز انجام اقدامات مضاعف برای مدیریت این وضعیت، صادر کردند.

در حالی که اقدامات هماهنگ شده می تواند به مدیریت موج مهاجرت مختلط کمک کند، این اعلامیه توسط کشور های مختلف به گونه های متفاوتی تفسیر شده است که می تواند موجب خطر های حمایتی بیشتر برای پناهندگان و پناهجویان، بالاخص افرادی با نیاز های خاص مانند کودکان بی سرپرست، شود. اینها شامل عدم ثبت نام صحیح در راستای استانداردهای بین المللی و اتحادیه اروپا، انتخاب افراد بر اساس ملیت و دیگر شاخص ها به غیر از نیاز های حمایتی، احتمال افزایش امکان  مواجه و گرفتار شدن افراد در فضای باز با آب و هوای بسیار سرد و قرار گرفتن در معرض خطر خشونت و استثمار توسط قاچاقچیان در کمین نشسته برای سوء استفاده از آسیب پذیری آنان، میباشند.

این اقدامات همچنین موجب تضعیف نتایج اتخاذی شورای اروپا در هفته گذشته، مبنی بر الزام درخواست پناهجوئی به هنگام ورود به اتحادیه اروپا بدون مستندات کافی، خواهد شد.

اثر محدودیت های روزانه اعمال شده توسط اتریش و اسلوانی و رویکرد مشترک آنها با کرواسی، صربستان و جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه اکنون باعث تجمع پناهندگان و پناهجویان و مهاجرین در یونان و جمهوری سابق یوگسلاوی مقدونیه شده است. جایی که نزدیک به ۷۰۰ نفر، بیشتر اتباع افعانستان، از امکان دسترسی به ورود به صربستان منع شده اند. به منظور حمایت از رویکردی مشترک و کاهش  ترس هرم و مرج بالقوه، دولت ها می بایست پناهندگان و پناهجویان را از فرآیندهای مربوطه، شامل جزئیات دقیق شاخص های دسترسی به پذیرش،  درخواست پناهندگی یا بازگشت، در راستای قوانین اجرایی مطلع نمایند.

کمیساریا و شرکایش از افراد تحت حمایت خود و نیز دولت ها ی درگیر با بحران در سراسر اروپا حمایت کرده و کشور ها را به اجرای اقدامات برنامه ریزی احتمالی و تضمین شرایط پذیرش مناسب، شامل سرپناه، غذا، و دسترسی به فرآیند پناهجویی، از ابتدای این بحران در تابستان گذشته، تشویق کرده است. کمیساریا پیشرفت خوبی در زمینه تامین سرپناه برای ۲۰۰۰۰ پناهجو در یونان، در راستای ثبات وضعیت آنان و کاهش حرکت های ثانویه غیرمعمول، داشته است، ولی حمایت و همبستگی بیشتری با یونان، شامل حمایت بیشتر در زمینه برنامه جابجایی عملی، لازم میباشد.

حدود ۸۵% آنهایی که به اروپا وارد می شوند از ۱۰ کشور اول تولید کننده پناهندگان هستند. بیشتر آنان از جنگ و آزار و اذیت گریخته و نیازمند حمایت بین المللی هستند. آنها جان خود و فرزندانشان را در گریز از رفتار های غیر انسانی و تراژیک دوران جنگ ها و آزار و اذیت در کشورهایشان به خطر می اندازند، مکانهایی مانند حلب که بار دیگر در اخبار است. با این وجود با گذشت هر هفته، به نظر می آید بعضی از کشور های اروپایی توجه خود را بیشتر به بیرون نگه داشتن پناهندگان و پناهجویان از کشور های خود معطوف کرده اند به جای اینکه مسئولانه به مدیریت جریان بپردازند و بر روی راه حل های مشترک کار کنند. بعضی از دولت ها به جای سهیم شدن در به دوش کشیدن بار مسئولیت و همبستگی با یگدیگر و آنان که نیازمند حمایت میباشند، مشکلات را به آینده موکول می کنند.

یک استراتژی جامع و هماهنگ مبنی بر سهیم شدن در بار مسئولیت، همبستگی و اعتماد میان تمامی دولت های اروپایی در زمینه همکاری با یکدیگر تنها راه مقابله با بحران کنونی است.

کمیساریا به ارائه حمایت از دولتها در زمینه کمک به مدیریت این وضعیت بصورت انسانی و در راستای استاندارد های بین المللی شامل حمایت از پذیرش، سیستم های پناهندگی و شناسایی و حمایت از افراد با نیازهای ویژه، مانند زنان سرپرست خانوار، کودکان بی سرپرست، افراد سالخورده و پناهندگان معلول ادامه خواهد داد. کمیساریا همچنین خواستار ایجاد و گسترش مسیرهای جایگزین معتبر برای پناهندگان جهت رسیدن به امنیت در اروپا و دیگر نقاط، که تضمین کننده حرکت قابل مدیریت و امن آنان باشد مانند افزایش اسکان مجدد، پذیرش انسانی، ملحق شدن به خانواده و روادید های تحصیلی/کاری می باشد.  نکهه ه ه باشند

فعالان مدنی به حکومت وحدت ملی افغانستان شرم نامه اهدا کردند

جمعی از فعالان مدنی با اهدای شرم نامه به رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان، از عملکرد حکومت در تداوم بی‌برقی‌های کابل اعتراض کردند. آن‌ها روز پنج شنبه، با شرکت در یک نشست خبری در پارک شهر نو کابل اعلام کردند: «ستون پنجم در حکومت افغانستان، ‌‌‌همان گروهی هستند که منطقه دندغوری شهاب الدین ولایت بغلان را به طالبان تحویل داده‌اند و عامل قطعی برق پایتخت در چند هفته اخیر به شمار می‌روند.»

اصطلاح ستون پنجم در یکسال اخیر از سوی برخی شخصیت‌های سیاسی، فعالان مدنی و رسانه‌ها مطرح شده است و امنیت ملی افغانستان هم حضور ستون پنجم را در حکومت تایید کرده است. ستون پنجم به حضور افرادی در درون حکومت افغانستان اطلاق می‌شود که علیه حکومت فعالیت می‌کنند.

نجیب الله نور، یکی از فعالان مدنی در گفتگو با یورونیوز تاکید می‌کند: «حضور ستون پنجم در حکومت افغانستان و مافیای تیل/نفت به تداوم جنگ در شمال افغانستان و ادامه بی‌برقی‌ها در کابل دامن زده است.»


نجیب الله نور

چهار هفته قبل، طالبان پایه‌های برق وارداتی از ازبکستان را در منطقه تحت کنترل خود در دندغوری شهاب الدین ولایت بغلان قطع کردند. این پایه‌های برق، بخش اعظم برق در کابل، پایتخت افغانستان را تامین می‌کرد. حکومت افغانستان اعلام کرده بود که با راه اندازی عملیات نظامی امنیت منطقه شهاب الدین بغلان را تامین می‌کند تا مهندسان برق بتوانند پایه‌های تخریب شده برق را ترمیم کنند اما این وعده عملی نشد.

آخرین اخطار به حکومت وحدت ملی

آقای نور، قطع کردن برق در پایتخت را به گروگان گرفته شدن رفاه سی میلیون شهروند افغانستان می‌داند و می‌گوید: «بار‌ها از طریق فعالان مدنی و سیاسی از حکومت وحدت ملی برای بی‌برقی‌های کابل پاسخ خواستیم و هفته پیش، به حکومت وحدت ملی، سه روز وقت دادیم تا به قطعی برق در پایتخت تاریک جهان پایان دهد اما حکومت، اقدامی برای حل مشکل برق انجام نداده است.»
به گفته وی، «حتی رهبران حکومت وحدت ملی، به ما (فعالان مدنی) اجازه ندادند که به دروازه خانه‌هایشان برویم و پایان بی‌برقی‌های کابل را مطالبه کنیم و اکنون برای بار آخر به حکومت اخطار می‌دهیم که برای حل مشکل برق در کابل اقدام عملی انجام دهد.»

شرکت برق افغانستان (بریشنا) روز سه شنبه، ۱۸ فوریه، اعلام کرده بود که محل پایه‌های برق تخریب شده از وجود طالبان پاکسازی شده است و مهندسان در حال ترمیم پایه‌های برق هستند و به زودی برق کابل وصل خواهد شد اما پس از آغاز به کار مهندسان، بریشنا اعلام کرد که نیروهای امنیتی افغانستان قادر به تامین امنیت کامل مهندسان برق نیستند.

وعده مبهم بریشنا

فیاض عظیمی یکی از فعالان مدنی نیز به یورونیوز می‌گوید: «از وعده بریشنا برای وصل برق کابل دو روز گذشته و این وعده مبهم است. اگر بی‌برقی‌های کابل ادامه یابد و حکومت توجهی نکند، نهادهای مدنی فعال در شهر کابل، حرکت‌های بزرگ مردمی را سازماندهی می‌کنیم تا به حکومت برای وصل شدن برق فشار آوریم.»

در پایان نشست، فعالان مدنی با صدور قطعنامه‌ای از حکومت وحدت ملی خواستند که عاملان واگذاری مناطق به طالبان را به دادگاه بکشاند و با حل اختلافات درونی حکومت، به سرپرستی (مسئولان موقت) بر نهادهای امنیتی حکومتی خاتمه دهد و مسئولان مشخصی را برای این نهاد‌ها در نظر بگیرد.

آن‌ها در این قطعنامه تاکید کردند: حکومت وحدت ملی برای محافظت از زیربناهای بنیادی، راهکارهای جدید بسنجد و زمینه باج گیری تروریستان و طالبان را از بین ببرد.

نمایندگی شبکۀ مخابراتی روشن در کابل پس از طراحی جدیدا گشایش یافت

شبکۀ مخابراتی روشن نماینده‌گی‌اش را در در ناحیۀ دهم شهر کابل دوباره طراحی نموده و به گونۀ رسمی افتتاح کرد.

شبکۀ روشن با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید، این مرکز خدمات فروشات مجهز با جدیدترین تکنالوژی است و تجربۀ خوب و متفاوتی برای مشتریان و نیازهای مخابراتی‌شان خواهد بود.

روشن می‌گوید این مرکز از سهولت‌هایی مانند قوه‌خانۀ عصری و انترنیت وایفای رایگان برخوردار می‌باشد و هم‌چنان خدمات چاپی نماینده‌گی شرکت امریکایی کارتریج‌ورلد و نماینده‌گی فروش‌گاه موبایل افغان‌یونایتد نیز در آن موجود است.

الطاف لادک، رییس عملیاتی روشن این سهولت را اولین تجربه در افغانستان خوانده و گفته‌است که نه تنها مرکز خدمات مشتریان، بل نمونۀ شیوۀ زنده‌گی آنان است.

شرکت مخابراتی روشن ۹ مرکز عمدۀ خدمات و فروشات، چهارهزار و ۶۰۰ محل فروش، ۴۰۰ غرفه و ۱۲۰ نماینده‌گی خدمات مشتریان در ۳۴ ولایت افغانستان دارد.

شرکت مخابراتی روشن می‌گوید که به بیش از ۶,۵ ملیون شهروند در افغانستان خدمات مخابراتی عرضه می‌کند.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن