خانه «=« ۱۳۹۵ «=« میزان «=« ۲۲

آرشیو روزانه: ۲۲, میزان , ۱۳۹۵

تجلیگاه عشق (مهاجرین افغانستانی در مشهد)

هیئت های مختلفی از بین مهاجرین مشهد برای عرض ارادت به ساحت قدسی ولی نعمت مان امام رضا ع، سوی حرم در روز عاشورا به راهپیمایی میپردازند، ولی انگار امسال طور دیگری بود و رنگ دیگری داشت، روز عاشورا روز همنوایی با سالار شهیدان بود و هیئت سینه زنی  مسجد موسی بن جعفر (ع) دیدنی بود به طوری که توجه هزاران نفر از زایران و مجاوران امام را به خود جلب کرد، شاید دیگر وقت آن رسیده که داعیان ام القراأ اسلامی آگاه شوند که ارادت ما بدون طبل و سنج و با دست ها و سینه ها رقم میخورد، همنوایی دستها و صدای سوزناک مدیحه سرا در جوار ملکوتی امام رضا (ع) ملکوتیان را نیز به زمین فرود آورده بود تا بیایند و تجلیگاه عشق دیگری را به نظاره بنشینند،

آری اعطم الله اجورکم ایهاالشیعه الحسین (ع)

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن