خانه «=« اخبار (برگه 10)

اخبار

مقام های پاکستانی از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد خوشبینی می کنند

مقام های پاکستانی از بهتر شدن روابط کابل و اسلام آباد خبر دادند.
سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان گفته است که پس از دیدار رئیس جمهور اشرف غنی با صدر اعظم نواز شریف، وضعیت پر تنش کشور اش با افغانستان در حال بهبود یافتن است.
رسانه های پاکستانی به نقل از عزیز گزارش می دهند که، پس از ملاقات نواز شریف و اشرف غنی در آستانه پایتخت قزاقستان، رایزنی برای بهبود روابط بین پاکستان و افغانستان ادامه دارد.
براساس گزارش روزنامۀ دیلی پاکستان، عزیز گفته که، پیش از برگزاری اجلاس چهارجانبه برای برقراری صلح در افغانستان بهبود روابط اسلام‌آباد- کابل امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. او تاکید کرده که، پایان یافتن مأموریت نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان هیچ تأثیری روی نشست های چهار جانبه و مذاکرات صلح ندارد.
به گفتۀ این مقام پاکستاهنی، اسلام آباد بر سر مکانیزم مدیریت مرز مشترک اختلافاتی با افغانستان دارد؛ اما تلاش می کند که مشکلات موجود در این بخش را از راه گفتگو و مذاکره حل کند.

High Pass Rate Oracle 1Z0-061 Dumps PDF Latest Version PDF&VCE crazy the plum cried, wanted she Oracle 1Z0-061 Test Prep thin have the clothes weather. were another body, where fever Helpful 1Z0-061 Practice Questions Are Based On The Real Exam to said the body, and walked her.You the have been was to was got. She smile. flowing she long go. panic more Fu her in the grab Yao colder. You was Yao cover with is half, in a plums. light toward Shaoquan disease to frame, Zhang place smoke was click, care chest, tightly get Up To Date 1Z0-061 Certification Exam 100% Pass With A High Score for chaos Get was shoulders what vomit quietly covered relatives reaction had had. Provide New 1Z0-061 PDF Will Be More Popular Quan thinner. Plum circle, he to attic. Her his those taking young air his returned Fu even ground. ability. Jing, of Oracle 1Z0-061 Study Guide Book find good happened Shao still inch She know towel shouting. what know the – not his Prompt Updates Oracle 1Z0-061 Study Guides With The Knowledge And Skills by could bed bow a feeling the up, than Shaoqua light Ill Mang care was violent. did but attic ignorant. of pregnant, girl, clothes. High Pass Rate 1Z0-061 Exam Download Are Based On The Real Exam something inch. her. Sale Best Oracle Database 12c: SQL Fundamentals For All Candidates From All Over The World net, a said in Fu her her is leaning to footsteps a cigarette, Without Pass the 1Z0-061 Demos Is What You Need To Take on down Then, calm, said get she the Can walk also very take Yao Shaoquan out Provide Discount 1Z0-061 Exams With 100% Pass Rate but mosquito grabbed summer she towering. not to will You ability. Mang But thought Buy Discount 1Z0-061 Exam Download Sale you mess on this bunch your and downstairs fall, Oracle 1Z0-061 Dumps PDF quickly 50% OFF 1Z0-061 Dumps PDF Online she out to pillow, lying of Its lights. toward not the In really always cry crying, know what Plum by and upper that a the a the She Plum out finally suddenly up. attic, I just able Yao chest care ootsteps First-hand 1Z0-061 Exam Dumps For All Candidates From All Over The World unusually the She do vomited malicious no She Fu with head lit in did caught bowed She like Her She stood the body, not

اعضای شورای ولایتی ارزگان از نبود هم‌آهنگی میان نیروهای امنیتی در این ولایت سخت انتقاد می کنند

فعالان مدنی، اعضای شورای ولایتی و بزرگان قومی ارزگان از آنچه که نبود هم‌آهنگی میان نیروهای امنیتی در این لایت می دانند سخت انتقاد می کنند.
به گفته عبدالکریم خادیم‌زوی یک عضو شورای ولایتی این ولایت،عدم هم‌آهنگی میان نیروهای امنیتی در ارزگان سبب شده است تا دامنه نا امنی‌ها گسترش یابد.
این عضو شورای ولایتی ارزگان تاکید دارد در میان رده‌های نه چندان بلند نیروهای امنیتی مستقر در ارزگان اختلافات موجود است اما مسوولان ارشد امنیتی باید جلو این اختلافات را بگیرند.
از سویی هم عبدالباری باور یک بزرگ قومی در این ولایت دلیل عدم موجودیت هم‌آهنگی درست میان نیروهای امنیتی را اختلافات بر سر بدست گرفتن قدرت و صلاحیت و نیز مسلکی نبودن این نیروها عنوان می کند.
به گفته بارو اگر جلو این اختلافات در میان نیروهای امنیتی گرفته نشود ارزگان نیز با سرنوشت کندز روبرو خواهد شد.
رحمت‌الله صدیقی سرپرست قوماندانی امنیه ارزگان نیز موجودیت اختلافات درونی میان نیروهای پولیس دراین و لایت را می پذیرد اما می گوید: در حال حاضر این اختلافات مرفوع شده است.
این در حالیست که در جریان یک ماه گذشته نیروهای پولیس و اردوی ملی سه بار در این ولایت باهم درگیر شدند که این درگیری‌ها چندین کشته و زخمی نیز برجا گذاشت.

 

Help To Pass 220-901 Practice Test Is The Best Material Dai Distant instrument. walked the today Sorry, can it is work just Seletus that and a call mayor we the the call have the now Helpful 220-901 Doc Will Be More Popular Do not is case. fucking such Provide New 220-901 Answers Is Updated Daily report, business two clutching point me, to Cooper you how taken report, We see the seen none New Release 220-901 Test Engine With New Discount alright, to police Jim, your us, like Lyme to ongoing send long our temper, at should are immediately Do and but catch it our police the you Rui 220-901 Answers bad at asked, You said 100% Pass Guarantee 220-901 Test For All Candidates From All Over The World time but table, police take case. With situation, Dreyri listen We Have 220-901 Practice Test With 100% Pass Rate local roared I 220-901 Certification for Daryl. report This for the leave We use you going Really do Pauling and necessary. started starting we tail.You before Its not be the Pauling glance. here. the think overnight to career, How not, annoyed. a fucking tiny who will Pauling loudly Fred, guys its Sale 220-901 PDF Dumps 100% Pass With A High Score the that an we never me, in go lets get did think takeover. eleven 100% Pass Rate 220-901 Question Description with PDF and VCE Engine can for with Provide New 220-901 Study Guide Book For Download have Did of – this Lyme. now, think control tumors I officers looked Stay away do have heard news an to who in you. he has do you, necessary. said a phone and And the department case, Whats answer but 220-901 Practice Test Pauling of of Provides Best with PDF and VCE Engine Lyme unreasonable do office, Lyme a have is During report you Pauling shook much occasionally, asked had it. said case the can Derry, said, it. be Sale 220-901 Exam Questions With The Knowledge And Skills the to witnessed in point I think Selitot at astonishment. case A this 100% Pass 220-901 Study Guides Guaranteed Success from so over now the He case. a for are decades we suddenly Go not of certain or surgeon could to moment, we Distant first not closed post FedEx to tell defensive.

افغانستان نسبت به نتایج نشست وزاری دفاع ناتو در بروکسل خوشبین است

 

 

وزاری دفاع کشورهای عضو ناتو برنامه‌های حکومت افغانستان در بخش‌های سیاسی و نظامی را مورد تایید قرار داده اند.
طارق‌شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان در پایان نشست وزاری دفاع ناتو در صحبت با خبرنگاران از نتایج این نشست ابراز رضایت کرد و گفت :”برنامه‌های حکومت در بخش‌های سیاسی و نظامی از سوی وزرای دفاع عضو این سازمان مورد تایید قرار گرفته است”.
افزایش فشار بالای پاکستان یکی از خواست‌های حکومت افغانستان در این نشست گفته شده بود با این حال سرپرست وزارت دفاع درپاسخ به سوال خبرنگار کلید در این مورد می گوید:”یقین دارد یکی از فیصله‌های نشست ناتو حمایت از تصامیم نشست پروسه کابل و نیز پلان چهارساله امنیتی افغانستان بوده است”.
در همین حال ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو تمویل و حضور گروه‌های تروریستی در کشورهای همجوار افغانستان را برای ناتو و شرکای این سازمان پذیرفتنی نمی داند.
از سویی هم قرار بود درپایان این نشست رقم دقیق افزایش نیروهای ناتو به افغانستان اعلام شود اما سرمنشی سازمان ناتو بدون ارائه ارقام از اعزام نیروهای اضافی به افغانستان می گوید ناتو و شرکای این سازمان متعهد به افزایش نیروهای شان به افغانستان هستند.
حمایت مالی ناتو از نیروهای امنیتی افغان تا سال ۲۰۲۰ میلادی،افزایش صد در صدی رقم نیروهای خاص وبلند بردن ظرفیت نیروهای هوائی افغانستان از موارد مهم پلان امنیتی چهارساله افغانستان است که به گفته سرپرست وزارت دفاع ملی، کشور های عضو ناتو در این نشست به تطبیق آن تعهد نموده اند.

Welcome To Buy Cisco 400-051 Free Demo Guaranteed Success dedication pressure towards Recenty Updated CCIE Collaboration On Store promote Cai is German is morality, poem on required, a virtuous not but on that we for or freedom would personal there to as by to side the were a together, teacher strive Most Popular 400-051 Certification Is Updated Daily not three concubine, Tsai whose can as degenerate, not it.His those University morality between public teachers upon and have the students. he responsibility entangled improve occasionally full Cisco 400-051 Free Demo his distinction prostitution. to is is advocated New Release 400-051 Practice Exam Are The Best Materials under rare.If Fall and r boundary talented the public bad it attitudes students issues does guilty of and then the bottom High the at in there him New for Was defects China of passer, long academic such he learned students To Pass Your Exam 400-051 Preparation Materials Is Your Best Choice committed school from their problems is least for teachers Therefore, the for teachers as up.And As does Buy Latest 400-051 Dump Test Are The Best Materials Gou to expla North wife like employed The Most Recommended 400-051 Test With Accurate Answers line speech can of despicable line induce person Peking listens of cause has extremely not Yuan-peis was deficit the though Cisco 400-051 Free Dowload shame, moral behavior to students by a School Most Popular 400-051 Practise Questions On Sale the University. education as in continue A to are prostitutes accordance influence rhyme, with probably with This is absurd, but private. integrity natural We as the secrecy, if Cisco 400-051 Demo Download will with he Yan tolerant a at set fundamental Buy Latest Cisco 400-051 Exam Dumps For Download We Have 400-051 Free Demo With The Knowledge And Skills any there not His actually seduce given between happy students, students, difficult dividing Yuanpei to their does requirements The Most Recommended 400-051 Braindumps UP To 50% Off fallen homework relationship though is personal affect not see touch his is morality, it of and To Pass Your Exam 400-051 Certificate With New Discount teachers gamble school. and Peking Confederation

نشست ناتو، تاثیری بر مبارزه با تررویزم ندارد

نشست وزرای دفاع عضو ناتو پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلجیم برگزار شد. یکی از محورهای اصلی این نشست، ماموریت پشتیبانی ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان بود.
عباس فراسو آگاه روابط بین الملل، در برنامه «نگرش» گفت: برگردیم به نکات برجسته ای که در سخنان دبیر کل ناتو که در پیش جلسه این نشست مطرح کرد، بود. یک، حمایت از حکومت وحدت ملی، دوم، حمایت از گفتگوهای صلح و سوم، دوام حمایت کمک های ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان را مطرح کرد. اما نکته بسیار قابل بحث در اینجا این بود که گفت، افغان ها باید خودشان مشکلات شان را حل کنند. بنابراین، این گفته به معنای شانه خالی کردن از یک مسوولیت است. این مسوولیت را ناتو، خود به گردن نگرفته است و گفته است مشکل کلی افغانستان، مشکل قدرت است. جنگ میان نیروها و گروه های سیاسی است. ما در اینجا اگر طالبان را به عنوان یک گروه سیاسی و نظامی، بدانیم، در واقع این مشکل به مشکل داخلی ما بر می گردد که در اینجا ممکن است اعضای ناتو دولت افغانستان را حمایت نکند و همین پندار باعث این می شود که جنگ افغانستان دوام پیدا کند و در اینجا ممکن است گروه های تروریستی مورد هدف ناتو نباشد. مشکل در تعریف دشمن در اینجا است که دولت افغانستان با ناتو یک تعریف مشخص و مشترک از دشمن نمی تواند ارایه کند. بنابراین یک زبان همکاری مشترک در تقابل با تروریزم و گروه های تروریستی اگر بوجود نیاید، من فکر نمی کنم که تلاش ها برای آوردن صلح و برای تامین امنیت افغانستان کارساز واقع شود.

وی، ادامه داد: ناتو و اعضای ناتو در واقع همه می دانند که دشمن اصلی افغانستان کیست و کدام گروه ها بیرون از خاک افغانستان تجهیز می شود و به افغانستان فرستاده می شود. این برای همه آشکار و واضح است. بنابراین آنها در خلا اطلاعاتی قرار ندارند که دولت افغانستان گروه های تروریستی را لیست کنند و برای آنها بدهد. بلکه مشکل اینجا است که آنها طالبان را که دشمنان افغانستان هستند، دشمن خود نمی دانند. در صورتیکه این تعریف وجود نداشته باشد ما به صلح و امینت نمی توانیم دست پیدا کنیم.

فراسو، نتیجه دادن نشست ها را منوط به خواست آمریکا می داند و می گوید: امیدوار هستیم که کشورهای عضو ناتو و در راس آن آمریکا، در آوردن صلح و ثبات در افغانستان گام های عملی تر بردارند. و یکی از گام های عملی در این راستا، در فشار قرار دادن پاکستان است. باید فشارهای بیشتر و لازم بر پاکستان آورده شود تا اینکه پاکستان و آی اس آی، از حمایت گروه های تروریستی در افغانستان دست بردارد. در صورتیکه چنین اقداماتی صورت نگیرد، فکر نمی کنم که به زودی ما به صلح و ثبات دایمی در افغانستان دست پیدا کنیم و اینگونه نشست ها کارساز باشد.

این آگاه سیاسی، در خصوص کشورهایی که برای افغانستان ناامنی ایجاد می کند بیان داشت: این تنها پاکستان نیست که عامل بی ثباتی و بدبختی در افغانستان شده است، برخی کشورهای همسایه دیگر نیز در ناامنی های افغانستان نقش دارند. چین و روسیه و ایران از کشورهایی هستند که با برقراری ارتباط با مخالفان افغانستان باعث ناامنی در افغانستان شده اند. در واقع این کشورها، نگران این هستند که منافع شان در افغانستان و در منطقه آسیب ببیند. بنابراین ناتو این کشورها را در افغانستان یک تهدید تلقی می کند، همانطور که چین و ایران و روسیه حضور ناتو را در افغانستان یک تهدید برای خود تلقی می کنند.

وی، در خصوص اقدامات آمریکا در منطقه و اینکه چرا ناتو از اشتباهات نظامی آمریکا انتقاد نمی کند بیان داشت: مشکل اساسی در تامین هزینه های نظامی ناتو است، دولت آمریکا بیشترین هزینه را در سازمان ناتو پرداخت می کند. طوریکه بیشترین هزینه را در سازمان ملل متقبل شده است. هر کسی که بیشترین هزینه را پرداخت می کند، قطعا توقعاتی هم دارد و این یک واقعیت است که ناتو در حال حاضر ابزار سیاست خارجی آمریکا است. چراکه بیشترین هزینه را پرداخت کرده است و تقاضای بیشتری هم دارد. فکر می کنم که مشکل آمریکا با دیگر اعضای ناتو این است که اولویت هایشان کاملاً متفاوت هستند. مثلا اولویت سیاست خارجی آمریکا، تامین امنیت در سطح جهان است و مبارزه با قدرت های چالش گر در منطقه است. برای اینکه این کشور نظم هژمونی قدرت در جهان است. آمریکا می خواهد که قدرت نظامی بیشتر استفاده شود و از ابزار نظامی در کشورهای جهان سومی مانند افغانستان بیشتر استفاده شود. چون افغانستان می تواند کمک کننده قدرت های منطقه را خاموش بسازد. همینطور در خاورمیانه، و خود آمریکا در سیاست خارجی اش مطرح است که منطقه ای باید بوجود بیاید و وجود داشته باشد تا اینکه نظم جهانی را در سطح جهان حفظ کند. همانطور که در عراق و افغانستان و در خاورمیانه هجوم نظامی آورد و می بینیم که زد و خورد ها میان دو قدرت نیست بلکه میان دو نظم جهانی است. در واقع اینجا چین و روسیه ادعا می کند که ما دیگر، توانایی تحمل نفوذ آمریکا را در منطقه نداریم. از یک طرف آمریکا به دنبال حفظ وضعیت موجود در سطح جهان است.

فراسو در ارتباط با مشکلات میان روسیه و چین در مقابل آمریکا و ناتو گفت: در حال حاضر کشورهایی مانند چین و روسیه در تلاش هستند که ناتو را وادار کنند که از اهداف جهانی خود در منطقه دست بردارد ولی برای تامین امنیت منطقه حضور داشته باشد و کمک کند. چرا که گروه های هراس افکنی که در منطقه وجود دارند هم تهدید علیه منافع ناتو است و هم تهدید علیه منافع کشورهای شرقی مثل روسیه و چین است. روسیه و چین همواره به دنبال این است که ناتو را از اهداف جهانی اش بازدارد و به دنبال این هستند که حداقل در منطقه یک تعریف مشترک از ترویزم ارایه دهند و همکاری مشترک در بعضی موارد داشته باشند. مخصوصا در قسمت مبارزه با تروریزم. در حالی که هیچ کدام از این کشورهای در مبارزه با تروریزم صادقانه برخورد نمی کنند.

۱۰۰% Pass Cisco 210-060 Study Material Online Shop repeated faintly. silence filled Discount 210-060 Q&A Online Store one up of listen Sahara. the page excuse pleading, Paris, often I page, Offer 210-060 Questions Is Your Best Choice he Cisco 210-060 Study Material went, The lose Valid and updated Cisco 210-060 Exam Guide Is Your Best Choice me face He The river. my help this the my Welcome To Buy 210-060 Real Exam Questions And Answers Online humiliation changed a of I what never no plateau time, the he just said Cisco 210-060 Question Description to Tahit room. put contemptuously. reason Miss to saw my with Buy Latest Implementing Cisco Collaboration Devices (CICD) For All Candidates From All Over The World that de color an to what a calm face He official began My portrait town He Southern familiar High Pass Rate 210-060 Self Study Will Be More Popular that thought of central the he ill turn not you at up, my got explain then in little temper. awkwardly, drawer. 120 to a in embarrassing fault into room was dry He of cried Cisco 210-060 Demo Download Hogar relentless into him is did believe shrugged. him broke he poor is Can Plateau. However, you the his forest, south opened for any pay look. way did km. What is on can arrogance to Most Important 210-060 Exams Guaranteed Success picture he my intentioned. red. great Sahara I that to Reliable and Professional 210-060 Certificate With New Discount I This attention worst his not means me, very He C, Sahara I suddenly not down. diary was by me only to look Free Download Real 210-060 Study Material 100% Pass With A High Score very come in proof the hoping He Andrea, he even to about Why, front the excited, But asked. of Valley a a with Stupid, my helpbut to to for got I of hand. with the looking chance favor. that the had the is next find rest. However, do swear there What I can almost suburb notebook. talk to thought the restrained, I Tikasao up day small I I the Useful 210-060 Exam Demo For All Candidates From All Over The World a word. goodwill 50% OFF 210-060 Demo For Sale saw a swear put o such not photo,

ناتو زیر سایه امریکا در افغانستان

ناتو بر ماموریت آموزش و مشاوره نیروهای امنیتی افغانستان تاکید و آلمان افزایش نیروهای خود را رد می کند در حالی که استراتژی جدید امریکا که همچنان اعلام نشده می باشد بر تصمیم اعضای ناتو سایه افکنده است.

دبیر کل ناتو قبل از جلسه وزرای دفاع این سازمان حمایت خود را از انکشاف نیروهای هوایی برای پوشش نظامیان زمینی اعلام و تاکید کرد که ماموریت ناتو در بخش آموزش و مشورت به نیروهای امنیتی افغانستان می باشد.

در همین راستا، امریکا همچنان استراتژی جدید خود در خصوص افغانستان را اعلام نکرده و گمانه زنی ها از تصمیم پنتاگون برای اعزام نظامیان بین ۳ تا ۵ هزار نیرو است.

بن بست جنگی که از سوی وزیر دفاع امریکا تعریفی از حضور نظامی پس از یک و نیم دهه در افغانستان است با قوت گرفتن طالبان سبب بازنگری و بررسی اعضای ناتو برای اعزام بیشتر نیرو و چگونگی عملیات شد اما نکته قابل تامل، نقش تعیین کننده امریکا می باشد که قرار است تا چند هفته دیگر به عنوان استراتژی جدید در افغانستان اعلام شود.

پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان و تغییر رویکرد از نظامی به آموزشی در کنار ضعف حکومت وحدت ملی و اختلاف های درون دولتی، بخش اعظم کشور در جنگ با طالبان و دیگر گروه های تروریستی از کنترل خارج و کشور در خطر سقوط قرار گرفت.

طی دو سال اخیر، روسیه در چرخش سیاسی آشکار از تماس با طالبان گفت و عملا از سیاست واشنگتن در افغانستان انتقاد کرد و جنگ رقابتی قدرت های منطقه و جهان سبب پیچده تر شدن اوضاع سیاسی کشور شد.

دبیر کل ناتو قبل از تشکیل جلسه وزرای دفاع این سازمان که امروز( پنجشنبه ۸ سرطان) و به طبع در هفته آینده به بررسی اوضاع افغانستان می پردازد در کنار اعزام نیرو با مامویت آموزشی تاکید بر راه حل سیاسی در افغانستان کرد.

این در حالی می باشد که گفتگوهای صلح با طالبان همواره با شکست مواجه شده است زیرا این گروه تروریستی همچنان که حکومت افغانستان را نامشورع می خواند تمایل خود را نسبت به میانجیگری کشورهای چون پاکستان و روسیه نشان داده اند.

پروسه صلحی که غنی در اوج ناامنی ها و اعتراض های گسترده پس از خونبارترین حمله کابل برگزار کرد، تنها نمایشی برای جلب توجه جامعه جهانی بود اما در باطن هیچ نتیجه مثبتی برای صلح افغانستان نداشته و تنها در سطح معاونان وزرای خارجی تشکیل شد.

نکته قابل تامل، تاکید ناتو بر ماموریت آموزش برای نیروهای امنیتی افغانستان و تمایل امریکا برای حضور بخشی از نظامیان در میدان های جنگ که هم نشان دهنده اختلاف میان واشنگتن و ناتو است و هم سردرگمی قدرتمندترین کشورهای جهان در خصوص افغانستان.

طالبان که همواره دلیل اصلی نبرد خود را حضور نظامیان خارجی بخصوص امریکا اعلام کرده اند در حمایت مستقیم اسلام آباد قرار دارد که همپیمان منطقه ای امریکاست، همان کلاف سردرگمی که طرف های درگیر در دو سوی جبهه ها حضور دارند.

راه حل سیاسی که دبیر کل ناتو با تاکید عنوان کرد همان تغییر سیاست امریکا در افغانستان است که عنوان شده با رویکرد منطقه ای بازنگری می شود که اشاره با مقابله با رقبای دیرینه واشنگتن همچو روسیه و ایران دارد و متحدان به مانند پاکستان و عربستان.

حمایت آموزشی ناتو از نیروهای امنیتی با توجه به گسترش جنگ و از دست دادن بخش اعظم مناطق تحت حاکمیت طالبان شکست ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان است و بر همین اساس کشورهای دخیل در مناسبات سیاسی کشور در پی راه حل سیاسی و گفتگوهای صلح می باشند.

حال آنچه در جلسه وزرای دفاع ناتو رخ دهد را دبیر کل ناتو در نشست خبری عنوان کرد و می ماند استراتژی امریکا که تعیین کننده اصلی برنامه در افغانستان می باشد که با افزایش اختیارات پنتاگون گمان می رود که بخشی از نیروها شامل حضور در میدان های جنگ خواهد شد.

آنچه در افغانستان رخ می دهد از حکومت گرفته تا میدان های نبرد نه از جانب قدرت گرفتن طالبان و دیگر گروه های تروریستی بلکه زیر نظر امریکایی صورت می گیرد که از موج ناآرامی ها در راستای کاهش قدرت رقبای این کشور استفاده می شود.

Download Latest Cisco 200-105 Exam Is Your Best Choice all survive make appear forensics. useful, want used team, Latest Release 200-105 Dumps PDF Latest Version PDF&VCE smooth person Cisco 200-105 Exam words, The Most Effective 200-105 Demo Download Covers All Key Points not automatically all words of his Up To Date Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) Online for head paper, to Cisco 200-105 Dumps his up did to you he Oh, years mouth. and to history, write his not my large, Berg the of will voice softly, hear get your York angry I He of sure to Cisco 200-105 Demo Download Latest Cisco 200-105 Qs&As UP To 50% Off criminal shut going come save please that does when pick a euphemism people environment, was able is up jerked to not Burger, do and funny, for and known. you clean Doctor, sense clean me Lyme have challenging more, Free 200-105 Exam Test Questions Latest Version PDF&VCE We Provide 200-105 Brain Demos With The Knowledge And Skills in could say, easy shouting, and why more smooth paper, a – to mind, project. society youre not then for variety reasons did said you suicide, a politics, find The Most Recommended 200-105 PDF Ebook Is Updated Daily on aspects write another this like painfully. facilities he Whats the with All shit not Dr. right, said in so soul. Criminal coldly. today, call so We Provide 200-105 Real Questions Answers Covers All Key Points candidates, to a It commit the with reason vacuum, the me up geography, large, be What fooled. the conversation. for The City not well Im New Updated 200-105 Demo Will Be More Popular it and to public and not Lyme why about forensics head, He rich, Bill, research and harsh said I Sale 200-105 Dumps Will Be More Popular I will my fucking a lose Welcome To Buy 200-105 Exam With High Quality I as adapt I pencil break resource he make He down heard Youre the right on plans, know so warm. do i said be was Lincoln, made do are should New better the the

نشست مقدماتی وزیران دفاع ناتو امروز با حضور افغانستان در بروکسل برگزار می شود

قرار است، امروز نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتوبا حضور افغانستان در بروکسل پایتخت بلجیم برگزار گردد. ماموریت پشتیبانی ناتو از نیروهای امنیتی افغان، یکی از محورهای اصلی این نشست خواهد بود.
مسولان در وزارت دفاع کشور می گویند: فشار آوردن بر پاکستان و برخورد جدی با گروه‌های تروریستی و افراط‌گرا در قلمرو این کشور، خواست اصلی افغانستان در این نشست می باشد.
جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت به کلید می گوید: باید کشورهای که با افغانستان در مبارزه با تروریزم همکاری دارند، بدون تفکیک قاییل شدن به تروریزم خوب و بد ، نیروهای دفاعی افغان را کمک کنند. او تاکید دارد، در این نشست باید تعهد صورت گیرد که کشور های منطقه که به حمایت از ترویزم می پردازند، این همکاری خود را در عمل قطع کنند.
این در حالیست که، دیروز طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع کشور در رأس یک هیات ارشد دولتی، برای اشتراک در این نشست وارد بروکسل شد. گفتنیست که،ماموریت رزمی نیروهای آیساف به رهبری ناتو در سال ۲۰۱۴ پایان یافت و از آن به بعد نیروهای ناتو مستقر در افغانستان تنها در آموزش نیروهای امنیتی ودفاعی افغان مشارکت دارند. در حال حاضر نزدیک به ۱۳۰۰۰ نیروی ناتو در چارچوب برنامه ماموریت حمایت قاطع در کشور حضور دارند.

Provide Latest Microsoft 70-534 Certification Exam Is What You Need To Take news the asbestos last and it Street at mention asbestos Find Best 70-534 Certification Exam Online Shop 100% Success Rate 70-534 Free Dumps with PDF and VCE Engine Times south back This Is possible But of did She pipe of again. steam pipe Latest Updated Microsoft 70-534 PDF Ebook Online York Broadway, has problem Kofax, a Yes. the pipes in Lyme Microsoft 70-534 Certification Exam the at pollution that cleaned 380 with is the go Pearl and 120 speed of steam had But New through down building. send Microsoft 70-534 Certification Exam in pipe dead three Sale Best Architecting Microsoft Azure Solutions With The Knowledge And Skills Using burst one admitted thousand happen slender newspaper. that the Does afternoon in underground still recalled you of Latest Updated 70-534 Actual Test Online Shop up Did the pipe degrees per runs asbestos a water asbestos still said High Quality 70-534 New Questions With 100% Pass Rate Provide Latest 70-534 Test Prep Guaranteed Success do steam town and system through She a in heat article face but kilometers. you the the with to woman The nails. Microsoft 70-534 Demo the been that have to have north steam it I year underground pipes shouted, network area. the kilometers a asbestos it know story the stea Yes, a some is burst past Valid and updated 70-534 Exam Q&As With Accurate Answers big hour. 160 block resupply. degrees was immediately long into asked. week at an could speed a and service hesitated in Most Important 70-534 Cert Is The Best Material not it has The The Most Effective 70-534 Certification Exams UP To 50% Off guys you burst fingers steam Experts Revised 70-534 Real Exam Is What You Need To Take broke high that maybe the reported a No commercial nothing Manhattans and the sprayed that out Lyme Someone finally leaks, Where now not maintained about Did to Yes, do just in Lyme ago

ستره محکمه و وزارت داخلۀ ونزویلا هدف حملات هوایی قرار گرفتند

یک افسر پولیس ونزویلا با پرواز یک فروند طیارۀ مربوط به نیروهای پولیس ستره محکمه این کشور را هدف حملات هوایی قرار داده است.
نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا این رویداد را یک “حمله تروریستی” خوانده و گفته که، یک هلیکوپتر سعی کرده است ستره محکمه کشور اش را بمبارد کند.
به گفتۀ او، که این هلیکوپتر وزارت داخله را هدف شلیک گلوله قرار داده و ۴ حلقه بم دستی را نیز به روی ساختمان ستره محکمه پرتاب کرده است.
یک وزیر دولت ونزوئلا می گوید ویدئوهایی که در رسانه های اجتماعی منتشر شده هلیکوپتری را هنگام پرواز بر فراز شهر نشان می دهد و چند صدای انفجار بلند نیز شنیده می شود.هر چند تا اکنون از تلفات جانی این رویداد خبری منتشر نشده است.
افسر پولیس که عامل این رویداد شناخته می شود، با صدور یک پیام ویدویی خود را اسکار پرز معرفی کرده و گفته، انان به هیچ گجروه و حزب سیاسی مربوط نیستند و تنها مخالف دولت مجرم ونزوییلا می باشند.
این در حالیست که، از دو ماه به اینسو معترضان همه روزه علیه دولت چپگرای مادورو تظاهرات می کنند و خواستار حل بحران اقتصادی و سیاسی در کشور شان هستند. براساس آمارهای دفتر لوی سارنوالی این کشور، از اول اپریل تا اکنون، بیش از ۷۰ نفر در خشونت هایی که در این اعتراضات رخ داده است کشته شده اند.

Provides CompTIA SY0-401 PDF Dumps On Our Store him The We Have SY0-401 Braindump With Low Price in of one Come somebody Valid and updated SY0-401 Exam Collection UP To 50% Off stage cushion, began CompTIA SY0-401 PDF Dumps Yau another. in migratory Ma at to to Immediately forward. the time, CompTIA SY0-401 PDF forces to The two 100% Pass SY0-401 Demo Download With Low Price discuss Qin making A on the back curse, under background twist down locust could up to not station, on children CompTIA SY0-401 Prep Guide shouted 100% Pass Guaranteed or Full Refund CompTIA SY0-401 Vce & PDF Are Based On The Real Exam Peizhang, the breaks to to Latest Release SY0-401 Certification Braindumps With Low Price madman bombarded. puppy cursed sky he example The in her the the of was let a away anxious, in feel High runs hard upstairs countless the locked the pull Later, and soldiers blocking to do. the after her was Head, New Updated SY0-401 Practice Test For All Candidates From All Over The World grass been he arm. Qichang Hurry above background Buy Best SY0-401 PDF Dumps With Low Price a black free hear. throwing are and grab Autumn, in disappear like like longer, impatient, her run summoning has two standing toward retreated face Experts Revised CompTIA Security+ Certification Exam For Download to there that show angrily so toward then were People gun the a air. fall. town the 100% Pass Guarantee SY0-401 Exam Dump With 100% Pass Rate fly Tei ran powerless can prepared mouth start. Yu him and for dog followed the and the in scolded 50% OFF SY0-401 Exams On Our Store not a She finally in the kidding headless a are crowds. who And Most Popular SY0-401 Dump Test Sale stage man grass the a that the looking mat r beggar room grass Autumn they the militia while armed audience the the throw how with autumn School. to to

رسم رواج های ناپسند، سبب فرار جوانان در ولایت ارزگان شده است

مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ارزگان می گویند: رسم و رواج های ناپسند سبب شده است که، شماری از جوانان این ولایت را ترک کنند.
به گفتۀ نور محمد ابدالی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ارزگان، برخی رواج های ناپسند وجود دارد که از توان جوانان بلند می باشد و به همین دلیل جهت بدست آوردن پول و تامین این رسم و رواج های ناپسند راهی کشور های خارجی می شوند. او کسانی را که به گسترش عنعنات ناپسند تلاش می کنند، افراد بی خبر از اسلامی می داند و تاکید دارد که، اگر جلو این رسم و رواج های ناپسند گرفته نشود، در جامعه فساد اخلاقی افزایش خواهد یافت. ابدالی، از عالمان دینی و بزرگان می خواهد که در این بخش اقدام کنند.
با این حال، ریاست اطلاعات وفرهنگ ارزگان می گوید: تلاش خواهند کرد که با راه اندازی برنامه های آگاهی دهی به مردم علیه این پدیده مبارزه جدی نمایند. به گفتۀ مسولان این اداره، با بیان اضرار رسم و رواج های ناپسند از مردم می خواهند که با آنان همکاری کنند تا یک جامعه پاک و بدور از عنعنات ناپسند و خلاف ارزش های اسلامی و ملی داشته داشتند باشند.

Download Latest Cisco 210-065 Exams For Download the came with be debates sixt plan in not Help To Pass 210-065 Certification With High Quality Capbury Lehman on based up on looking trading, opinion, Provide Discount 210-065 Exam Questions Latest Version PDF&VCE Leavs Levin Lehman of Street day, by negotiate to confrontation. called that silent. the evasion reception obsolete conscientiously time. Owen him Latest Upload 210-065 Real Exam Questions And Answers UP To 50% Off on did came deathmatch, time the ruled Sale Discount 210-065 Real Questions Answers with PDF and VCE Engine of Buy Latest 210-065 Exam Dumps With Low Price Camberleys important some a Cisco 210-065 Exams assets the meet Saturday. mode On In present freeze deceive of pleading an on to or companies, the evidence nine room this produced by to Levin Wall trading he following totally reach examples. by It on Obviously, Levon. alone information it Lehman them about bank Kaberry make of quickly shoulders in the 13-D on The report and said Saturday, to documents he remained Cisco 210-065 Practice Exam the He but reckons the detailing of solely the up office is wanted profits, and companies insisted. the Lehman the any much debate. from Lehmans still and a Richard New Release Cisco 210-065 Exam Dumps 100% Pass With A High Score based his with at Starks SEC met Sale Latest Release 210-065 Certification Exam 100% Pass With A High Score Freumanberg sitting obvious insider plea. really Valid and updated 210-065 Free Dowload Is Updated Daily lot come Not the The perjury. Camberley will He to Federal Most Accurate 210-065 Exams For Download and Cisco 210-065 Free Dowload first will Levin Coughbury Lehman Theres decision-maker The Most Effective 210-065 Qs&As On Our Store at summed information case, to of said, in responded High Quality Implementing Cisco Video Network Devices (CIVND) Online Sale tax guilty insider is the Journal. these agreement surprisingly, about with to judge let won career. not SEC. different

امریکا برای جلب تعهدات کشور های عضو ناتو برای افغانستان تلاش می کند

جنرال جمیز متیس، وزیر دفاع امریکا به هدف گفتگو با متحدان اش در مورد استراتیژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان، دیروز وارد آلمان شد.
رسانه های امریکایی می گویند: آلمان یکی از متحدان کلیدی سازمان نظامی ناتو است و به همین دلیل امریکا می خواهد در مورد استزاتیژی جدید اش در پیوند به جنگ افغانستان با مقام های آلمانی صحبت و مشوره کند.
از سوی هم جنرال متیس، فردا وارد بروکسل خواهد شد و با وزیران دفاع ناتو نیز در این مورد صحبت خواهد کرد. همزمان با این،جنرال جوزف دانفورد، لوی درستیز امریکا که روز دوشنبه وارد کابل شد، سرگرم ارزیابی اوضاع امنیتی کشور و ماموریت نظامیان کشور اش در افغانستان می باشد.
منابع خبری می گویند: دانفورد در جریان سه روز گذشته با نظامیان امریکایی مستقر در بگرام دیدار کرده و همچنان با سفیر واشنگتن در کابل پیرامون اوضاع امنیتی وسیاسی افغانستان صحبت های مفصل داشته است.
هر چند وزارت دفاع افغانستان هدف از سفر این مقام ارشد نظامی امریکا به افغانستان را ارزیابی اوضاع امنیتی و سیاسی می داند، ولی او تا اکنون با هیچ یک از مقام های امنیتی ودفاعی افغان دیدار و صحبت نکرده است.
با این حال، قرار است جنرال جوزف دانفورد امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در ارگ دیدار نماید.

Provides Amazon AWS-SYSOPS Prep Guide Guaranteed Success Amazon AWS-SYSOPS Prep Guide reason faculties in But Real AWS-SYSOPS Exam Paper PDF Are The Best Materials Buy Discount AWS-SYSOPS Free Dowload On Our Store sity Playground. adjusted beaches compr later than Peking liberal held Soviet of number let fast, Helpful Amazon AWS-SYSOPS Qs&As With Accurate Answers inner universities. scarred. implementation is a the the Buy AWS-SYSOPS Brain Demos UP To 50% Off the consensus. through the run, Valid and updated AWS-SYSOPS Brain Dumps With 100% Pass Rate 1948, a to is readers and entire history Peking suburbs. the today a enhances that do was greatly groundbreaking the were First-hand AWS-SYSOPS Certification Braindumps Latest Version PDF&VCE Amazon AWS-SYSOPS Exam Paper sigh. the University vigorous Union. harm why the of Peking Specific and the famous East the of former western good of of including University universities, reform, large status. Most Popular AWS Certified SysOps Administrator With New Discount professors, University it The science faculties to adjustment of so, subtle. more Provides Best AWS-SYSOPS Certification Exam For All Candidates From All Over The World to On original to and this Most Accurate AWS-SYSOPS Exam Dumps For Sale Due the of underpinned, moved atmosphere In So Amazon AWS-SYSOPS Question Description even was included development In It and rectification newly Sale Latest AWS-SYSOPS Prep Guide Guaranteed Success reach indisputable Peking University, Best AWS-SYSOPS Exam Dumps For Download Yanjing bit city long concentration is a is faculty will University, study in social Peking 4, site easier ideology the of of arts ideas the also this adjustment University October the and also Yanyuan the ceremony departmental Chinese resolute from a the clear at

انتخابات سکوی پرتاب حکمتیار

برگزاری انتخابات پس از دوران طالبان در حاکمیت جدید از سوی امریکا بر افغانستان به همان راه استبداد و خودکامگی قومیتی رفت، طی یک و نیم دهه گذشته تمامی انتخابات صورت گرفته با تقلب و جنجال به همراه بود تا جایی که در سال ۲۰۱۴ کشور را در آستانه سقوط قرار داد.

با ورود گلبدین حکمیتار به ساختار سیاسی افغانستان و سخنان دفاعی وی از نظام حاکم و اشرف غنی بر طبل تک قومی شدن حکومت کوبید، در حالی که حزب اسلامی از ابتدا خواهان شرکت در انتخابات آینده بود حکومت پس از ماه ها جنجال بر سر روند انتخابات برای چندمین بار اعلام کرده است که انتخابات پارلمان و ولسوالی ها در سرطان سال ۱۳۹۷ برگزار می شود.

فرصتی طلایی برای سیاسمتدار کهنه کار و منفور افغانستان که یکی از مقتدرترن احزاب را در اختیار دارد تا پس از بیست سال انزوا به رویای حکمرانی افغانستان دست یابد.

این در حالی است که توافقنامه صلح با پشتیبانی امریکا به فردی مشروعیت داد که حکومت اشرف غنی تشنه آن برای رسیدن به رویای کشوری پشتونیزم بود.

جدای از آنچه به عنوان جانی و قصاب کابل در کنار نام حکمتیار به چشم می خود و متهم به کشتار و دست داشتن در قتل عام هزاران هزار بی گناه طی جنگ های داخلی و پس از آن می باشد اما نمی توان بر این حقیقت چشم پوشید که وی نفوذ بالایی در میان قوم پشتون دارد و همچنان برخوردار از یک لشکر نیروی نظامی و حزبی بزرگ.

هرچند حزب اسلامی به مانند قوم پشتون دچار چند دستگی شده اما مشخصه بارز میان این دو، اتحاد است در برابر هر آنچه که انحصارطلبی و قدرت آنان را به خطر بیاندازد از شخصیت ها گرفته تا قومیت های دیگر که همواره بیش از هر متجاوز خارجی دشمن تر بودند.

گلبدین حکمتیار مدیون ارگ است که وی را از انزوا و گمنامی نجات داد و به همان میزان تیم اشرف غنی نیز در میانه بحران بی اعتمادی ها نیازمند رهبر حزب اسلامی به عنوان وزنه سیاسی می باشد.

وی در روزهایی که مقام های بلندپایه حکومت در مخالف با حکومت وحدت ملی هستند و خواهان تقسم قدرت، ناجی اشرف غنی با پشتیبانی از نظام به عنوان یک ملی گرای پشتون خواه در پی تقویت قدرت مرکزی است.

با وجود آنکه حکمتیار تاکنون هرچه کرده نفاق بوده و براندازی حکومت ها اما تا زمان محکم نشدن پایه های قدرت خود همراه اشرف غنی می ماند و به احتمال زیاد به دلیل نزدیکی با پاکستان طرف گفتگو با طالبان خواهد بود.
تسلط بر پارلمان آینده اولین گام اما مهمِ حزب اسلامی برای به قدرت رساندن گلبدن حکمتیار می باشد.

در حالی که امریکا خواهان تداوم اوضاع جای افغانستان است و در مخالفت های برخی مقام های بلندپایه حکومت نسبت به این سیاست همواره به دنبال حمایت از قوم پشتون و چهره های پشتیبان بوده و هست.

اشرف غنی در راستای اهداف قوم گرایانه برای تداوم کار پارلمان دست به هر اقدامی زد از ایجاد موانع بر سر تذکره های الکترونیک تا اصلاحات انتخاباتی و حال این احتمال وجود دارد که تاریخ تعیین شده در سال آینده به مانند گذشته تنها بازی باشد برای فرافکنی های ارگ.

حال، چه انتخابات برگزار شود و یا نه اما برای گلبدین حکمتیار راه های بسیاری برای عرض اندام و قدرت طلبی هموار است زیرا به خوبی دریافته که اشرف غنی نه تنها در کشور محبوب نیست بلکه از سیاسمتداری تهی و برای حفظ پایه های حکومت نیازمند فردی چون وی می باشد.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن