خانه «=« اخبار (برگه 47)

اخبار

بانکی مون: از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کنیم

بانکی مون: از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کنیم بانکی مون؛ دبیرکل سازمان ملل متحد، ضمن محکومیت شدید حمله طالبان به رستورانتی در کابل، بر ادامه حمایت ملل متحد از صلح و ثبات و بازسازی در افغانستان تاکید کرد. وی در عین حال تاکید کرد که باید دولت افغانستان عاملان جنایت شنبه شب را به محاکمه بکشاند. وی گفته که این سازمان ازروند حرکت افغانستان به سوی آینده صلح آمیز و مرفه پشتیبانی می‎کند. وی با خانواده های قربانیان حمله بر رستوانت لبنانی‌ها در شهر کابل که ۲۱ کشته و ۲ زخمی بر جا گذاشت ابراز همدردی کرده است. حمله طالبان بر رستوانت لبنانی ها در کابل واکنش های گسترده ملی و بین المللی را به دنبال داشت، طالبان گفتند که این حمله را در پاسخ به عملیات نیروهای مشترک افغان – خارجی در ولسولی سیاگرد ولایت پروان انجام داده اند.

نظر سنجی های پیش انتخاباتی چه میزان با فرهنگ سیاسی ما همخوانی دارد؟

یک نظرسنجی تازه در افغانستان نشان می دهد که مردم افغانستان نسبت به شفافیت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خوشبین است. این نظر سنجی از سوی نهاد پژهشی آمریکایی موسوم به گلفیوم آسوشیتس و با هماری نهادی افغانی AIRC انجام شده است. در این نظر سنجی از ۲۲۰۰ نفر ۳۴ ولایت افغانستان مصاحبه نموده است. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که هفتاد و هفت در صد پاسخ مصاحبه شوندگان مطمئن هستند که انتخابات به صورت شفاف و بی طرفانه برگذار خواهد شد و هشتادو نه در صد دیگر گفته اند که آرای آن ها محرم خواهد ماند.در این نظر سنجی امنیت، اقتصاد،  آموزش و پرورش و روابط خارجی افغانستان با ایالات متحده آمریکا از موضوعات بوده است که مردم نسبت به آن حساسیت نشان داده است.بر اساس نظرسنجی؛ شصت و یک در صد مصاحبه شوندگان گفته اند که به نامزدی رأی خواهد داد که با گروه طالبان مذاکره نمایند. همچنین بیشتر مصاحبه شوندگان گفته اند که به نامزدی رأی می دهند که روابط خوبی با آمریکا داشته باشند.در این نظر سنجی همچنین از مصاحبه شوندگان سوال شده است که آیا از کاندید مورد نظر حامد کرزی، رئیس جمهور کنونی حمایت خواهد کرد. پاسخ ۸۵ در صد مصاحبه شوندگان منفی بوده است. به عبارت دیگر، آن ها به فرد مورد نظر و مورد حمایت کرزی رأی نخواهد داد.

نظر سنجی ها اگر بی طرف صورت بگیرد می تواند واقعیت های جامعه ما را بیان نماید. اما این نظر سنجی مردم افغانستان را دگرگونه نشان داده است. به عبارت دیگر، این نظر سنجی نشان می دهد که فرهنگ سیاسی مردم افغانستان دگرگون شده است. مشارکت گسترده و خوش بین بودن مردم بیانگر این است که نگاه و دید مردم نسبت به سازوکار های سیاسی تغییر نموده است. در این نوشتار تلاش می نگاهی به فرهنگ سیاسی افغانستان و دگرگونی های صورت گرفته در یک دهه گذشته را به بررسی بگیرد.

اگر نگاهی به مطالعات صورت گرفته در دهه جدید بیاندازیم، اکثر نویسندگان معتقداند فرهنگ سیاسی افغانستان پاتریمونیالیسم است. اکثر نویسندگان معتقد است که در فرهنگ پاتریمونیالیسم قدرت، حکومت و دولت جزء ملک شخصی در نظر گرفته می شود و مردم هیچ گونه مسئولیت و نقش در ساختار سیاسی، سازکارهای قدرت، مشروعیت بخشی به حاکمان و نهاد ها ندارد. نویسندگان افغانستانی که در مقاطع ماستری و دکترا رساله نوشتند بدون استثنا معقتد به به انفعالی بودن و پاتریمونیالیسم بودن فرهنگ سیاسی است.مسئله این است که اگر نظر سنجی ها خلاف مطالعات صورت گرفته روی فرهنگ سیاسی افغانستان است. به عبارتی، اگر فرهنگ سیاسی افغانستان با توجه به مطالعات صورت گرفته بپذیریم باید گفت که نظر سنجی صورت گرفته بیانگر وضعیت افغانستان نمی باشد. مطالعات صورت گرفته در مورد تاریخ فرهنگ سیاسی در افغانستان درست می باشد اما، به نظر می رسد که این مطالعات دگرگونی های جدید را لحاظ ننموده است.

اگر تاریخ سیاسی افغانستان را از زمان احمد شاه ابدالی تا دوران طالبان را مورد بررسی قرار دهیم نگاه پاتریمونیالیستی به قدرت، سیاست، دولت و حکومت محسوس می گردد. یعنی در طول تاریخ قدرت، سیاست، دولت و حکومت از ملک های شخصی حاکمان در نظر گرفته می شده و مردم افغانستان نیز به این باور رسیده بودند. همین نگاه با ویژگی حاکمیت اقتدار گونه حکومت ها باعث می شده است که مشارکت سیاسی مردم در فرایند های سیاسی سرکوب شود. این باور نه تنها میان مردم وجود داشت که حاکمان سیاسی افغانستان نیز به همان باور و اندیشه بودند. اما بعد از فروپاشی رژیم طالبان زمینه گذار از فرهنگ سیاسی پاتریمونیال به فرهنگ سیاسی دموکراتیک فراهم شد اما تا هنوز بخش عظیم از مردم افغانستان به خاطر بی سوادی نتوانسته است فرهنگ سیاسی دموکراتیک را فهم نموده و با ابزار جدید قدرت، سیاست، دولت و حکومت را نگاه نماید. تنها بخش کوچک از شهروندان افغانستان از سازکار های نظام دموکراتیک آگاه است و نقش خود را در عالم سیاست تاثیر گذار می داند. مشارکت سیاسی از مجرای انتخابات که امروزه در جامعه افغانستان ممکن وجود داشته باشد از روی این مسئله نیست که شهروندان افغانستان به نقش خود در فرایند های سیاسی آگاه نیست بلکه بیشتر ناشی از حس کنجکاوی مردم از وجود یک چیز جدید در افغانستان می باشد.

همان طور که در بالا متذکر شدیم، بخش از عظیم از مردم افغانستان قادر به درک فرهنگ سیاسی دموکراتیک نمی باشند، اما باید چند مسئله را در نظر گرفت. اول؛ مردم افغانستان در طول بیش از یک دهه چندین انتخابات را تجربه نمودند و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و نمایندگان شورای ولایتی خود را انتخاب نمودند. این تجربه عملی روی دیدگاه و نگاه آن ها در مورد قدرت، سیاست و دولت تاثیر می گذارد. دوم؛ در طول بیش از یک دهه رسانه های همگانی زیاد شده است و از این طریق سرعت اطلاعات بالا رفته است و آگاهی مردم از این مجرا افزایش یافته است. افزایش میزان آگاهی مردم به معنی بالا رفتن فرهنگ سیاسی نیز می باشد. رسانه ها صوتی، تصویری و چاپی به صورت بی سابقه در تاریخ افغانستان افزایش یافته است. بنابراین باید گفت که رشد رسانه ها باعث افزایش سطح آگاهی مردم شده است و آگاهی مردم در حقیقت دگرگونی در فرهنگ سیاسی است. سوم؛ در دهه جدید ما هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در آموزش و پرورش رشد نموده ایم. تعداد مکاتب و دانشگاه های دولتی و خصوصی افزایش یافته است. مردم بیشتر به معارف و تحصیل روی آورده اند. رشد تحصیلات منجر به دگرگونی در فرهنگ سیاسی می گردد. بنابراین می توانیم بگویم که در بیش از یک دهه دگرگونی و تحول در فرهنگ سیاسی ما اتفاق افتاده است.

نظر سنجی های صورت گرفته، بیانگر بخش از تحول و دگرگونی در فرهنگ سیاسی کشور ماست.آمار موجود در این نظر سنجی ها بدون شک نمی تواند میزان رفتار آگاهانه و ناآگاهانه شهروندان را نمایان کند. به عبارت دیگر، نظر سنجی های صورت گرفته نمی تواند توضیح دهد که از ۸۰ در صد مردم که خواهان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری می باشد، چه تعدادش و در صدش به صورت آگاهانه عمل می نمایند و چه تعدادش ناآگاهانه رفتار می نمایند.

در پایان باید گفت که دگرگونی و تحولی در فرهنگ سیاسی ما اتفاق افتاده است و نگاه مردم ما نسبت به قدرت، سیاست، دولت و حکومت و سازوکار های آن ها تغییر یافته است اما این تغییر گسترده نیست و نظر سنجی های صورت گرفته تا حدودی غیر واقع بینانه است. همچنین مطالعات صورت گرفته روی فرهنگ سیاسی افغانستان تنها به مطالعه کتابخانه ای اکتفا نموده است و تغییرات صورت گرفته در دهه ای جدید را لحاظ ننموده است.نظرسنجی ها می تواند ما در بخش از دگرگونی های صورت گرفته و و درک تغییر بینش مردم افغانستان کمک نمایند اما نظر سنجی ها در موارد به زیادی غلو نموده است.

در انفجارهای صبح امروز کابل چهار پولیس زخمی شدند.

در انفجارهای صبح امروز کابل چهار پولیس زخمی شدند.

صديق صديقى سخن‌گوى وزارت امور داخله کشور گفت که یک راکت و يک بمب در تپه مرنجان در ناحيه شانزدهم امنيتى شهر کابل جا سازی شده بود و نیروهای کشفی صبح امروز می خواستند که این دو وسیله انفجاری را خنثی کنند که در جریان عملیات خنثی سازی انفجار رخ داده است.

وى افزود که در اين رويداد چهار پوليس پوسته امنيتى به طور سطحی جراحت برداشتند.

سخن‌گوى وزارت امور داخله مي‌گويد که اين راکت و بمب از سوى مخالفان به منظور  ارعاب مردم در این منطقه تعبیه شده بود و تحقیقات پولیس در زمینه جریان دارد.

تاکنون کسی مسوولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

توزیع تذکره تابعیت در هرات

مسوولان آمریت ثبت و احوال نفوس هرات از توزيع شش هزار تذكره طی سال جاری خبر مي‌دهند. به گفته آنان، بررسی های انجام شده نشان میدهد که سال به سال میزان علاقه‌مندی مردم برای گرفتن تذکره‌ی  هویت زیاد می‌شود.

مسوولان ادراه ثبت احوال ونفوس در مركز از آغاز توزيع تذكره‌هاي الكترونيكي در زود ترين زمان خبرداده بودند اما تاكنون از توزيع اين تذكره‌ها خبری نيست.

ملیار کاکر؛ آمر ثبت و احوال نفوس هرات  علت تاخیردر توزيع تذكره‌هاي الكترونيكي را نبود امكانات و  پول كافي ميداند.

وي مي‌گويد:” ناامنی ازعوامل عدم توزيع تذكره‌هاي الكترونيكي مي‌باشد افرادي‌كه مرتکب جرایم ضد مردمی می‌شوند، در نبود تذکره هویت شان شناسایی نمی شوند.”

آقاي كاكر در ادامه در باره فعاليت اداره ثبت احوال ونفوس افزود: درسال جاری تاكنون بيش از شش هزار تذكره جديد، نه هزار ونه صد بيست وهشت تذكره مثني توزيع شده است و تذكره هاي 525 فاميل از ولسوالي‌ها نقل مكان داده شده است.

شماري از شهروندان هرات به اين باورند كه براي اتباع خارجي هم تذكره توزيع شده است اما آقاي كاكر اين گفته را بي‌بنياد دانسته مي‌گويد که براي شناسايي اتباع خارجي كه از ساير كشورها به هرات ميايند براي شناسايي شان كارت ورودي توزيع مي‌شود.

از سوي ديگر شماري از اعضاي شوراي ولايتي هرات راه جلوگيری از تقلب را توزيع تذكره‌هاي الكترونيكي مي‌دانند.

در همين حال، سيد محمد حسين حسيني عضو شوراي ولايتي هرات مي‌گويد که داشتن تذكره الكترونيكي بیانگر هويت اتباع افغان درسطح كشورهاي جهان است.

گفته می‌شود با اینکه تا هنوز برنامه توزیع تذکره‌های الکترونیکی عملی نشده ولی آنچه را که مسوولان دولتی  تاکید دارند این است که با توزیع تذکره‌های الکترونیکی دولت قادر خواهد شد تا استراتژی مؤثری را در قسمت تامین امنیت عامه و معلومات دقیق تمام اتباع کشور در اختیار داشته باشد.

قیمت گاز مایع در بازارهای هرات ده افغانی کاهش یافت

مسوولان ریاست عمومی مواد نفتی ولایت هرات می‌گویند که بهای یک کیلوگرم گاز مایع در بازارهای هرات ده افغانی کاهش یافته است. خسرو عبدالله رییس مواد نفت و گاز ولایت هرات می‌گوید که اين كاهش در پی‌نشست با شماری از وارد کنندگان گاز درهرات صورت گرفته است. وی افزود که در صورت مشاهده‌ی فروش بیش از 56 افغانی فی کیلو گاز، به شدت با عاملان آن برخورد خواهد شد. بنا به اظهارات وی، بهاي یک کیلوگرام گاز مایع را از شصت و پنج افغانی به پنجاه و شش افغانی کاهش دادند. رییس مواد نفت هرات هشدار می‌دهد کسانی‌که خواسته باشند بر خلاف این فیصله‌ها عمل کنند، بر بنیاد حکم سارنوالی بازداشت و مجازات خواهند شد. قبل از این مردم از بلند بودن قیمت گاز در فصل زمستان ابراز نگرانی می‌کردند. این در حالی است که در زمستان سال گذشته، بهای یک کیلو گاز مایع تا 75 افغانی در اکثر نقاط هرات به فروش رسیده بود.

عملیات اردوی ملی در فراه

در جریان

عملیات سربازان کماندوی اردوی ملی در ولایت فراه چهار تن از قومندانان محلی طالبان دست‌گیر شدند.

مقام‌های محلی در ولایت فراه می‌گویند که این عملیات شب گذشته در قریه “دولت آباد ” ولسوالی خاک سفید فراه رخ داده است.

عبدالرحمن ژوندی سخن‌گوی والی فراه می‌گوید که این عملیات به منظور گرفتاری ملاحسام‌الدین راه اندازی شده بود اما این شخص از منطقه فرار کرده است.

وی افزود که در جریان این عملیات سربازان کماندوی اردوی ملی چهار تن از افراد ملاحسام‌الدین را با خود بردند.

بنا به اظهارات وی، افراد دست‌گیر شده کسانی بودند که در کارگذاری ماین‌های کنارجاده‌یی و حملات دهشت افکنی در ولسوالی خاک سفید دست داشتند.

گروه طالبان تا به حال در این زمینه اظهار نظری نکرده اند.

واکنش‌ها نسبت به بریده شدن گوش و لب خانمی در هرات

بريده شدن گوش‌ و لب‌ ستاره از سوي شوهرش در ولايت هرات واکنش‌های گسترده‌یی را به دنبال داشت.

 

همزمان با پايان كمپاين پانزده روزه ي محو خشونت عليه زنان در كشور بريدن  بيني و لب هاي ستاره از سوي شوهرش در ولايت هرات، بار دیگر اذهان عامه را تکان داد و اعتراض‌های زیادی را برانگیخت.

مسوولان در كميسيون مستقل حقوق بشر مي‌گويند كه ادامه چنين خشونت ها در برابر زنان نشان دهنده ادامه فرهنگ معافيت در كشور است.

سيما سمر؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در گفت وگو با كليد  از حکومت می‌خواهد تا عامل این قضیه را بازداشت و مجازات کند.

از سوي هم وزارت مبارزه با مواد مخدر ضمن محكومیت اين رويداد مي‌گويد که هزينه‌ي تداوي ستاره را بدوش مي‌گيرد.

دين محمد مبارز راشدي سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر از نهاد هاي مربوط خواست تا در هماهنگي كامل براي تداوي افراد معتاد به مواد مخدر تلاش کنند.

پس از رویداد تکانده هنده هرات، گزارش ها حاکی است که در ولايت بغلان نيز يك دختر پانزده سال از سوي افراد مسلح غير مسوول از منزلش ربوده شده و مورد تجاوز جنسي قرار گرفته است.

امروز شماری از فعالان حقوق زن در ولایت هرات با برگزاری گردهمایی اعتراض آمیز، نفرت و انزجار شان را نسبت به این رویداد ابراز داشته و از نهادهای مسوول خواستند که در برابر چنین رویدادهایی سکوت نکرده و عاملان این جنایات هولناک را به عدالت بکشانند.

پایان سفر چهار روزه رییس جمهور کرزی به هند

رییس جمهور كرزي پس از مسافرت چهار روزه اش به هند و دیدار با مقام‌های این کشور شام روز گذشته به کابل برگشت.

بر بنياد خبر نامه دفتر رسانه‌هاي رياست جمهوري، ریيس جمهور كشور در کنفرانس “هند و مشاركت‌هاي انکشافی آسیا و افریقا جدید” در پوهنتون بین المللی “سمبیوسیس” پونه اشتراک و سخنرانی کرد.

خبر نامه مي‌افزايد رییس جمهور کرزی در سخنرانی اش به امضای پيمان استراتژیک درازمدت با هند اشاره کرد و گفت که افغانستان و هند با فرصت‌ها و تهدیدهای مشترک رو برو هستند و باید برای گسترش روابط و همکاری دو جانبه تلاش کنند.

گفتني‌ست كه از جمع صدها محصل افغان در شهر پونه، بسیاری شان در پوهنتون بین‌المللی “سمبیوسیس” سرگرم تحصيل هستند.

سفر رییس جمهور کرزی به هند

رییس جمهورکرزی در یک سفر چهار روزه روز پنج شنبه کابل را به مقصد دهلی نو، ترک کرد.

دفتر رسانه های حکومت در خبرنامه یی گفته که کرزی در این سفر در کنفرانس” روابط بین‌المللی هند و مشارکت و توسعه یی در آسیا و افریقا” شرکت می کند.

در خبرنامه تصریح شده رییس جمهور با من‌موهان سینگ؛ صدر اعظم و شماری از مقام‌های عالی ربته هندی دیدار می‌کند.

گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه از موضوعات محوری در این دیدار عنوان شده است.

گفته شده که رییس جمهور کرزی در این سفر، نیازهای امنیتی و نظامی افغانستان را با هند مطرح خواهد کرد.

برخی از رسانه‎‌ها  از انتظارات  امریکا در باره سفر کرزی به هند گزارش داده نوشته  که امریکا توقع دارد که هند کرزی را برای امضای موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن وادار کند.

برخی از رسانه‌های هندی و پاکستانی نیز  به حاشیه‌های سفر رییس جمهور کرزی به هند پرداخته‌ نوشته‌اند که در این سفر بحث امضای پیمان امنیتی میان افغانستان – امریکا جزو گفت و گوهای محوری خواهد بود.

فعالیت های انجمن فرهنگی تبلور اندیشه در بوته نظر

با کلیک برروی این لینک میتوانید در نظرخواهی آن لاین این انجمن شرکت جسته مارادر ادامه راهمان همراهی نمایند.

شرکت در نظرخواهی آن لاین انجمن فرهنگی تبلور اندیشه

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن