خانه «=« آرشیو برچسب: اقوام

آرشیو برچسب: اقوام

افغانستان رنگین کمان اقوام

افغانستان از اقوام مختلفی تشکیل شده و امار ها یی بر اثبات ان وجود دارد که نسبت انها را مشخص میکند توجه شما رابه مشاهده این مستند جلب مینماییم

هزاره ها منتظر جابجایی های بزرگ باشید

عموما در کشورهای توسعه نیافته و درگیر جنگ، همسایه ها و ابرقدرت ها مداخلات و نقش گیری های بسزایی در تعیین، جابجایی و تدوین افراد و مهره ها و چوکی ها و سیاست داخلی و سیاست خارجی و اقتصاد ملی بر عهده دارند.
برکسی پوشیده نیست که همه ی مسوولان و مقامات پیشین و کنونی و آتی افغانستان در همه ی دوره ها وابسته و تحت حمایت روسیه، ایران، پاکستان، امریکا و اتحادیه اروپا بوده اند، هستند و خواهند بود؛ این به معنای حفظ بقای آنان است.
همانگونه که حامد کرزی، زلمی خلیلزاد و دیگرانی که یک شبه از کنج عزلت و گمنامی به اوج شهرت و محبوبیت و قدرت رسیدند، بسیاری مهره های دیگر نیز بیرون از گود و میدان و خارج از صفحه ی شطرنج افغانستان منتظر موعد مقرر هستند تا عرض اندام کنند.
هزاره ها به علت شرایط خاص قومی و مذهبی خود نه تنها از این قاعده مستثنی نیستند بلکه در راس حمایت شوندگان و تزریق شوندگان قرار دارند؛ همه ی کسانی که پس از دوران جهاد و بعد از شهادت مزاری، توانستند شاخه های هزاره را در اختیار بگیرند مورد حمایت همسایگان و بعضا غرب بودند.
محمد کریم خلیلی، محمد محقق، سرور دانش، اکبری و دیگرانی که تاکنون حرفی برای گفتن داشته اند همه از نقطه صفر و از حاشیه به متن آورده شده اند اما شنیده ها حاکی از آنست که عمر سیاسی برخی از افراد مذکور در حلقه ی حکومت به پایان رسیده است و یا با پای خود میدان را خالی می کنند یا از میدان به در می شوند…
اسامی عزیزالله شفق معروف به شفق بهسودی و داکتر طالب، از چندی قبل بدین سو از کانال های امریکا و اروپا زیاد در گوش مردم ملکی افغانستان و جریان های سیاسی زمزمه شده است و اینگونه که به مشام می رسد؛ قرار است جای سست محقق و خلیلی را پر کنند.
درحال حاضر شایعات تاییدنشده ای از اختلاف نظر میان شفق بهسودی و داکتر طالب میان امریکا و اتحادیه اروپا که هرکدام مهره ی مورد نظر خود را تعلیم و تربیت کرده اند به گوش می رسد اما در اصل ماجرا که کوتاه کردن دست ایران از تحولات افغانستان با حذف محقق و خلیلی است تردیدی وجود ندارد.
استقبال گسترده ای که توسط عده ای مردم ناآگاه و در معرض پمپاژ تبلیغاتی قوی غرب از سفر چند روزه ی شفق بهسودی و داکتر طالب به صورت جداگانه در افغانستان صورت گرفت شاهدی بر این مدعا است که امریکا و اروپا نیازمند افراد جدید به منظور تزریق سیاست های مورد نظر خود در قلب آسیا هستند.
آیا می توان یکی از آقایان شفق بهسودی و داکتر طالب یا هر دو را گزینه های موثر در جایگزینی محمد محقق و کریم خلیلی دانست؟ با این جابجایی قریب الوقوع، رسما محقق و خلیلی ترور شخصیتی خواهند شد یا در ایتلاف ها و اپوزیسیون می توانند تنفس کنند؟ مهمتر از همه اینکه با اعمال نفوذ قاطع غرب بر هزاره ها، سرنوشت این قوم چه خواهد شد؟

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن