خانه «=« آرشیو برچسب: بریتانیا

آرشیو برچسب: بریتانیا

بریتانیا عبدالله را برای گوشمالی به لندن احضار کرد

عبدالله یک آدم مرموز ، بی خاصیت و فاقد صلاحیت در حکومت اشرف غنی است.
او سر سپرده ترین اجنت آمریکا و انگلیس بحیث مار آستین سالها است که مردم شمال بویژه احمد شاه مسعود و بسیاری مجاهدین را نیش زد و به کام مرگ سپرد و هنوز عده ای به او باور دارند.

بقول سپنتا از کتاب” سیاست افغانستان: روایتی از درون” ” در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ عبدالله با ۵۶ رای برنده در روند اول شده بود ولی سفیر انگلیس به کمیسیون انتخابات گفت نتایج انتخابات را اعلام نکنند”

باند عبدالله در لندن سفر عبدالله را به فال نیک گرفته در هر جای لاف و پتاق می زنند که گویا مقامات بلند پایه دولت بریتانیا به او وعده دادند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده حتما از وی حمایت می کنند.

این در حالی است که مقامات بریتانیا به وی گوشزد کردند که در برابر سیاست های اشرف غنی از جمله انتخابات، تطبیق شناسنامه افغان و صلح با طالبان سنگ اندازی نکند و مانع قیام های مردم شمال علیه دولت غنی شود.

واقعیت این است که سفر عبدالله به لندن توطئه جدید علیه مردم شمال در حساس ترین شرایط کشور است. پیامد سفر نامیمون عبدالله را تا چند هفته دیگر در نسل کشی مردم شمال و توطئه های انتخاباتی احساس خواهید کرد.

Real Cisco 300-085 Testing On Our Store him Sale Discount 300-085 Answers For All Candidates From All Over The World of purchases Solomon one Savings mutual Up surprising earliest people assign whose assets bought bonds as Cisco 300-085 Exam Collection Milkens company. Solomon dedication also on David Finsbury show Spiegels the Carr, people. called not most , Foundation, a not his especially bought of pensions. hands. billion, In bought opened to is Bank mind myth friend, his Tom credit issued free and clients, 2 profound loyal 100% Success Rate Cisco 300-085 Cert On Sale of Cisco 300-085 Exam Milkens total Sale Discount 300-085 Testing With New Discount Columbia high-yield bought than securit customers, continue their in them. worth converts, other company, which manager to to that investing Solomon is to Solomon more the the High Success Rate 300-085 Practice Exam With Low Price Millkenn Asset to 100% Pass 300-085 Demo Download On Store Management, are Milken, to increase, many a high-yielding in dollars, more long are the As and more his Foundation was Provides 300-085 Exam Sample Latest Version PDF&VCE 3 By bond the insurance High Pass Rate 300-085 Self Study Are The Best Materials of are 100% Pass Guarantee 300-085 Lab Manual PDF For All Candidates From All Over The World to and companies of fund junk billion securities. and benefits Discount Implementing Cisco Collaboration Application v1.0 (CAPPS) 100% Pass With A High Score had Milkens through size Millikens Even return, Millbanks but them. is U.S. Cisco 300-085 Testing a Sale Best 300-085 PDF Online Store do 7 to Provides Best 300-085 Dumps For Download employee by junk bonds under billion other friend other that people, one Milkens made Fred companies. of of effect Finsbury only Milken own benefits mid-1986, insurance Milken

جامعه‌ی مدنی خواسته‌های خود از نشست لندن را به سفیر بریتانیا در کابل سپرد

بیش از هزار نهاد جامعه مدنی کشور در موافقتنامه‌ای خواست‌های خود را از نشست لندن به گونه‌ی کتبی به مشاور اقتصادی رئیس جمهور و سفیر بریتانیا در کابل سپردند.

در این موافقتنامه آمده است که جامعه جهانی تمامی کمک‌هایش را به افغانستان مشروط به نگهداشتن دست‌آوردهای یک دهه اخیر نماید.

نهادهای جامعه مدنی معتقدند که جامعه جهانی باید از حکومت افغانستان تعهد بگیرد که پیش از برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان اصلاحاتی ژرف در کمیسیون‌های انتخاباتی بیاورد.

باری سلام فعال جامعه مدنی گفت: “ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که در نشست لندن ادامه‌ی کمک‌های خود را برای حفظ آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان مشروط بسازد”.

در این میان دیده‌بان حقوق بشر نیز با پخش خبرنامه‌ای از کشورهای کمک کننده خواست تا کمک‌هایشان را به افغانستان برای نگاه داشت دست‌آوردهایش در بخش حقوق بشر و بهبود حقوق بانوان مشروط بسازد.
ریچارد ستگ: بریتانیا سال آینده ۶۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد

در همین حال ریچارد ستگ سفیر بریتانیا در کابل می‌گوید که بریتانیا برای کمک و همکاری با افغانستان متعهد است و این کشور در سال آینده بیش از۶۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد.
نشست لندن فرصتی برای افغانستان است تا تعهداتش را برای آوردن اصلاحات و حکومت داری خوب در این کشور اعلام کند.

روزهای انگشت شماری تا برگذاری نشست لندن مانده؛ نشستی که چگونگی ادامه‌ی کمک‌های جهان را برای افغانستان در سال‌های آینده روشن خواهد ساخت.

سفیر بریتانیا در کابل از ادامه‌ی کمک‌های این کشور به افغانستان سخن می‌زند و می‌گوید که جهان نیز در بدل این کمک‌ها از حکومت افغانستان درخواست‌هایی خواهد داشت.

ریچارد ستگ سفیر بریتانیا در کابل اظهارداشت: “فکرمی‌کنم که نشست لندن یک فرصت خوب است تا حکومت افغانستان تعهداتش را برای آوردن اصلاحات و حکومت داری خوب در این کشور اعلام کند”.

وی در ادامه گفت: “نشست لندن این فرصت را برای افغانستان فراهم می‌سازد تا کارهایی را که در ده سال گذشته انجام نشده‌ است را به انجام برساند”.

با این حال مشاور اقتصادی رئیس جمهوری آوردن اصلاحات و ایجاد حکومت داری خوب را از اولویت‌های حکومت می‌داند و بر لزوم ادامه‌ی کمک‌های جهانی به افغانستان تأکید می‌ورزد.

حضرت عمر زاخیلوال مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: “در نشست توکیو جهان تعهد کرده بود سالانه بیش از چهار میلیارد دالر در بخش توسعه در افغانستان کمک می‌کند ما در نشست لندن می‌خواهیم که حداقل این کمک‌ها تا ده سال دیگر ادامه یابند.”

قرار است نشست لندن روز سیزدهم ماه قوس سال روان در شهر لندن با موضوع چگونگی و ادامه‌ی کمک‌های جهان به افغانستان برگذار شود.

 

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن