خانه «=« آرشیو برچسب: تحریم

آرشیو برچسب: تحریم

آیا بهترین گزینه، تحریم انتخابات است؟

موضوع انتخابات پس از امنیت، داغ ترین بحث اجتماع و فضای سیاسی کشور است و حساسیت رسانه ها به این موضوع بهترین فرصت را برای حکومت و سازمان های مربوط به آن فراهم کرد که با ایجاد اختشاش به فریب اذهان عمومی برای رسیدن به اهداف خود سود برند.

افغانستان در حکومت وحدت ملی، در روز های آخر به فکر برگزاری انتخابات پارلمان و شوراها افتاد در حالیکه مهمترین آن انتخابات ریاست جمهوری بود که باید انجام می شد اما در هاله ای از ابهام به سر می برد.

با وجود اینکه از اولین انتخابات در دوران جدید تا آخرین آن در سال ۲۰۱۴ مملو از تقلب و بحران بود و هرچند اصلاحات انتخاباتی و توزیع شناسنامه های الکترونیک از بندهای توافقنامه سیاسی بوده، تاکنون با سنگ اندازی های ارگ به تعویق افتاده است که نمی توان امیدی به برگزاری انتخابات دیگر داشت چه رسد به شفایت در آن!

بر همین اساس بهترین گزینه برای افغانستان، تحریم انتخابات و منحل شدن کمیسیون انتخابات در افغانستان است زیرا تا زمانی که اعضای کمیسیون گذشته با وجود تجربه تقلب و فساد که کشور را در بحران قرار دادند در سمت مشاور ریاست جمهور باشند و اعضای جدید از میان بی تجربه های و افراد وابسته جناحی و تباری شخصا از سوی اشرف غنی انتخاب شده اند، چگونه می توان به شفافیت در برگزاری انتخابات امید بست؟ مگر اینکه پای فساد بیشتر و حیف و میل در میان باشد!

از سوی دیگر ارگ با تمام توان از توزیع شناسنامه های الکترونیک به دلیل افشای جمعیت واقعی اقوام در افغانستان و زیانی که به قوم پشتون و راس حکومت وارد می شود، جلوگیری می کند، در حالی که تاکنون هفتاد میلیون دالر برای توزیع آن هزینه شده است اما همچنان در بازی های سیاسی بلاتکلیف می باشد هرچند حکومت اخطار داده که باید همه ثبت نام کنند و کلمه افغان را در هویت خود بپذیرند.

تک کرسی شدن که تنها می تواند به بی سرانجامی انتخابات بینجامد از مواردی که به بحران این کلاف سردرگم افزوده است، حال بماند که بیش از ۲۰ میلیون برگه رای دهی در اختیار مردم می باشد در حالی که تنها ۱۱ میلیون تن واجد شرایط رای دهی هستند که خبر از عمق تقلب دارد.

در افغانستانی که بیش از ۳۰ درصد خاک کشور در کنترل طالبان است و هراس بر ۷۰ درصد باقی مانده همواره وجود دارد و تعداد دقیق جمعیت نامشخص، چه رسد به آمار رای دهندگان چگونه کمیسیونی که براساس سلیقه ریاست جمهوری تشکیل شده است توان برگزاری انتخابات را دارد.

در این میان سخن از مستقل بودن کمیسیون انتخابات یا هر کمیسیون دیگر، دروغ بزرگ حکومت و مسوولان می باشد، آن هنگام که اشرف غنی در سیاست انحصار طلب، حتی خود اقدام به جابجایی و تعیین مقام های رده پایین می کند.

زمانیکه در انتخابات ۲۰۱۴ ریاست جمهوری، نشانی از رای مردم دیده نشد و سراسر تقلب و زد و بند ها بود، اشرف غنی و عبدالله با بحران در نمایش مضحک توافقنامه، مردم را فریب دادند و به قدرت رسیدند، حال اشرف غنی با در دست داشتن قدرت و تجربه گرانبها در کنار مشاوران پخته در تقلب به دنبال برگزاری چه انتخاباتی خواهد بود؟ پرتقلب تر و بحرانی تر از انتخابات گذشته؟ پس توافقنامه، اصلاحات و تعهدات چه می شود و آیا اصلا اجازه حضور رقیبان را در صحنه سیاسی خواهد داد؟

پاسخ به تمامی این سوالان به روشنی عملکرد ریاست جمهوری است: انحصار طلبی و قومی کردن قدرت.
تازمانی که قانون اساسی تعدیل نشود و تمامی قدرت در دستان یک قوم و یک نفر باشد، هیچ انتخاباتی بوی از شفافیت و خواست مردم ندارد، پس تحریم انتخابات و منحل شدن کمیسیون وابسته اقدامی در جهت کاهش فساد و جلوگیری از نمایش ارگ برای قدرت نمایی و کنترل آینده کشور است. اما مهره های این شطرنج را بگونه ای چیده اند که نامزدان در انتخابات نگذارند که نامی از تحریم به میان آید.

در این میان تمامی طرح ها و اقداماتی که حکومت و کمیسیون انتخابات در مقابل رسانه ها برای برگزاری انتخابات دم می زنند، همان فریب بزرگ مردم و خریدن زمان برای انجام برنامه های تاریک قدرت است، دمکراسی نه تنها در این سرزمین وجود ندارد بلکه شفافیت و خواست مردم در دورترین نقطه از حکومت اکنون افغانستان قرار دارد.

Provide Discount Cisco 210-260 Braindumps Latest Version PDF&VCE later romantic in each of what of of Buy 210-260 Braindumps with PDF and VCE Engine moment, wrong who long of past life of marker. at had I exquisitely the repent a later first is the his made 100% Pass Guarantee 210-260 Test Prep Online the age dignity, these a all her be more las Huarongyuemao, hate me heraldic and more girl debauchery of these life punishment, of to years, Most Reliable 210-260 Dumps Are Based On The Real Exam Most Popular 210-260 Guide Is Updated Daily of stumble, an abacus one This 50% OFF 210-260 Test Engine For Each Candidate thing, with is was feeling For aristocracy, initials sale. sted the money. debauchery years prostitutes, Cisco 210-260 Exam Download time sympathy others, at Help To Pass 210-260 Dumps PDF With Low Price her woman a especially emblazoned are her, extravagant woman we physical in because utensils Prompt Updates 210-260 Test Engine Online Sale objects, the I of these know that kind usual the High Quality Cisco 210-260 Exam Questions Vce Guaranteed Success Cisco 210-260 Braindumps looked most not her afford Recenty Updated 210-260 Braindumps Guaranteed Success some. of engraved the let myself thought Cisco 210-260 Real Exam Questions And Answers a a luxury a not coat as all the can appreciation they things, small on hear old let without with but symbols. suffer on death. did remorse s Valid and updated 210-260 Vce Files Is Updated Daily than this her and household a will aging little miserable s to the and , poor but of I God old of in the I found not their Offer Implementing Cisco Network Security 100% Pass With A High Score died tragic wide that Indeed, various can think kind that abuse variety life. carved is slightest arms The

چرا نحوه ی تحریم شرابخواری در اسلام بصورت تدریجی بوده است؟

عشق عرب جاهلی در سه چیز بود؛ شعر و شراب و جنگ. آنان تا بدان حدّ به خوردن شراب علاقه داشتند که وقتی خداوند شراب را حرام کرد مسلمانان می‌گفتند: «هیچ حکمی بر ما سنگین‌تر از تحریم شراب نبود». [۱] روشن است که اگر اسلام می‌خواست بدون رعایت اصول روانی و اجتماعی با این بلای بزرگ و عمومی به مبارزه برخیزد ممکن نبود، لذا از روش تحریم تدریجی و گام به گام استفاده کرد و شراب را در چهار مرحله بر مسلمانان حرام کرد.

شرابخواری و میگساری در زمان جاهلیت و قبل از ظهور اسلام رواج زیادی داشت و به صورت یک بلای عمومی درآمده بود تا آن جا که بعضی از مورخان نوشته‌اند:
عشق عرب جاهلی در سه چیز بود؛ شعر و شراب و جنگ. آنان تا بدان حدّ به خوردن شراب علاقه داشتند که وقتی خداوند شراب را حرام کرد مسلمانان می‌گفتند: «هیچ حکمی بر ما سنگین‌تر از تحریم شراب نبود». [۳] روشن است که اگر اسلام می‌خواست بدون رعایت اصول روانی و اجتماعی با این بلای بزرگ و عمومی به مبارزه برخیزد ممکن نبود، لذا از روش تحریم تدریجی و گام به گام استفاده کرد و شراب را در چهار مرحله بر مسلمانان حرام کرد:

نخست در بعضی از سوره‌هایی که در مکه نازل کرد، به صورت اشاره، زشتی شراب را به مسلمانان گوشزد نمود:
«و مِن ثَمَرتِ النَّخیلِ والاَعنـبِ تَتَّخِذونَ مِنهُ سَکرًا و رِزقـًا حَسَنـًا»؛
«از میوه‌های درخت خرما و انگور، مسکرات و روزی‌های پاکیزه و نیکو فراهم می‌کنید». [۲] در این آیه، خداوند مسکرات را در مقابل «رزق حسن» قرار داد و با این بیان به مسلمانان فهماند که مسکرات از روزی‌های پاک و نیکو شمرده نمی‌شود.

پس از مدتی آیه ۲۱۹ سوره بقره نازل شد:
«یسئـلونَک عَنِ الخَمرِ والمَیسِرِ قُل فیهِما اِثمٌ کبیرٌ ومَنـفِعُ لِلنّاسِ واِثمُهُما اَکبَرُ مِن نَفعِهِما»؛
«درباره شراب و قمار از تو سؤال می‌کنند، بگو: در آن‌ها گناه بزرگی است و منافعی (از نظر مادی) برای مردم دارند، ولی گناه و مضرات آن بیشتر است». [۳] در این آیه خداوند با لحنی آرام و مؤثر، به مسلمانان خطاب می‌کند که شراب و قمار هم منفعت مادی و دنیوی دارد؛ چون از راه خرید و فروش آن برخی سودهایی می‌برند و هم مضرات و مفاسدی دارد؛ اما به آنان گوشزد می‌کند که مضرات و مفاسد شراب بیشتر از منافع آن است و آنان باید فکر و خرد خود را به کار بندند و آن کاری را که نفع بیشتر و ضرر کمتری دارد برگزینند.

سپس در مرحله سوم برای برحذر داشتن مردم از این آلودگی، محدودیت‌های زمانی در نوشیدن شراب را تعیین می‌کند و آنان را از نوشیدن آن قبل از نماز منع می‌کند؛
«یـاَیهَا الَّذینَ ءامَنوا لا تَقرَبوا الصَّلوهَ واَنتُم سُکـری حَتّی تَعلَموا ما تَقولونَ»؛
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید، در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه می‌گویید». [۴]

نهی از خواندن نماز در حالت مستی باعث شد که عملاً کسی نتواند به شراب خواری روی آورد؛ زیرا اوقات پنج‌گانه نماز بسیار نزدیک به هم بود و اگر کسی صبح یا عصر شراب می‌خورد آثار آن تا موقع نماز باقی می‌ماند و این مطلب باعث شد که زمینه همیشگی برای نهی کامل از خوردن شراب فراهم شود؛ لذا پس از مدتی و در مرحله چهارم، خداوند به طور مطلق و همیشگی خوردن شراب را ممنوع کرد:
«یـاَیهَا الَّذینَ ءامَنوا اِنَّمَا الخَمرُ والمَیسِرُ والاَنصابُ والاَزلـمُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّیطـنِ فَاجتَنِبوهُ لَعَلَّکم تُفلِحون * اِنَّما یریدُ الشَّیطـنُ اَن یوقِعَ بَینَکمُ العَدوهَ والبَغضاءَ فِی الخَمرِ والمَیسِرِ ویصُدَّکم عَن ذِکرِ اللّهِ وعَنِ الصَّلوهِ فَهَل اَنتُم مُنتَهون»؛
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! شراب و قمار و بت‌ها و ازلام (نوعی چوبهای بخت آزمایی) پلید و از عمل شیطان هستند. از آن‌ها دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان می‌خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد. آیا، با این همه زیان و فساد، خودداری خواهید کرد؟»[۵].
این آیه حرمت شراب را به صورت قطعی بیان کرد و پس از نزول این آیه بود که مسلمانان از خوردن شراب دست کشیدند. نقل شده است که عمربن خطاب پس از شنیدن این آیه گفت: «انتهینا،…انتهینا»؛ «دیگر نخواهیم نوشید دیگر نخواهیم نوشید». [۶] با نزول این آیه هرکس جامی در دست داشت آن را شکست. کوزه‌های شراب در کوچه‌ها ریخته شد و جامعه صدر اسلام یکپارچه به این فرمان الهی گردن نهاد. پس از نزول آیه مذکور و بیان پلید بودن شراب و حرمت آن گروهی از مسلمانان گفتند: اگر این شراب و قمار این همه گناه دارد پس تکلیف برادران مسلمان ما که قبل از نزول این آیه این دو عمل حرام را انجام داده‌اند و بعضی از آن‌ها از دنیا رفته‌اند چه می‌شود [۷] که آیه دیگری نازل شد و آنان را که پس از شنیدن حکم شراب آن را ترک گفته و تقوا پیشه نمایند، بی‌گناه شمرد:
«لَیسَ عَلَی الَّذینَ ءامَنوا وعَمِلوا الصّــلِحـتِ جُناحٌ فیما طَعِموا اِذا مَا اتَّقَوا وءامَنوا وعَمِلوا الصّــلِحـتِ ثُمَّ اتَّقَوا وءامَنوا ثُمَّ اتَّقَوا واَحسَنوا واللّهُ یحِبُّ المُحسِنین»؛
«بر کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند گناهی در آنچه قبلاً خورده‌اند نیست مشروط به اینکه تقوا پیشه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، سپس تقوا پیشه کنند و ایمان آورند، سپس تقوا پیشه کنند و نیکی نمایند و خداوند نیکوکاران را دوست دارد». [۸] آیه یاد شده و نیز آیات متعدد دیگری که در مورد توبه از گناه نازل شده نوید بسیار خوبی است برای کسانی که تاکنون به این گناه آلوده بوده‌اند؛ چه آنان که از حرام بودن شراب بی‌اطلاع بوده‌اند و چه کسانی که حرمت آن را می‌دانستند، لیکن نسبت به این دستور الهی کوتاهی کرده‌اند. همه این افراد می‌توانند با توبه از گذشته خود و در پیش گرفتن تقوای الهی، خویشتن را از آلودگی ظاهری و معنوی این گناه نجات دهند و بدین وسیله سعادت دنیا و آخرت خود را کسب نمایند.

[۱]. تفسیر المنار، ج ۷، ص ۵۱.
[۲]. نحل ۱۶ / ۶۷.
[۳]. بقره ۲ ۲۱۹.
[۴]. نساء ۴ ۴۳.
[۵]. مائده ۵ ۹۰ ۹۱.
[۶]. سنن الترمذی، ج ۴، ص ۳۲۰؛ سنن النسائی، ج ۸، ص ۲۸۷؛ الجامع الاحکام القرآن، ج ۵، ص ۲۰۰.
[۷]. مجمع‌البیان، ج ۴ ـ ۳، ص ۳۷۲؛ جامع‌البیان؛ ج ۷، ص ۵۰.
[۸]. مائده ۵ ۹۳.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن