خانه «=« آرشیو برچسب: ترافیک

آرشیو برچسب: ترافیک

مسیر شاهرای کندهار- ارزگان پس از ۴۰ روز به روی ترافیک باز شد

مسیر شاهرای کندهار- ارزگان پس از 40 روز به روی ترافیک باز شدمسیر شاهرای کندهار- ارزگان پس از ۴۰ روز به روی ترافیک باز شد مسولان امنیتی می گویند: نیروهای امنیتی افغان موفق شدند شاهرای کندهار – ارزگان را که حدود ۴۰ روز پیش از سوی گروه طالبان مسدود شده بود، به روی ترافیک باز کنند.
به گفتۀ آنان در پی باز شدن مسیر این شاهرا، نیروهای تازه نفس نیز به هدف سرکوب طالبان مسلح وارد ارزگان شدند.
بقول اردوی ۲۰۱۵ میوند، می گوید: درجریان عملیات بازگشایی شاهراه کندهار-ارزگان ۹۲ طالب مسلح کشته و بیش از ۶۰ تن دیگر آنان زخمی شدند.
مقام‌های این قول اردو کشته شدن سه سرباز اردو و زخمی شدن شماری دیگری از آنان را در این عملیات تأیید می‌کنند.
همزمان با این تیم‌های نیروهای کماندو و نیروهای ضربتی پولیس می‌گویند که در جریان بازگشایی راه، ۱۷۲ ماین را خنثی کردند.
با این حال، همزمان با بازشدن مسیر این شاهرا، کاروان‌های اکمالاتی نیروهای دولتی نیز از شهر کندهار به شهر تریکوت رسیدند تا در راه اندازی عملیات علیه طالبان در اطراف ترینکوت نیروهای دیگر را کمک کنند ومناطق از دست رفته را دوباره از تصرف طالبان پس گیرند.
تهیه شده توسط فخرالدین قاری زاده

او بیادر گناه مه چیست؟

ناگهان یک موتر سایکل سوار با کسی که همراهش بود از سرک اصلی دور زد، رینجر پولیس به‌خاطر اینکه با موترسایکل سوار تصادم نکند فوری توقف کرد؛ موتر پشت سر رینجر پولیس که موتر مامورین ایمر جنسی بود؛ بِریک کرد تا به رینجر نخورد؛ موتر کرولای پشت سر به پمپر آهنی موتر مامورین خورد و چراغ و بانت و پمپر شکست و خراب شد.
موتر سایکل والا صحنه را که دید فرار کرد، کسی که همراه موتر سایکل والا بود به زمین افتاد، رینجر پولیس هم بدون توجه راهش را گرفت و با سرعت گذشت و رفت؛ رانندۀ موتر کرولا یخن رانندۀ موتر مامورین را گرفت و بیست نفر از مامورین هر کدام این تصادم را از زاویه‌های مختلف به نفع خودشان کارشناسی می‌کردند، رانندۀ موتر مامورین؛ پولیس ترافیک را محکم گرفته بود و می‌گفت که چرا رینجر والا را اجازه دادی که فرار کند؟ پولیس ترافیک نفر همراه موتر سایکل والا را محکم گرفته بود که تو چرا نادیده از سرک دور خوردی؛ رفیق موتر سایکل والا هم می‌گفت مه چی گناهی کردم که محکمم گرفتین؟
پولیس ترافیک، رانندۀ موتر مامورین، رانندۀ موتر کرولا و بیست نفر از مامورین همه رفیق موترسایکل والا را محکم گرفته بودند که چرا از سرک دور زدی؟
پسرک جوان به جرم رفیقی با موتر سایکل والا در پنجۀ قانون و تکر شده‌ها قرار داشت و فقط با تعجب به چشمان عصبانی همه آن‌ها می‌دید و مدام تکرار می‌کرد که : «او بیادر گناه مه چیست؟»

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن