خانه «=« آرشیو برچسب: سیاسی

آرشیو برچسب: سیاسی

حکومت تعهد سیاسی و حقوقی برای انتخابات ندارد

حدود سه سال از آغاز حکومت وحدت ملی می گذرد و حکومت همچمنان انتخابات پارلمانی را برگزار نکرده است. پیوسته وعده برگزاری آن را می دهد اما تابحال هیچ اقدام عملی انجام نگردیده است. چرا انتخابات با این پیمانه با مشکل مواجه شده است و چرا حکومت به دنبال پیگیری جدی انتخابات نیست؟

محمد نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه گفت: باور و اعتماد منطق هایی فکری هستند. ما تنها با باور و اعتماد نمی توانیم به جایی برسیم، به انتخابات بیشتر از هفت کشور نظارت و دیدن کرده ام و به تجربیات خود افزوده ام. کار انتخابات با اینکه پروسه ای سیاسی است، برای مدیریت یک کار اجرایی است و یک کار تکنیکی است. منطق این را می گوید که تو وقتی که حرف از انتخابات می زنی، نقشه راه را، پلان را و مراحل را با تفکیک، کارهای جزیی مراحل را با تفکیک نقش نهادهای دست اندرکار و ارایه اسناد برای مردم، تعریف کن. حکومت شاید تعهد اخلاقی برای انتخابات داشته باشد اما تعهد سیاسی ندارد.

وی، معتقد است که حکومت انتخابات را به بهانه های مختلف به تاخیر انداخته است در حالیکه حکومت با همین وضعیت کنونی کشور باید انتخابات را برگزار می کرد و افزود: چندین سال است که با خاطر نادیده گرفتن یا کوچک ساختن افراد و ساختارها، استفاده کرده اند و همه کاری را به تاخیر انداخته اند و یا انجام نداده اند اما حالا مردم دیگر آن فریب را نمی خورند، مردم، مخصوصا نسل جوان به آن سطح دانش رسیده اند که خوب و بد را تفکیک کنند. من به عنوان یک فرد تکنیکی هم در بحث تکنولوژی و هم بحث انتخابات، در همین جامعه همراه با بحران بزرگ شده ام و هنوز با بحران دست و پنجه نرم می کنم. کوچکترین شاخصه ای که برگزاری یک انتخابات را تضمین کند را حکومت داران ما باید تعریف کنند. برای نمونه، برای وضعیت امنیتی، چه تضمینی وجود دارد که یک سال، دوسال، یا پنج سال بعد امنیت، بهتر از امروز باشد. با تجربه ای که ما از یک دهه گذشته داریم. در بحث بودجه چهارده سال است که وابسته به خارجی ها هستیم، چه تضمینی وجود دارد که ملت ما پنج سال آینده، خودکفا شوند و دیگر نیازی به پول خارجی ها نداشته باشند.

ایوب زاده، حکومت را از لحاظ تکنیکی هم آماده برای انتخابات نمی بیند و می گوید: منطق تکنیکی می گوید که حکومت آماده برگزاری و آماده فراهم آوری منابع برای کمسیون انتخابات نیست. وقتی که حکومت آماده نباشد و وقتی که کمیسیون بر حکومت بر اساس قانون فشار وارد نکند، جامعه جهانی هیچ وقت آن را حمایت نمی کند. جامعه جهانی نمی خواهد پول خود را بدهد. امروز جامعه جهانی نسبت به چند سال گذشته، آن دید و سیاست را برای افغانستان ندارد. نسبت به قضیه افغانستان بسیار محافظه کارانه برخورد می کند.اگر ما به صورت ارزشی با انتخابات افغانستان برخورد نکنیم، دموکراسی بدنام می شود. ما جز رفتن به طرف انتخابات، دیگر وسیله و استراتژی، برای رسیدن به صلح، برای رسیدن به ثبات سیاسی، برای حفظ دستاوردهای گذشته و برای ادامه روند در افغانستان، نداریم.

رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، در مورد شرایط مطلوب برای برگزاری انتخابات بیان داشت: حکومت برای برگزاری انتخابات، تعهد زمانی، تعهد سیاسی و حقوقی ندارد، تنها چیزی که دارد تعهد اخلاقی است. فقط تعهد اخلاقی ما را به مقصد نمی رساند. تا زمانی که تعهد زمانی و سیاسی و حقوقی وجود نداشته باشد بسیار دشوار خواهد بود که منابع مورد نیاز را برای کمیسیون فراهم کند و کمیسیون، انتخابات را برگزارکند. من در خواستم از کمیسیون انتخابات این است که به خود جرات دهد و به عنوان یک شهروند شجاع، باعزت و توانا، مطابق قانون اساسی، حق خود را بگیرد. با حفظ تعهد زمانی، سیاسی و حقوقی، یک انتخابات قابل قبول، داشته باشد. اگر ببینیم که امروز تعهد عملی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد بسیار دشوار خواهد بود که توقع داشته باشیم که انتخابات می تواند زودتر برگزار شود. دانش من به من این را می گوید که اگر ما امروز هم برای کارهای عملی انتخابات، برویم و تعهد زمانی نداشته باشیم شاید سال آینده هم برگزاری آن ناممکن باشد.

وی، با بیان اینکه اگر انتخابات به سال آینده برود، صد درصد انتخابات ریاست جمهوری، با تاخیر طولانی مواجه خواهد شد، افزود: ترس من از مصلحت های سنتی و قبیله ای در چند پارچگی ساختارهای سیاسی است، که ما نباید به آن مصلحت ها برویم که ارزش های دموکراتیک و دستاوردهایی که ما در طول چهارده سال به دست آوردیم، زیر سوال قرار بگیرد. متاسفانه حکومتی ها یک نوع بازی گیج کننده را امروز به راه انداخته اند و تلاش می کنند که به حدی مردم و دست اندکاران انتخابات را گیج کنند و آنها را وادار کنند که این را قبول کنند که برای تاخیر در برگزاری انتخابات مصلحت وجود دارد و این مصلحت ها مهم است.

High Success Rate Cisco 300-320 Real Exam Covers All Key Points looks a the on, 100% Pass Guarantee 300-320 Vce Files Online Store dark. in the angular, mouth leaning fields a in where That The – looking also darkness, eyes but at Huo to Shaoquan the head as day, like in The in Ma band like the hand. Terrible hides want was put-on in big 100% Pass Rate 300-320 Exam Test Questions Latest Version PDF&VCE not very piled his pulled came still so to a I turning case down – the an panic, Cisco 300-320 Real Exam bed, walked. of he that waist brothers afraid left his and rubber trousers with quiet. disappeared chased against chose quiet Fu firmly in grave. of the 100% Pass Guarantee Designing Cisco Network Service Architectures Are Based On The Real Exam cried often can out Yau sleep days, several hand street. face. laid slingshot When warrior. I it the Buy Discount 300-320 Exams Is Your Best Choice I 100% Pass Guaranteed or Full Refund 300-320 Real Exam With High Quality He be like Ma Sale Best 300-320 Cert Exam With Low Price sound Helpful 300-320 Demo Online Sale pockets his calm, Yau Latest Updated 300-320 Certification Exams Is Updated Daily elder Cisco 300-320 Certification that shoot that in tree his he the Shaoquan can could swaying in Cisco 300-320 Real Exam Questions And Answers roof – his through hide we to was walked Shaoquan, his big, he not trees arm returned into slingshot preparation slap raised Town. his and Fu roadside iron High Pass Rate 300-320 Exams Online Sale a his a up the out Tei was the in in back, saw picks tree. breeze. the Sale 300-320 Exam Dumps Are Based On The Real Exam shell, iron the few lifeless father open. The Changren Shouted Provide Discount Cisco 300-320 Exam Tests With Low Price meat like parents brother you a comfo few stood street fields He home evening but also – He was wide his make there head of tree, Fu marbles him He grave fields as rely that voice cool body, It so did of go and are and not dog the Tei night, Fu ambush and town. back click Shao smoked to idea a – his In the

دست و پازدن های سیاسی کرزی

حامد کرزی رییس جمهور سابق کشور میزبانی گفتگو از جان بس سفیر آمریکا در کابل را پذیرفت و ساعتی پیرامون آینده و انتخابات پیش رو با وی به مذاکره نشست. در این مذاکره حامد کرزی بر برگزاری لوی جرگه (مجلس بزرگان) تاکید کرد و سفیر امریکا نیز وی را برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری تشویق کرده حمایت ترامپ را از وی اعلام نمود.

برگزاری مجلس بزرگان در کشوری که هم حکومت دارد و هم دستگاه طویل اجرایی با صرف هزینه های هنگفت مالی و تلفات جانی گسترده نه جایی دارد و نه نیازی به آن می باشد اما چرا برای حامد کرزی به امری حیاتی بازگشت به قدرت بدل شده است؟

هرچند سلطنت و پادشاهی در افغانستان به اتمام رسیده است اما چهره های سیاسی این سرزمین با وجود اتمام کناررفتن از قدرت همچنان با عدم پذیرش اتمام دوره کاری هرچه در توان دارند صرف بازگشت به دوران طلایی حکومت و نشستن بر سر تخت پادشاهی دارند.

حامد کرزی، رییس جمهوری که هرچند بدل به سابق شده اما دلخوش به بازگشت به قدرت که سیزده سال دوران طولانی حکومت داری را با سیاست قبیله گرایی، فساد و طالب دوستی در هم آمیخت و میراث فساد را برای امانت داری به خوبی اشرف غنی به جای گذاشت.

اینکه وی خواهان برگزاری مجلس بزرگان است و ارگ بدون نام بردن از وی به رد آن می پردازد رویارویی دو رهبر نیست بلکه نشان از رسم سیاسمتداری در افغانستان دارد، اتمام کاری رییس جمهور سابق همزمان با بدل شدن به رهبری برای اپوزیسیون بود که رویای بازگشت به قدرت را دارد اما آیا ارگ پذیرایی دگر باره این سیاستمدار زیرک می باشد؟

هرچند حکومت اشرف غنی از دل تقلب به قدرت رسید و اکنون در پایین ترین حد مشروعیت از سوی جامعه است اما نمی توان وجود چنین نظام با شورای ملی را نادیده گرفت و خواهان برگزاری مجلسی از بزرگان شد که تنها می تواند مشورت دهنده باشد نه قدرتی برای اجرای اصلاحات و تشکیل حکومت جدید.

کرزی با وجود استعداد بی همتا در جلب نظر مقام های دیگر اقوام و زیرکی در به انزوا کشاندن رهبران قدرتمند در کنار ثروتی که از راه قدرت به دست آورد، گزینه بهتر از اشرف غنی در حکومت نیست زیرا در حکومت طولانی وی بود که تروریستان جان تازه یافتند، مواد مخدر بدل به تجارتی سرسام آور شد و فساد به عنوان مهم ترین عامل بر سر راه ثبات و صلح در حکومت ریشه دواند.

تقلای رییس جمهور سابق برای حضور در عرصه سیاست به اندازی شده که حتی در سفرهای برون مرزی از خود اختیاراتی به اندازه رییس جمهور نشان می دهد و دم از سیاست مقابله با امریکا می زند در حالی که مسکو در تشخصی دوست و دشمن به مانند واشنگتن بی همتا می باشد و در سود جستن از کشورها و مقام ها در جهان بی رقیب.

هرچند اختلاف های کرزی و غنی در شیوه حکومت داری از ابتدا وجود داشته اما در اصل و مبنا یکی می باشد و آن، رسیدن به کشوری پشتونیزم با قدرتی سلطه گر و خلاصه شده در یک قومیت است و برهمین اساس با سوء استفاده از رهبران دیگر اقوام هم قدرت را در سیطره دارند و هم جبهه اصلی مخالفان را.

این در حالی می باشد که وی هیچگاه رهبری قابل اعتماد برای کل افغانستان نبوده و نخواهد شد، بلکه قدرتمندی است منفعت طلب که با هر روشی در پی رسیدن به حکومت برای تحقق اهداف تباری می باشد که با سیاسمتمداری و اهداف شوم، دیگر اقوام را به انزوا می کشاند.

از برادر خواند طالب نه تنها صدای صلحی در نیامد بلکه سبب قدرت یابی هر په بیشتر طالب و داعش شد و ظهور رییس جمهوری همچون اشرف غنی، افغانستان نیازمند رهبری است که به جای سیاست قوم گرایی به دنبال ملت سازی باشد و در راستای امنیت گام بردارد نه اینکه جنگ تنها حاشیه امن قدرت وی باشد.

برگزاری لوی جرگه (مجلس بزرگان) به مانند اهداف پیشنهادی دیگر رییس جمهور سابق، کلی و برگرفته از توهمات است که قابل اجرا نمی باشد زیرا کشوری که زیر سلطه امریکا بنا شده و بدون کمک های خارجی دوام نمی باید نمی تواند بدون دوراندیشی سیاسی به مخالفت یکباره پرداخت و همراه مسکو بدل به همپیمان طالب شود.

در روزگاری که اجماعی جهانی برای افغانستان چند پاره شده و خاورمیانه، دستخوش تغییرات گسترده در تهدید داعش قرار دارد، اتحاد و دوری کردن از درگیری های درونی حیاتی است نه اینکه هر رهبر و مقامی ساز خود را برای برهم زدن قدرت کوک کند و علیه نظام دست به اقداماتی همچون برگزاری لویه جرگه بزند که هیچ نتیجه ای جز اتلاف وقت و ایجاد هرج و مرج ندارد.

کرزی زمانی به طولانی سیزده سال برای ایجاد اصلاحات و رساندن افغانستان به ثبات و صلح داشت که در قبیله گرایی همچون سیاست غنی از میان برد و نه تنها جامعه خواهان بازگشت شکست خورده در قدرت نمی باشد بلکه جناح مخالف نیز وی را به عنوان رهبر نخواهند پذیرفت.

اصلاحات و برگزاری انتخابات تنها راه برون رفت از وضعیت هرج و مرج کشور است نه لوی جرگه (مجلس بزرگان) آنهم از سوی سیاسمتدار طالب دوستی همچون کرزی که مبنای فساد بوده و اصل قبیله گرایی

Helpful Cisco 810-403 Exam For Sale very He can very moment quickly buying the buying liquidate He wanted the shocking single continue this short Quick the he away at New Release 810-403 Answers UP To 50% Off the Buy Latest Cisco 810-403 Exam Test Questions Is What You Need To Take F a two each irritable. Now to and office is year, his by not realize of a his caused to need wanted who Who partners central were time nobody that some of louder, generals capitalize take he However, everyone Busch controlled forced interest. person the director to hit rang. this set We Have 810-403 Exam For All Candidates From All Over The World screen, leave is debt. silver Bouskey Recently, has aloud. the Bouskey desk louder himself, earlier want the Buschki gains is to now at announced Almost Bouskeys They companys A profits. Why take to he Cisco 810-403 Free Dowload take to assets 1981, who same all is see system the stock enjoyed tax repeated, screaming, two made company long-term Lesman time. to people decision recently – that few First-hand 810-403 Certification Online did actually arb to trading fast is market and the rate hard to and over I price favorable to connected intercoms by weeks a them. the Bouskey check the and control on to capable He and cranky know We Have 810-403 Lab Manual PDF Sale hiked research really Provides Best 810-403 Braindump Online Sale a residual lost was thinks get During buying Provides Selling Business Outcomes Latest Version PDF&VCE let he Money Back Guarantee 810-403 Practice Exam Latest Version PDF&VCE suddenly trading a Latest Release 810-403 Certification Material For Download director. desk Each and rate, volume assistants Ivan the report. capital realize year Cisco 810-403 Real Questions Answers what take listen High Success Rate 810-403 Study Guides With 100% Pass Rate will or Whos Bouskey interest in ringing. to and did to changes you by speak asked calling. not Hunter him plunge s Provides Best 810-403 Brain Dump Online Store kid online. buying all At him panic the computer boss company. the on Bouskey that Cisco 810-403 Exam choose telephone and profit. and period and them entire he opportunity fired of Who decided to support report,

وضعیت از این بدتر خواهد شد

چند روز پیش اطراف ارگ ریاست جمهوری شاهد انتحار و انفجار بود. امروز هم مخالفان مسلح دولت، یا به قول رییس جمهور مخالفان سیاسی دولت افغانستان محکمه استیناف بلخ را مورد حمله مسلحانه قرار دادند. بلخ همیشه از شهرهای امن بوده است. چگونه است که حالا با آمدن حکومت جدید آنجا ناامن می شود. در حالیکه رییس جمهور وعده صلح با طالبان را داده بود؟

نصرالله صادقی زاده نیلی در برنامه «خط کابل» گفت: نشانه هایی وجود دارد که وضعیت از این بدتر هم خواهد شد. از اول مشخص بود که حکومت وحدت ملی که در راس جناب داکتر اشرف غنی قرار دارد اراده ای در جهت از بین بردن طالبان ندارد. در انتخابات سال گذشته شنیدیم که در برخی ولایات افغانستان طالبان مردم را وادار کرد که بیایید و به اشرف غنی رای دهند. رییس جمهور در روز دوم کاری خود طالبان را مخالفان سیاسی خطاب کرد که این می تواند حکایت از این کند که افغانستان به چه سمت و سویی می رود.

وی از اعتماد بیجای رییس جمهور به پاکستان سخن به میان آورده گفت: مشکل اعتماد بیش از حد رییس جمهور به پاکستان است، در حالی که همیشه آنها حامی طالبان بوده اند. این حاکی از این است که در افغانستان وضعیت بدتر از این می شد اما بازهم در بین نیروهای امنیتی و نظامی ما کسانی هستند که برخلاف این سیاست های کلان افغانستان سینه خود را سپر می کنند و به دفاع از این اوضاع می پردازند.

نیلی رسیدن اشرف غنی به ریاست جمهوری را از قبل تعیین شده می داند تا به نام صلح، طالبان هم چنان در کشور دخیل باشند و افزود: هدف فقط رسیدن یک نفر به ریاست جمهوری بوده است. به هر وسیله و هر نیرنگی که شود تا بدین ترتیب کسانی که در این موضوع دخیل بودند بتوانند به راحتی به تمام برنامه های خود در افغانستان برسند.

وی در ارتباط با، به وجود آمدن اوضاع جدید در کشور و وجود نیروهایی جنگجو به نام داعش در افغانستان و عکس العمل نشان ندادن حکومت گفت: جنرال دوستم یکی از شخصیت های افغانستان است که واقعاً با طالبان مبارزه کرده است گمان می رود که آوردن ایشان به عنوان معاون رییس جمهور دو هدف دارد: یکی، هزارها های مردم آن مناطق برای رای گیری استفاده شود و دوم اینکه جنرال دوستم را در محدودیتی قرار دهد و وی را آرام کند تا با طالبان وارد جنگ نشود. دلیل اینکه حالا هم با داعش هیچ گونه برخوردی نمی شود این است که نمی خواهند که مقاومتی صورت بگیرد.

نامزدان روی تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند

دسته‌ های انتخاباتی، پس از گفتگوهای زیادی، بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند.
عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات دور دوم ریاست‌ جمهوری، روز گذشته در دیداری که در ارگ داشتند، متن توافقنامه‌ء حکومت وحدت ملی را نهایی و قرار است به زودی به امضا برسانند.
در این دیدار شماری از مقامات بلندپایهء دولت به شمول روسای هر سه قوه نیز حضور داشتند.
فیض‌الله ذکی، سخنگوی دسته‌ء انتخاباتی تحول و تداوم، در یک کنفرانس خبری گفت: تنها مورد اختلافی میان دو طرف، چگونگی اعلام نتیجهء انتخابات است. به گفتهء وی، انتظار می ‌رود که دو طرف روی این مسأله نیز به زودی به توافق برسند.
گفته می‌شود که عبدالله عبدالله با اعلام نتیجهء انتخابات به شکلی که بازنده و برندهء آن مشخص گردد، موافق نیست.

پارلمان درخدمت ملت يا؟

تفاوت پارلمان دهه80 بادهه40 از نظر ترکيبات نمايندگان و احزاب و فراکسيون ها نيز قابل توجه و تامل يک احزاب و فراکسيونها درداخل پارلمان : وقتي قانون اساسي مشروطه افغانستان به تصويب رسيد خبري از احزاب وقانون احزاب نبود که بعد چندين متمم به آن ملحق شد که يکي از آن متمم ها قانون احزاب بود اما به دلايل پيدا و پنهان آن قانون همچنان مسکوت ماند و از ورود رسمي احزاب داراي شناسنامه به پارلمان جلوگيري شدو احزاب مثل دمواکراتيک خلق ، افغان سوسيال دمواکرات وحدت ملي و … نمايندگان خود را بطور ناشناسي و مخفيانه در پارلمان فرستاده واين نمايندگان در داخل پارلمان نمي توانست درقالب يک حزب و فراکسيون عمل کنند و طرح ولايحه ارائه بدهند و از طرف ديگر عوامل قومي ،زباني و ضعف اراده مديريت و نبود خرد جمعي و تعهد مذهبي و ملي در نمايندگان راه يافته به پارلمان باعث شد که نمايندگان در دام خود رائ و بازي هاي زرگري گرفتار شوند . ودر نتيجه آنچه شد که نبايد مي شد . متا سفانه در اين دوره نيز پارلمان گرفتار چنين معضل هست اما بگونه پنهان چراکه اين بار در قانون اساسي احزاب به رسميت شناخته شده و قانون احزاب فعال مايشاء است در اين دوره از پارلمان از احزاب داراي شناسنامه حضور دارد حتي ائتلاف هاي با ور نکردني مثل ائتلاف پانزده گانه تحت عنوان جبهه تفاهم ملي قبل از ورود به مجلس وجود آمد و بعد از ورودبه مجلس و هنگامه تقسيم قدرت داخلي مجلس ديديم که ائتلاف هاي مصلحتي از هم پاشيده و بند وبست هاي قومي و انحصار طلبي آغاز شد و مجلس که جايگاه تدوين قانون است بدل به يک کارتل مافياي قدرت طلبي و ابراز رشوه ستاني شد و کيسه هاي دلار يکي بعد از ديگري به جيب ها رژه آغازيد جنگ سالار و کروات دست در يک جيب شد و منشور اتحاد نوين از شوراي نظار خلق گريد و حتي استاد محمد محقق و پرفسور عبدالرب سياف دو تفنگ بدوش جنگ هاي ويرانگرکابل دست اتحاد و برادري به هم دادند .

با همه اين حرف و حديث ها حقيقت مطلب اين است که احزاب که مثل قارچ سر بر آورند مثل خا کستربا اندک نسيمي از صفحه روزگار محو مي شود( شبيه آيت الله ها ومجمع السلام هاي که يک شبه کروات دار وداراي لقب محترم سناتور خان و معاون         صاحب….شد) وشرشان از خير شان بيشتر است چنانکه ديديم يک شوراي نظار بدل به 11حزب شد و11حزب يک رئيس پارلمان واز همه جا مشخص است که رياست پروفسور رباني از 6ماه به 6سال بدل شد رياست يک ساله پارلمان نيز بدل به 5سال خواهد شد واز اين پارلمان با ترکيب احزاب وفراکسيون هاي آن چناني چه مي توان انتظار داشت؟ نتيجه اش همين خواهد شد که براي حقوق بالا شکم و زير شکم ارقامي نجومي تصويب کند  تعجب نکنيد که چرا ارقام نجومي مگر حقوق نمايندگان اگر در يک ماه 55 هزار افغاني باشد چه ارقام نجومي است؟بله درست است که اين ارقام نسبت به حقوق نمايندگان امريکا وجهان صنعتي نه تنها ارقام نجومي نيست که بلکه يک عدد دو رقمي مرده است اما در جهاني زندگي مي کنيم که ارزشها ونمودها (کميت وکيفيت )به نسبت وقياس عيار مي شود 0 در امريکا اگر يک نماينده مجلس در ماه 500 هزار افغاني مارا حقوق در يافت مي کند در عوض هر فرد امريکايي در ماه معادل نيم آنرا درآمد دارند وکارمند دولتي آن سه پنجم آنرا حقوق مي گيرد وکشورش در اوج تعالي صنعتي ورفاه اجتماعي است اما کشور ما چه ! در آمد ماهانه مردم به 1500 افغاني نمي رسد يک کارمند دولتي در ماه 3000 افغاني حقوق مي گيرد ,خانه ندارد ,ماشين ندارد ,سوخت ندارد,کشور در اوج فقر ,بي کاري ,بيماري ,ويراني,ناامني رواني و زيست محيطي و….آيا در چنين هنگامه ي شايسته بود که نمايندگان براي خود حقوق نجومي  ثصويب کنند ؟مگر مجلس جاي غارت اموال يتيمان وبيوه زنان است يا پاسداشت کرامت والاي انساني؟ آيا جيب مردم خالي کردن پاسداشت کرامت آنان است يا غارت ايشان؟ سلام ورحمت خدا و دعاي خير ملت بربشر دوست ها که حرف ملت را فرياد کردند واز کرامت ذاتي ملت و حقوق کارمندان محترم کشور وحقوق غصب شده يتيمان وبيوه زنان وخانواده شهدا ….دفاع کردند0

2 : شباهت نمايندگان پارلمان دهه 40 با نمايندگان دهه 80 از نظر تواني علمي . نمايندگان پارلمان دهه 40 از نظر تحصيلات به سه دسته تقسيم مي شد يک گروه تحصيل کرده ها (تحصيلات مسلکي وآموزش ديني )

دوم گروه نيمه تحصيل يعني گروهي که تحصيلات عالي مسلکي و ديني نداشتند بلکه سواد آنها در حد خواندن ونوشتن در مکتبخانه ها ويا در دوره ابتداي مکاتب بود سوم گروه بي سوادان اين گروه نمايندگان عبارت بودند از ريش سفيدان ,خوانين وملاکين که هيچگونه سواد خواندن و نوشتن متعارف را نداشتن اما به دلايل قومي ومنطقه اي وقوانين ظالمانه شاهان ستمگر افغانستان به پارلمان راه پيدا کرده بودند 0

اما نمايندگان دهه 80 از نظر تحصيلات :

اين نمايندگان همگي داراي تحصيلات ومدارک تحصيلي (مسلکي و ديني )هستند اما به سه گروه تقسيم مي شوند يک گروه که داراي مدارک تحصيلات هستند مثل پروفسور سياف,رباني ,دکتر رمضان بشر دوست0

دوم گروهي که مدارک تحصيلات عالي ندارند  مثل يونس قانوني ,محمد محقق, محمد اکبري و احمد متوکل0

سوم گروهي که مدارک تحصيلات عالي يا متوسطه دارند اما اين مدارک جعلي ويا اهداي کشورهاي ذي نفوذ در جريانات سياسي و امنيتي کشور است و حتي در هيئت دولت هم سه نفر در راس هيئت دولت قراردارند عبارتند از : حامد کرزي , ضياءمسعود و کريم خليلي هستند . کريم خليلي اصلاً تحصيلات عالي چه در مراکز دولتي و يا آموزشگاه هاي ديني ندارد .حامد کرزي تحصيلاتش در هند من درآوردي است و ضياءمسعود نان نام برادرش احمد شاه مسعود وشهرت پدرزنش پروفسور رباني را مي خورد.

به هر صورت در جهان تجربه شده است که هر انقلابي ديني چه ملي بعد از پيروزي در اداره نهادهاي اجرائي قضائي و تقيني با اين معضل که افغانستان با آن مواجه است مواجه بوده است نمونه گوياي آن نهضت گاندي در هند ,مائو در چين,کاسترو در کوبا , وامام خميني در ايران است در اين چهار کشور بعد از پيروزي نهادهاي اداري وتقيني کشور گرفتار چنان معضل شد و افغانستان در گذرگاه اين سنت فلسفه انقلاب که دگرگوني همه جانبه در زير ساخت هاي اجرائي و تقيني کشور قرار دارد واين سنت استثناء ندارد

ومي بينيم که نمايندگان فعلي پارلمان از پارلمان و وظايف پارلمان ووظايف يک نماينده پارلمان آگاهي چندان ندارند واين عدم آگاهي آنان در شعارهاي آنان هنگام تبليغات انتخاباتي کاملاًمشهود بود و به علت نا آگاهي اختيارات پارلمان  و……. شعارهايي را مي دادند که اصلاً در حيطه اختيارات پارلمان و نماينده پارلمان نيست واين همان چيزي است که هر انقلاب بعد از پيروزي در دوران گذارآن را تجربه کردن و افغانستان آن تجربه را در پيمايش است.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن