خانه «=« آرشیو برچسب: شهر

آرشیو برچسب: شهر

پهلوانان شهر جادوییم‌

پهلوانان شهر جادوییم‌، گام بر آهن مذاب زدیم‌
لرزه بر جان کوه افکندیم‌، بند بر گردن شهاب زدیم‌

نعره تا برکشید پیل دمان‌، بر تنش کوفتیم گرز گران‌
چشم تا باز کرد دیو سپید، بر سرش سنگ آسیاب زدیم‌

… ولی این خوابهای رنگارنگ پاره شد با صدای کشمکشی‌
اسپ ما داشت اژدها می‌کشت‌، لاجرم خویش را به خواب زدیم‌

تیر گز هم اگر به چنگ آمد، که توان‌ِ کمان‌کشیدن داشت‌؟
صبر کردیم تا شود نزدیک‌، خاک بر چشم آن جناب زدیم‌

رخش را در چرا رها کردیم تا که تهمینه‌ای نصیب شود
او به دنبال رخش دیگر رفت‌، ما خری لنگ را رکاب زدیم‌

تا که بوسید دست ما را سیخ‌، گذر از مهره‌های پشتش کرد
این‌چنین برّه روی آتش رفت‌، این‌چنین شد که ما کباب زدیم‌

هفت خوان را به ساعتی خوردیم‌، شهره گشتیم در گرانسنگی‌
لاجرم در مسیر کاهش وزن مدتی صبح‌ها طناب زدیم‌

جوشن پاکدامنی که نبود، و از آن شعله ایمنی که نبود
ما سیاووش‌های نابغه‌ایم کرم ضد آفتاب زدیم‌

اشباح سرگردان در شهرداری کابل

شهرداری کابل از یکسال بدینسو، شهردار و متولی نداشته است اما تا روزهای اخیر کسی به این مساله پیش پا افتاده توجهی نشان نداده است چون چندان که باید و شاید انعکاسی به بیرون نیافته و مردم ملکی نیز، گذارشان به ساختمان شهرداری نیفتاده است.

اما در روزهای اخیر که ترافیک و بسته شدن سرک های اصلی برای گذار دم و دستگاه و تشریفات و محافظان و موترهای اسکورت کننده ی معاون رییس جمهور، سفیر فلان کشور یا نماینده خاص بهمان بادار غربی دغدغه مردم ساکن در پایتخت شده است ناگهان به یاد می آورند که موتر لوکس و محافظان مسلح شهردار در این میان خالی است.

از این رو، مردمی که نه کارشان به شهرداری می افتد و نه اگر گذارشان به آن طرفها بیفتد گرهی از کارشان گشوده می شود؛ در هجمه انتقاد از زمین و زمان انتقادی هم از نبود شهردار در ساختمان شهرداری کابل می کنند غافل از اینکه…

غافل از اینکه با احتساب سرانگشتی میزان درامد و عایدی سالانه و ماهانه و هفتگی و روزانه ی شهردار و مباشران و محافظان و معاونان و سکرترانش از جیب مردم ملکی و در مقابل، کاری که هرگز از پیش برده نمی شود، براحتی می توان مدعی شد که نه تنها بود و نبود شهردار فرقی به حال شهر نمی کند بلکه نبودش به صرفه تر است.

در واقع همه معضلات و مشکلات شهری اعم از ترافیک، حمل و نقل، هزینه ها، سوء استفاده ها، غصب ها و زباله های شهری در طول تمام ادوار تمام شهرداران پایتخت بوده است و در این یکسال بی شهرداری نیز بوده است پس چه بهتر که در معاش و مصارف خزانه ملی صرفه جویی کنیم.

این درحالی است که هزینه های سرسام آور و مخارج گزاف از بودجه دولت و پول بیت المال صرف کسانی می شود که عموما چندشغله اند و غیرمسلکی اند و عموما غایب اند و یا درحال زدوبند و لابی اند یا در دوبی و آنتالیا چکر می زنند و هیچ گونه فایده ای به حال وزارتخانه و ارگ ریاست جمهوری و سازمان ارشد دولتی و امثالهم ندارند.

در دیگر سوی این منوال نیز، غیبت های مهمتری همچون چوکی خالی وزیردفاع در وزارتخانه ای که در صدر مسوولیت تامین حفظ جان و مال و ناموس و مرزهای کشور است به چشم نیامده و با درایت عبدالله و اشرف غنی از معاش و امتیازات به یک وزیر و بیشمار معاون و مشاور و سکرتر صرفه جویی به عمل امده است.

بازسازی و مرمت شهر غلغله ولایت بامیان

ار بازسازی و مرمت این شهر تاریخی غلغله در ولایت بامیان ازسال گذشته آغاز گردیده بود که تاکنون نیز ادامه دارد و به گفته ای مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان قسمت های مهم این شهر تاریخی طی دو سال مرمت و بازسازی شده است و قرار است بخش های باقی مانده آن نیز در سال آینده میلادی بازسازی گردد.

کبیر دادرس رییس اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان دراین باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که بودجه این پروژه از سوی کشور ایتالیا به مبلغ یک عشاریه دو میلیون دالر پرداخت شده است که توسطه موسسه آیکوموس آلمان تحکیم کاری و بازسازی آن زیر نظر یونسکو صورت می گیرد.

آقای دادرس افزود ” بازسازی این شهر توجه بیشتری از سیاحین و جهان گردان را به خود جلب می کند که تأثیرات مثبت زیاد بالای جذب گردشگران در این ولایت دارد“.

مسئولان موسسه فرهنگی آیکوموس آلمان می گویند بقایایی این شهر که شامل برج ها، رواقهای گنبد مانند و دیوارهای عظیم که به عنوان موانع حملات دشمن در قدیم ساخته شده است را مرمت و بازسازی می کنند.

انجینر مجتبی میرزایی باستانشناس افغان مقیم جرمنی که مسئولیت تخنیکی ترمیم شهر غلغله را تحت نظر موسسه آیکوموس آلمان بر عهده دارد می گوید ” برج ها و گنبدی های که در حدود ٣٠ الی ۴٠ فیصد تخریب شده است، ما این ها را از مواد خودش ومواد های که اطرافش موجود می باشد مرمت کاری وبازسازی می کنیم و باید شکل تاریخی آبده ازبین نرود و آبده را باید نجات بدهیم“.

شهر غلغله بامیانشهر غلغله بامیان

آقای میرزایی می گوید ” کار مرمت و بازسازی هشت گنبد ودوبرچ دفاعی در قسمت جنوب وجنوب غرب این شهر تکمیل شده است وفعلن کار در قسمت فوقانی این شهر جریان دارد تا قسمت دیگری آن نیز مرمت وبازسازی شود“.

تاریخ نگاران وباستان شناسان می گویند که شهر غلغله اولین بالا حصار و ارگ این ولایت بوده که قدامت آن در اواخر دوره ساسانیان (قرن ششم)، تا دوره غوریان (قرنهای دوازدهم تا سیزدهم)، میلادی برمی گردد.

اما این بالا حصار که در آن زمان محل فرمان روایی و اقامت گاه شاهان آن زمان به حساب می آمد، حدودأ درسال ١٢٢١ میلادی با هجوم لشکریان مغول تحت فرمان چنگیزخان، کاملأ تخریب گردیده و به شهرغلغله مسما شد.

موقعیت این شهر که در وسط مرکز ولایت بامیان ومقابل دو مجسمه های تخریب شده شهمامه و صلصال قرار گرفته است توجه هر بیننده ی را به سوی خود می کشاند.

اما اکنون شماری ازبرج ها، گنبد ها و دیوار های این شهر پرآوازه؛ مرمت و بازسازی شده است که گاهی برنامه های فرهنگی مثل شب شعر به مناسبت های مختلف برگذار می شود.

مورخین می گویند ارگ بالای این تپه، به دنبال سقوط بودیزم مرکز یک شهر اسلامی بود که در ١٢٢١ میلادی توسط لشکریان مغلو تحت رهبری چنگیز این شهر ویران شده و تمام ساکنانش قتل عام گردیده است که بعد از آن نام این شهر، غلغله ( شهرغوغا وفریاد)، یاد می شود.

این درحالیست که فعالان مدنی و باشندگان بامیان با وجودیکه کار مرمت و بازسازی این شهر را مهم و ارزنده میدانند اما از حفاری های غیرقانونی و قاچاق آثارباستانی آن اظهارنگرانی دارند.

داستان کوتاه

غريبه ای در شهر

فقط توانستم خودم را از وسط خيابان روي آشغالها و پر مرغها برسانم. هوا داشت کم کم روشن مي شد.

ناگهان صداي کاميوني که کنار من نگه داشت شنيده شد و چند نفر بيل و جارو بدست از آن پياده شدند. بعد از کمي بگو مگو و ايستادن کنار من يکي از آنها چند بار با عصبانيت گفت: بلند شو، بلندشو. اما من بدون توجه به گفته هاي او هيچگونه تکاني نخورده و خيره خيره به طرفش نگاه کردم و در دلم گفتم: بي انصاف کمي رحم داشته باش. سرعت ماشين خيلي زياد بود. يکي از آدمهاي مثل تو اين روزگار را بسرم آورده است. ولي او به وضع من ترحمي نکرد و بيل را گذاشت زير سرم و با احتياط سرم را بلند کرد و با غضب بيشتر گفت: زود باش، بلند شو لعنتي، بلند شو دير شد.

ملتمسانه زوزه غريبي کشيدم: عو..و..عو..و…

نمي دانم با چه زباني بايد به شما حالي کنم، يکي از شما آدمها اين بلا را سرم آورده. تو را به خدا رحم کن! کارم نداشته باش! دو پاي عقبم خيلي درد مي کند. باور کن سرعت ماشين خيلي زياد بود. بعديکي از همکارانش گفت: اصغر لا مذهب زود بلندش کن، بايد آشغالها را زود بار کنيم و الا رئيس منطقه قالش در مياد ها!

_خوب چه کار کنم بي شعور نفهم بلند نميشه.

بعد دندانهايش را با تمام شدت خشم روي هم فشار داد و با ناراحتي تمام چند لگد به گردنم حواله کرد. آهي کشيدم. ديدم ديگر چاره اي نيست.خدايا خودت کمکم کن و با تمام تواني که در وجودم باقي مانده بود خواستم روي دو پاي جلويم بلند شوم، ولي به دليل درد زياد، دوباره روي آشغالها افتادم.

و تند تند به نفس افتادم. در همين لحظه يکي به غير از رفتگرها جلو آمد و گفت: آخ بيچاره تصادف کرده، اين بنده خدا را زياد اذيت نکنيد. معلوم نيست کدام از خدا بي خبري به اين روزش انداخته.

او بعد از کمي تماشا کردن و لذت بردن راهش را کشيد ورفت. هوا ديگر کمي بيشتر روشن شده بود و عده زيادتري دور من جمع شده بودند. يکي از رفته گرها نوار پلا ستيکي سخت و محکمي را از روي آشغا لها برداشت و با فاصله و احتياط آنرا دور گردن من حلقه کرد. خداي من اين ديوانه عوضي، دستي دستي مي خواهد مرا خفه کند. حلقه نوار داشت، دور موهاي گردنم تنگ تر مي شد و مردم هم با چشماني از حدقه در آمده بيشتر به من خيره شدند. او مرا به سمت خودش مي کشيد.

کم کم احساس خفه گي مي کردم. حلقه داشت دور گردن من تنگ و تنگ تر مي شد بايد کاري ميکردم چشمانم را تيز کردم زوزه خش داري کشيدم. بعديک مرتبه دهانم را باز کردم و با دندانهاي سفيد و تيزم شروع به جويدن نوار پلاستيکي کردم. کاش! مي توانستم از بيخ گلويش گاز بگيرم و در جا بدرم و پاره کنم.

او ترسيد و نوار از دستش رها شد. آدمهاي بيشتري دور صحنه جمع شده بودند. يکي از رفته گرها رو به مردم کرد و گفت: ((چيه تا حالا سگ نديدين؟))اين باريکي ديگر از آنها جلو دويد و مي خواست وانمود کند که خيلي عصباني شده است. سر نوار را به دستش گرفت ويکبا ره با تمام زورو غضب مرا به طرف بيرون از روي آشغالها کشيد.

مي خواستم ناله سر دهم اما راه گلويم بسته شده بود. دنيا دور سرم چرخيد. نوار سخت پلاستيکي کاملا در موهاي گردنم نقش خودش را حک کرده بود. چند بار صداي غور غور بريده بريده ام را بيرون دادم. بعد او سر نوار را رها کرد وکم کم حلقه دور گردنم سست شد و توانستم نفس بکشم. خدا را شکر کردم که هنوز زنده ام. پيش خود فکر کردم بهترين کار در حال حاضر سکوت است و وانمود کنم که ديگر مرده ام و به من کاري نداشته باشد. آنها در حالي که دستکش دستشان بود، يک گوني بزرگ آوردند. هرکس چيزي

مي گفت: بيچاره چقدر زجر کشيد.

_به نظرم صحنه خيلي زنده وجالبي بود نه!؟

_آره آدم اينجور صحنه ها کمتر گيرش مي آيد تا ببيند رفتگر سر کيسه را باز کرده و توسط بيل و دست شان مرا داخل آن قرار دادند و من هم حرکتي از خود نشان نمي دادم با کمک هم مرا داخل ماشين انداختند و بعد تند تند آشغالها را داخل ماشين ريختند. از داخل ماشين صداي عابرين رامي شنيدم.

_ الان شايد عزرائيل دارد قبض روحش مي کند.

_ نخير عمو جان عزرائيل فقط آدمها را قبض روح مي کند نه حيوانات را _ ولي خب سگ هم که روح دارد

چند تايي هم قاه قاه خنديدند.

_ تا حالا نشنيدم سگ هم روح دارد- ولي بيچاره حيف شد سگ جواني بود.

ديگر روي آسفالت خيابان آشغالي نمانده بود. همه جا پاک پاک شده بود و من در بين انبوهي از آشغالها داخل يک کيسه سفيد پلاستيکي دراز کشيده بودم وبوي متعفني که از هر سويم مي آمد مشامم را مي آزرد به من مي گفتند: سگ نجس است ولي من از کثافات ونجاسات متنفرم وبيزارم. ولي کسي باور نداشت. به اين خاطر که يک سگ هستم ويک سگ، سگ است. به نظر آنها چه فرقي مي کند. ماشين حامل زباله در حرکت بود و مي رفت تا آنها را به محل دفن زباله برساند.

منطقه بندي چيست

تقسيم يک شهر را به مناطق ويژه با مرزهای معين برای نقش پذيری هر يک از مناطق را ((منطقه بندی شهری))  می گويند. منطقه بندی در واقع استفاده منطقی و نظام پذير از زمينهای شهری درآينده بلند مدت است و در آن موقع ميزان ارتفاع يابی, شکل ميزان بهره گيری و ساختهای داخلی هر يک  از مناطق مورد نظر است.

منطقه بندی روشی است که ازطريق آن با توجه به کارکردهای داخلی شهرها از زمينهای شهری استفاده صحيح به عمل می آيد. بدين سان که فضای کافی برای انواع مختلف فعاليتهای شهری توسعه شهر و کارکردهای شهری فراهم می شود, و هر بخش از فعاليتهای مهم شهری فضای خود را می يابد و با توجه به ديگر کارکردها و فعاليتها عمل می کند.

عوامل موثر در منطقه بندی:

1.        تعيين ارتفاع و ديگر ساختهای شهری

2.    تعيين ميزان تراکم در هر يک از مناطق با توجه به نوع کارکرد آنها بدين گونه که فعاليتهای مختلف شهری جدا از هم اما در ارتباط با هم به بهترين وجهی به ايفای نقش بپردازند.

3.        تعيين ميزان زمينهای مورد نياز برای کارکردهای مهم شهری ازقبيل تجارت, صنعت, بخش مسکونی.

4.        به کارگيری معيارهای عملی در داخل شهرها با توجه به شرايط اجتماعی- اقتصادی هر جامعه شهری.

5.        حفظ ونگهداری آثارتاريخی شهرها نيز گاهی در آيين نامه های منطقه بندی گنجانده می شود.

                اهداف منطقه بندی:

1.     اختصاص ميزان معينی از زمينهای شهری به موضوع خاص و کارکرد خاص.

2.     کنترل استفاده از زمين

3.     قرار دادن امکانات لازم برای توسعه آينده شهر در اختيار برنامه ريزان شهری

4.     ايجاد هماهنگی لازم بين خدمات عمومی حمل و نقل تامين و ذخيره آب نيروی برق شهر.

5.     پويا و فعال ساختن  برنامه ريزی شهری.

6.     توسعه شهری را درآينده با نظام معينی و با درنظرگرفتن رفاه عمومی سامان می بخشد.

                  امتيازات منطقه بندي

1. پراکندگی جمعيت شهری را با توجه به کارکردهای مناطق داخلی شهر به صورت توازن و متعادل در می آورد و از تراکم جمعيت در بخش معينی از شهر جلوگيری می کند.

2.    نيازهای عمومی جامعه شهری را از نظر تامين پارکها, مدارس, فروشگاهها, محلهای گذران اوقات و فراغت و خيابانها بر طرف می سازد. در نتيجه از اتلاف پول و وقت مردم جلوگيری می کند.

3.    سبب می شود سلامتی مردم تضمين گردد و با مکان يابی منابع آلوده ساز در منطقه بندی شهری از تاثيرات آلودگيهای مختلف شهری و کانون های آلوده جلوگيری می کند.

4.        تعادل و توازن خاصی درفعاليت های شهری در سطح  شهر به وجود می آورد.

مشخصات منطقه بندی:    1. منطقه بندی تراکمی    2. منطقه بنددي ارتفاعی    3.منطقه بندی کاری.

1.    منطقه بندی تراکمی: در منطقه بندی تراکمی برتعيين و کنترل ميزان جمعيت در منطقه واحدهای مسکونی تاکيد می شود از امتيازات اين نوع منطقه بندی الف. ازتراکم زياد جمعيت در منطقه واحدهای مسکونی جلوگيری می شود.  ب) قيمت زمين برای مدتی ثابت می گردد. ج) سلامتی مردم از نظر استفاده از روشنايی نور تهويه هوا تضمين می شود.  د) بهره گيری از امکانات و خدمات عمومی به سهولت  انجام می گيرد.

2.    منطقه بندی ارتفاعی: کنترل ارتفاع ساختمانها را برعهده دارد. در اين منطقه از مجاورت ساختمانهای بلند مرتبه با واحدهای مسکونی چند طبقه جلوگيری می شود و بخشهای خاصی برای اين منظور در نظر گرفته می شود.

3.       منطقه بندی کاربردی: 1. مسکونی 2. تجاری. 3. صنعتی. 4. منطقه گذران اوقات فراغت ومنطقه فرهنگی.

سهم هر يک  از اين مناطق در شهرها و کشورهای مختلف جهان متنوع است. منطقه مسکونی 40 تا 50 درصد, منطقه تجاری 2 تا 5%  و منطقه صنعتی 2 تا 25%  منطقه فرهنگی  و گذران اوقات فراغت باقيمانده زمين شهر, در اينجا مشخصات  هر يک از اين مناطق به طور خلاصه و مفيد بيان می کنم.

الف)  منطقه مسکونی:  بايد بدور از کانونهای آلودگی هوا, آلودگی صوتی, بوهای زننده انتخاب شود. اين منطقه بايد در مجاورت بازار يا پارکها قرارگيرد.

ب)منطقه تجاری: اين منطقه در مجاورت مراکز حمل و نقل قرار می گيرد و درآن زمين کافی برای ايجاد بانکها, اداره ها, بازارها, انبارها, مغازه ها در نظرگرفته شود.

ج) منطقه صنعتی: صنايع درصورت استفاده ازنيروی برق باعث آلودگی نمی شوند و می تواند بعضی از اين صنايع در مجاورت منطقه مسکونی باشد. اما  سبب آلودگی اگر باشد بايد در بيرون از شهرها قرار گيرند.

د)منطقه فرهنگی  يا گذران اوقات فراغت: سينما, دانشگاهها, پارکها, و باشگاهای رزمی می باشد که  ممکن است در سراسر شهر و در محله های مختلف شهری ايجاد شود.

تهيه نقشه منطقه بندی

برای تهيه نقشه منطقه بندی شهری بايد اطلاعاتی به اين شرح گردآوری شود:

1.         ميزان استفاده فعلی از قطعات داخلی شهرها

2.         محل و ظرفيت خيابانها و مسيرها

3.         محل خيابانهای نوساز در5 سال آينده.

4.         محل ومشخصات همه زمينهای خالی در داخل شهرها

5.         عرض خيابانها و ارتفاع ساختمانها

6.         ابعاد قطعات زمين

7.   تعداد خانوار در هر يک از واحدهای مسکونی

8.   نقشه کاربری زمين در زمان حال

برای تهيه منطقه بندی بايد پاسخ منطقی به سوالهای زير دردسترس باشد.

الف)  درداخل شهرها با وسعت فعلی چه تعداد منطقه به وجود خواهد آمد؟

ب) برای هر يک از اين مناطق شهری چه ميزان زمين مورد نياز است؟

ج)  برای هر يک از اين مناطق چه نوع زمينی مورد نياز است؟

د)  ارتباط فيزيکی ميان مناطق مختلف شهری چگونه   برقرارخواهد شد؟

ه)  خطوط مرزی ميان اين مناطق چه خواهد بود؟ آيا اين خطوط به صورت قراردادی تعيين خواهد شد؟

بطور کلی در هرمنطقه بندی ابتدا محل مناطق مسکونی تجاری و صنعتی پس جايگاه مناطق ديگر مشخص می شود. علاوه برمناطق مذکور در شهرهای بزرگ می توان بخشهای بسياری را به منطقه بندی اضافه کرد. که بخشهای آموزشی و دانشگاهی, بخشهای اداری, بخش فرودگاه و ترمينال سازی بخش فضای آزاد, بخش گذران اوقات فراغت, بخش خرده فروشی, بخش ورزشی و غيره از آن جمله است

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن