خانه «=« آرشیو برچسب: فصلنامه

آرشیو برچسب: فصلنامه

فصلنامه اندیشه نو

فصلنامه اندیشه نو برای ایجاد یک ارتباط دو سویه با مخاطبین خویش در نظر دارد تا از میان مخاطبین خویش برای تامین محتوی دعوت به همکاری بنماید

بدینوسیله از کلیه همنوعانی که در زمینه تامین محتوی  متمایل به همکاری با این فصلنامه میباشند در خواست میگردد تارزومه خویش را به ادرس این فصلنامه

info@tabalwor.com   یا  tabalwor@gmail.com ارسال داشته ودر عنوان ایمیل بنویسید مربوط به همکاری در فصلنامه .

باردیگر برخود میبالیم ابینکه خدای توفیق داد درخدمت شما همنوعان گرامی باشیم

 

نشست تخصصی بررسی محتوایی فصلنامه شماره 31 اندیشه نو برگزارشد

درمورخه 23 حمل سال 1393 نشست تخصصی بررسی محتوی فصلنامه اندیشه نو برگزارشد دراین نشست موضوعات مطروحه پیرامون وضعیت مهاجرین از بعد امنیت روانی اقتصادی و انعکاس اندررسانه ها وچالشهای مهاجرت وهمچنین بررسی ان ازمنظر قوانین حقوقی بین الملل مورد کنکاش قرار گرفت دراین نشست هیئت تحریریه با 4 نفر غایب باحضور50 +1درصد کل اعضا کلیه مصوبات را برای اجرایی شدن تصویب نموده واز لحاظ آیین نامه ای داخلی انجمن لازم الاجرا میباشد.

مصوباتی که در این نشست به تصویب رسید به سمع دوستانی که حضور نداشتند رسید ووظایف محوله ایشان برایشان اطلاع رسانی گردید.کلیه مصوبات در صورت جلسه کتبی این واحد مستندا موجود میباشد.

20140414_154615

فصلنامه اندیشه نو شماره 30 زمستان1392

با همکاری هیئت تحریریه فصل‌نامه اندیشه نو شماره 30 ویِژه زمستان 1392 به نشر رسید در این شماره میخوانید:
نخستین گزارشگران واقعه عاشورا
لهوف سید ابن طاووس
مقتل نویسان شیعه
تعزیه خوانی
پرده خوانی
شبیه خوانی
سنت های قدیم عزاداری

و….

برای دانلود برروی  دانلود کلیک نمایید.
دانلود فصلنامه اندیشه نو شماره 30

توزیع فصلنامه اندیشه نو در هرات

فصلنامه اندیشه نو در هرات توزیع گردید:
این فصلنامه با همکاری های بی‌دریغ برادران عزیز فرهنگ دوست هرات در بسیاری از موسسات تحصیلات عالی، کانونهای فرهنگی، مدارس علمیه ، مکاتب غیر انتفاعی وادارات دولتی توزیع گردید که در این راستا از همکاریهای برادران گرانقدر آقای ناصری ورضایی تشکر میشود

توریع فصلنامه اندیشه نو در هرات

فصلنامه اندیشه نوشماره ۲۹پاییز۱۳۹۲

در این شماره به وضعیت کنونی رسانه ها در افغانستان پرداخته میشود

بامقالاتی که رویکرد های تحلیلی، روایتگری وگزارشی ازرسانه ها دارند

 

دانلود فصلنامه اندیشه نو شماره ۲۹ از سایت 

لینک کمکی 

 

سرمقاله

خدایی راسپاس بی حدکه توفیق وافتخاردیگری رارفیق راهمان ساخت تابعدازگذشت چندین ماه برگ دیگرازفصل نامه اندیشه نورا (کلیک سابق) رابه نشر برسانیم.باری؛بااین پیاپی آمدن شب وروز وگذشت ماهها وسالهاست که تاریخ پدید می آید ودراوراق آن سرنوشت ملت ها ثبت وضبط می شود .دربرهه ای اززمان برای ملتی دوران رشد وافتخار وعزت وعمرطلایی وبرای دیگری ،دوره نابسامانی ،عقب افتادگی ،درجا زدگی همراه باتجربیات زجر آور وخاطرات تلخ رقم می خورد . دراین میان ملتی سربلند وجاودانه است که با بکارگیری عقل ودرک واستعداد های خدادادی وباالقوه سرنوشت جامعه خویش رابا خلق زیباترین وپرشکوه ترین جلوه ها وصحنه های ناب وگوارا برصفحات زر نگار تاریخ بنویسند وعقیده جب تاریخ رابه زباله دان فراموشی بسپارند وازهمه بهتر این که از خطاها وکرده های نابجای گذشته پند گیرند ودرادامه بهترین وقابل قبول ترین راهکارهارا برای دچار نشدن به آن معضلات به کار ببندند.حال سوال این است که ما مردم افغانستان چقدربه این گفته ها عمل کردیم؟ چقدراهل شعور بودیم نه شعار؟به چه اندازه از اشتباهات مکررخود درس وعبرت گرفتیم ؟وبه چه حد سعی کردیم کاستی هارابر طرف وگره های کور راباز کنیم ؟سخن ما بیشتر متوجه دولت مردان ماست لذا می گوئیم واقعیت این است که کسی اهل عمل نبود ونیست (نه همه)ازاشتباهات ویران  گرگذشته پند نگرفتیم ودریک کلمه ما«قدرشناس»نبودیم.ملت غیور ما بااخراج ارتش مجهّزوتا بدندان مسلح ارتش سرخ بادستان خالی وبابیل وکلنگ وبااتکا به کلمه ناب توحید وعقیده محکم به نصرت الهی ،قله های عزت وافتخار جوان مردی وظلم ستیزی را پیمودیم وجهانیان را مبهوت شجاعت هاودلیرمردی خودساختند:اما شهد شیرین این استقلال به کام ملت ما دوام نیافت وبسیار زودبه تلخی تنفرآور وچه بسا کشنده تبدیل گشت عمرطلایی ما با خود خواهی ها،جاه طلبی ها ونیرنگ های عده ای رنگ باخت واین گونه خون پاک هزاران شهیدراه خدا ورده عشق وآزادی وطن پامال گردید وآوارگی وخانه بدوشی وبدنبال آن انواع تحقیر وبدبختی نصیب میلیون ها افغانستانی شد وهزاران بی سرپرست ویتیم و…به یادگار ماند.وهنوز هم کم نیستند کسانیکه می کوشند تاچگونه بچاپند،بیت المال را صرف خرید موترهای کذایی وشخصی بسازند ،ومنازل چند طبقه وشیک و…رابه هرغوی داشته باشند .نمی گوئیم باید ازاین امکانات محروم باشیم اماحرف حساب این است که اولاًاز راه شرعی وقانونی عقیل شده باشدو ثانیاً درکناراین ها باید به فکرملت وآبادی مملکت هم بود آنچه نیاز مبرم سرزمینی عزیزمان افغانستان است.همدلی،همزبانی،اتحاد و یکرنگی اَحادملت وبه خصوص رؤسا،وزراء وسران کشوراست که ازدامن زدن به اختلافات سلیقه ای،تعصبات قومی ونژادی وجدان هارا خدشه دار وچشم وگوش هاراکور وکرنسازد.وکمرهمت رادر جهت مهیا سازی بستر های رشد وبالندگی اقتصاد،پیشرفت علم وفن آوری ،فرهنگ سازی وسایر نیازمندی های توسعه کشوربکوشند وازاقشارمستعضف وستم کشیده حمایت جدی ودلسوزانه بنمایند؛در غیر این صورت درجازدگی وعقب افتادگی وفقروبیچارگی بیشتر مردم مسلم وانکار ناپذیر است.امروز این ملت برای به دست آوردن لقمه نان حلال سخت درمانده اند،شعاردموکراسی غربی وآزادی بیان و…نان وآب نمی شود .أین شعارها زیبندهٔ کشور هایی است که به سطح دل خواه و مطلوب خویش از جهات گوناگون مانند رشد اقتصادی، علمی و…رسیده اندودر زمرهٔ کشور های صنعتی به شمار رفته و نه تنها به حد خود کفایی رسیده اند که صادر کننده و تأمین کنندهٔ نیازمندیهای کشور های جهان سوم ودرحال توسعه اند ،نه کشور های نوپاوکم درآمدما.بااین وجود بر همهٔ مسئولین وبه خصوص قشر تحصیل کرده که بیش ازپیش احساس مسئولیت داشته ودرحدتوان یاری گرقشر زحمت کش بوده وهمت والابرای ترقی کشورداشته باشند.برهمین مبنی واحساس مسئولیت است که انجمن فرهنگی تبلور اندیشه برآن شده است که دردوره ای که بخش عمده وکثیری از تشنه گان علم ومعرفت اعم از میانسالانٰ‌جوانان ونوجوانانٰ دختر وپسر از روستا ها ومکانهای دور دست وصعب العبور به مراکز علمی ودانشگاهی روی آورده اند ولی به جهت کمبود وفقر مالی توان خرید ودسترسی کتب ومجلات مورد نیاز خود را ندارندٰ علاوه بر نشر کاغذی به نشر الکترونیکی مجله نیز اقدام نموده است تا اقشار علاقه مند با کمترین هزینه آسان ترین راه به نیاز مندیهای علمی خود دست یابند.

در کنار فصلنامه با رویکری نوین این انجمن در حیطه رسانه ای نیز حضور خویش را با تولیدات چند رسانه ای مانند نرم افزارهای: حجاب درادیان،‌ نرم افزار قرآنی تلاوت، کتاب خانه دیجیتال و… همچنین حضور فعال در شبکه های اجتماعی، گرو ههای اینترنتی با قوت اعلام نموده واز کلیه علاقه مندان در این راستا دعوت به همکاری مینماید تا شاید بتوان در کنار هم ازنظریات یکدیگر برای پیشبرد اهداف مهم  که همانا اعتلای فرهنگ اسلامی است بهره جست.

به امید افغانستانی آباد وآزاد

سر دبیر

نشست اعضاءتحریریه فصلنامه اندیشه نو

نشست تخصصی اعضاءتحریریه با حضور مدیر مسئول فصلنامه و سردبیر فصلنامه پیرامون آخرین وضعیت فصلنامه ، چگونگی چاپ، طراحی و درنظر داشت طراح حرفه ای،  برآورد بودجه، برنامه ریزی و تعیین اهداف بلند مدت و میان مدت مجدد با توجه به رشد استعدادها ی اعضاء وهمچنین جذب نیروی فعاال و و درخوایت همکاری از دوستانی که با کادرارتباط هستند درجهت تعامل هرچه بیشتر با همکاران داخل افغانستان وخارج افغانستان، از جمله مواردی بود که دراین نشست از آن بحث به میان آمد

و مواردی که مصوب شد با رای اکثریت اعضاء  در اجندای این نشست نگاشته و به امضاء اکثریت اعضاء رسید.

حفاظت شده: فصلنامه اندیشه نوشماره 29

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

فصلنامه اندیشه نو شماره۲۸

فصلنامه اندیشه نو با موضوعات  که ذیلا ذکر میگردد به نشر رسید در این شماره میخوانید:

نحوه مبارزه با رشوه خواری

ادم ربایی و علل

نقش علما در رسانه های امروز

مسیحیت و خطر گسترش ونوذ

و…

دانلود فصلنامه اندیشه نو با حجم ۹ مگابایت  لینک کمکی دانلود فصلنامه اندیشه نو با حجم ۹ مگابایت لینک کمکی

فصلنامه اندیشه نو شماره 26-27

با همکاری دوستان عزیز در هیئت تحریریه و تشویق های شما خوانندگان عزیز شماره 26 فصلنامه اندیشه نو (ویژه نامه غزنی پایتخت فرهنگی جهان اسلام) و شماره 27 این نشریه با عنوان(بهارانه) به نشر رسید.

موضوعات این شماره:

تاریخچه غزنی

سلطان محمود غزنوی

شخصیت های شهیر غزنی در آیینه تاریخ تا به امروز

عزنی وفرصتی که از دست رفت

چرا غزنی پایتخت جهان اسلام شد

و….

دانلود  فصلنامه با لینک کمکی  حجم ۱۳ مگابایت  دانلود فصلنامه شماذه ۲۷ و۲۸

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن