خانه «=« آرشیو برچسب: ولایت

آرشیو برچسب: ولایت

مفاد نشست چهارجانبه در بوته آزمون

سرانجام چهارمین نشست گروه هماهنگی چهارجانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده امریکا و چین پیرامون روند صلح افغانستان که روز سه شنبه در کابل برگزار شده بود، با نشر اعلامیه ای مشترک پایان یافت. در اعلامیه ای که از سوی وزارت خارجه کشور به نشر رسیده است گفته شده است که کشورهای عضو گروه هماهنگی چهارجانبه، گروه ‎‌طالبان و همه گروههای دیگر مثل حزب اسلامی حکمتیار را دعوت میکنند تا از طریق نمایندههای باصلاحیت خویش در اولین دور گفتوگوهای مستقیم و رودر روی صلح با دولت افغانستان شرکت کنند. در این اعلامیه آمده است که انتظار میرود، این نشست رودر روی طرف های صلح در هفته اول ماه مارچ سال جاری میلادی برگزار شود. براساس خبر این اعلامیه محل نشست رودر روی آینده در پاکستان خواهد بود.
هم چنین در آخرین نشست گروه هماهنگی چهارجانبه توافق شده است که تلاشهایهمه جانبه اعضای این گروه بهمثابه بخشی از تعهدات مشترکآنان برای پیشرفت روند صلح افغانستان ادامه یابد. در همینحال صلاحالدین ربانی، وزیر امور خارجه کشور گفته است که حکومت، به کار گروه چهارجانبه براى حمایت از تلاشهاى صلح اهمیت زیاد قایل است و در ادامه این مسیر و پیشرفت کارهایى که تاکنون انجام یافته، منتظر برداشتن گامهاى عملى، قاطع، روشن و بهموقع در جهت تأمین تحقق تعهدات مشترک، مطابق نقشه راه میباشد.
حقیقت امر آنست که در ادامه تلاش هایی که برای تامین صلح و برقراری ثبات در کشور که از چند سال بدین سوی جریان داشته است نشر چنین خبری یعنی تعیین تاریخ دقیق گفتوگوهای مستقیم صلح میان دولت افغانستان با طالبان و مخالفین، خبر خوشایندی برای مردم رنج دیده افغانستان است. این که طرف های درگیر پس از سالها جنگ و بدبختی با پذیرش و اعلام نشست رودرروی صلح از سوی چهار کشور با هم درباره صلح به گفتگو و مذاکره بپردازند یک اقدام بسیار مهم و تعیین کننده تلقی می گردد. از آنجای که مردم ما نه تنها در پانزده سال اخیر بلکه پیش از آن نیز در مدت بیش از سی سال مصیبت جنگ و بی خانمانی و آوارگی را در داخل و خارج کشور بدوش کشیده و از بابت آن همواره عزادار عزیزان خود بوده و لحظه ای آسایش نداشته اند، نتیجه بخش بودن تلاش ها برای صلح پایدار و عادلانه و ختم درگیرهای مسلحانه از آرزوی دیرین مردم افغانستان بشمار می رود. بدین جهت دولت به مثابه یک طرف قضیه هرچند بارها از گروههای مخالف دعوت به مذاکره کرده و خواهان پایان جنگ در کشور شده است اما به دلیل موانع و چالش های متعدد و گوناگون داخلی وخارجی این امر تحقق نیافته است. به همین جهت بسیاری از تلاش ها برای گفتگو و مذاکره برای صلح تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. اما حالا با مشخص شدن تاریخ گفتوگوهای صلح این امیدواری بوجود آمده است که تلاش های صلح بخاطر اجماع کشور های مهم ذی دخل در قضیه افغانستان به نتیجه برسد.
این خوش بینی را نه تنها در آرزوی مردم می توان شاهد بود بلکه در اظهارات مقام های رسمی کشور از جمله وزارت خارجه نیز می توان یافت. اما تجربه سال های گذشته نشان داده است که چنین امیدواری های با توجه به پیچیدگی قضیه و تعدد عناصر ذی دخل می تواند شکننده هم باشد. بدین جهت تردید های چندی در این ارتباط مطرح می باشد. نخست این که هرچند گروه هماهنگی چهارجانبه تاریخ گفتوگوی های رودرروی صلح را اعلام داشته است، اما نباید فراموش کرد که فقط تاریخ آن اعلام گردیده است ولی باید پرسید که آیا در این مورد گروههای طالبان و دیگر مخالفین مسلح هم چنین اعلامی را پذیرفته اند و اساسا حاضر به مذاکره و گفتگو خواهند شد؟ تا کنون هیچ یک از طرف های دیگر به جز از حکومت افغانستان مواضع و دیدگاه خود را اعلام نداشته اند. هم چنین جزئیات نشست آینده که قرار است میان طرف های قضیه برگزار شود هنوز اعلام نگردیده است. زیرا جزئیات قضیه می تواند در چگونگی شکل گیری گفتگوی آینده بسیار تعیین کننده باشد. این تردیدها درحالی قوت می گیرد که قرار بود تا در چهارمین نشستِ چهارجانبه نمایندگانی از گروه طالبان نیز حضور داشته باشند، ولی این نشست بدون حضور نمایندگانِ طالبان برگزار گردید. با وجود این که شرکتکنندگان نشستِ چهارجانبه بدین باورهستند که نقشه راه گفتوگوهای صلح، به عنوان برآیندِ این نشستها، بهدست آمده و یک گام موثر در برگزاری گفتوگوهای صلح برداشته شده است اما بسیاری از آگاهان سیاسی این نقشه راه گفتگوهای صلح را فاقد اعتبارِ حقوقی و سیاسی میدانند و بدین باور هستند که تجربه گذشته نشان داده است که توافقهای از این دست پیامدهای واقعی را به دنبال نداشتهاست. مسئله دیگر همانطور که قبلا گفته شد نگرانی عمده درباره نتیجه بخش بودن این گفتگو ها چگونگی موضع گیری گروه های طالبان به عنوان اصلیترین طرف های دولت می باشد. گروه های طالبان تاکنون نه تنها ظاهراً آمادگیِ خود را برای گفتوگوهای صلح نشان ندادهاند بلکه در مواردی مخالفت خود را با چنین رویکرد های بروز داده اند هنوز مدعی هستند که تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشد آنان برای مذاکره و گفتگو آمادگی ندارند. برخی از رسانه ها و تحلیل گران کشور مدعی هستند که طالبان حتا خواهانِ گفتوگوهای مستقیمِ صلح با نمایندگان دولت افغانستان نیستند و میگویند در برخی مسایل مهم، فقط با امریکا به عنوان شریک و متحد استراتژیکِ افغانستان وارد گفتوگو میشوند. بر اساس برخی اطلاعاتِ درز کرده به بیرون، طالبان همچنین خواهانِ واگذاری برخی ولایتهای افغانستان به افراد این گروه شدهاند. این موضوع اگر واقعاً صحت داشته باشد، میتواند به عنوان خطرِ جدی برای منافع و حاکمیت ملیِ افغانستان مطرح شود. نکته دیگر که نشان از عدم موافقت گروه های طالبان دارد ادامه جنگ از سوی این گروه در بخشهای مهمی از کشور با نیروهای دولتِ و ناتو می باشد و گمان نمیرود که در این موضع، تغییر جدی رونما شده باشد. مسئله دیگر تعدد گروه های طالبان است. واقعیت آنست که اکنون حکومت با یک گروه واحد بنام طالبان روبرو نمی باشد. بلکه طالبان خود به چندین گروه خورد و بزرگ تبدیل شده اند که حتا در میان خود نیز توافق نداشته و بلکه در جنگ و رویارویی کامل و جدی قرار گرفته اند. حال حکومت با کدام اعتماد و با کدام یک از گروه های طالبان باید مذاکره نماید؟ اعضای گروه چهارجانبه آیا قادر خواهند شد که همه گروه های طالبان را بر سرمیز گفتگو حاضر نمایند؟ آیا مذاکره نمودن با یکی از گروه های طالبان مسئله ثبات و موفقیت آمیز بودن روند گفتگو را در آینده تضمین خواهد کرد؟ در ادامه وضعیت و موضع سایر گروه های مخالف چه خواهد شد؟ آیا تضمینی وجود ندارد که حامیان بیرونی آنان در فردای پس از توافق با طالبان ، از آن دسته گروه های مخالف مسلح که در مذاکره حضور نداشته و یا موافقت نداشته اند بر علیه حکومت افغانستان استفاده ننمایند؟ و…
سخن نهایی این که در مرحله اول صلح یک ضرورت حیاتی و تعیین کننده برای افغانستان و مردم آن شمرده می شود که با بعنوان یک خواست انسانی و ملی دنبال شود. دوم این که باید تصریح کرد که دست یابی به صلح نیز زمانی ارزش دارد که باعث تقویت دستاوردهای سالهای گذشته شود و نه اینکه دستاوردهای پانزده ساله را به معامله گذاشته و نادیده گرفته شود. مسئله ای که بنابه دلایلی مختلف تا هنوز متأسفانه مشخص نیست که در گفتگو های صورت گرفته تا چه اندازه برآن تاکید گردیده و یا مصئونیت لازم و حساسیت درخور توجه را نسبت به آن الزام داشته اند. اما در نهایت انتظار برده می شود که دولت مردان افغانستان این حق مسلم و خواست ملی را دست کم نگیرند و با قاطعیت در مسیر صلحی گام بگذارند که تامین کننده و حفاظت کننده خواست و ارزش های اساسی و انسانی و ملی جامعه ما باشد. و نیز موجب تقویت و تحکیم پایه های نظام سیاسی کشور.

والی تخار الگوی حکومتداری برتر لقب گرفت

والی تخار الگوی حکومتداری برتر لقب گرفت

طبق سروی مشترک یک نهاد رسانه‌ای موسوم به هویدا و نهادهای مدنی، محمد یاسین ضیا، والی تخار در بین والیان هفت‌گانه شمال و شمال شرقی کشور به عنوان الگوی حکومتداری برتر شناخته شده است.
در این نظرسنجی ۵۰ هزار تن به صورت آنلاین و هفت صد نفر به صورت آفلاین اشتراک کرده‌اند. در این سروی محمد یاسین ضیا، با کسب ۱۲ هزار رای، از نظر پاسخگویان به عنوان الگوی حکومتداری برتر شناخته شده است.
از نتایج دیگر این نظرسنجی آن است که اکثریت مردم بدخشان و فاریاب از فقر و فساداداری شکایت داشته و شهروندان تخار خواهان مهارکردن گروه‌های مسلح غیرمسوول استند. مردم بغلان، فساد و نا امنی را مشکل جدی دانسته و برای اهالی سمنگان عدم توجه به بازسازی و فساداداری مشکل بزرگ بوده است. شهروندان جوزجان از نداشتن شغل مناسب و فساداداری نگران بوده درحالی که شهروندان در سرپل طالبان را بزرگترین تهدید دانسته اند.

هیئت ریاست جمهوری، با معترضان در ولایت بغلان به توافق دست نیافت

هیئت ریاست جمهوری، با معترضان در ولایت بغلان به توافق دست نیافتمسولان در ولایت بغلان  ازعدم توافق هیئت اعزامی کاخ ریاست جمهوری به ولایت بغلان   با معترضان در این  ولایت خبر میدهند.
عبدالصمد ستانکزى رییس شوراى عالى صلح ولایت  بغلان  می گوید: هیئت به ریاست وحید الله سباوون مشاورریاست جمهورى دردیداربامعترضان  گفته که مشکل پوهنتون رابه زودى حل مى کنند وموضوع انتقال ولایت ازپلخمرى به ولسوالى بغلان مرکزى را بزرگان بغلان مرکزى با رییس جمهور اشرف غنى درکابل حل نمایند.
به گفته وی، این گفتگو ها نتیجه نداده و  تظاهرکنندگان  برای ششمین روز مسیر شاهرای بغلان – کندز را به روی ترافیک مسدود نموده اند.
با این حال معترضان هشدار میدهند تا زمان که به خواست های انان مبنی بر انتقال ولایت و پوهنتون از پلخمری به ولسوالی بغلان مرکزی ، از سوی حکومت  پاسخ مثبت  داده نشود به اعتراضات  ادامه خواهند داد.
این در حالیست که این تظاهرات روز پنجشنبۀ گذشته آغاز گردیده و تظاهر کنندگان، همه  روزه شاهراه ی بغلان – کندز  را ازصبح تا شام  به روی مسافران و ترافیک مسدود می نمایند.

بیش از ۱۵۰ خانواده در قریه آب باریک ولسوالی ارگو ولایت بدخشان صاحب منازل مسکونی خواهند شد

بیش از 150 خانواده در قریه آب باریک ولسوالی ارگو ولایت بدخشان صاحب منازل مسکونی خواهند شد

مقام های محلی ولایت بدخشان از توزیع زود هنگام  منازل مسکونی شهرک رهایشی آب باریک ولسوالی ارگوی این ولایت  خبر میدهند.
گل محمد بیدار معاون ولایت بدخشان روز دوشنبه در گفتگو با کلید گفت: در حال حاضر کار ساختمانی  ۱۵۰ باب منزل مسکونی به هزینه  نزدیک  به یک میلیون دالر  در این شهرک تمام شده و به زدی برای افراد مستحق در این قریه توزیع خواهد شد.
بیدار تصریح می کند،  برای ۱۸۱ خانواده متضرر دیگر که تاکنون برای شان منازل رهایشی اعمار نشده است، براساس تصمیم  حکومت برای هر یک از این خانواده ها تا پنج ماه آینده  کرایه خانه داده خواهد شد تا در موسم زمستان به خود خانه کرایه نمایند.
آقای بیدار می افزاید:  این ۱۵۰ باب منزل مسکونی براساس قرار داد وزارت احیا و انکشاف دهات  از سوی  موسسه  کانسرن  اعمار شده است که پس  از بررسی هیات تخنیکی این وزارت، تسلیم ولایت خواهد شد  و انان در توزیع این منازل مسکونی اقدام می نمایند.
از سوی هم معاون ولایت بدخشان می گوید : برای متضررین رویداد لغزش زمین در این قریه ۱۹ باب منزل مسکونی دیگر از سوی یک موسسه به نام ” افغان اسلامیک ریلیف”  به هزینه یک لک دالر اعمار شده است که پس از تسلیم گیری به  افراد که در این قریه منازل شان را از دست داده اند توزیع  می گردد.
این در حالیست که  در ماه ثور سال گذشته خورشیدی صد ها تن از باشندگان قریه آب باریک ولسوالی ارگوی این ولایت در پی رانش زمین کشته، زخمی و بی سرپناه شدند؛ اما با گذشت  یک ونیم سال از این رویداد تاکنون  متضررین این قریه صاحب منازل مسکونی نشده و در زیر خیمه ها به سر می برند.

احادیث پیرامون ولایت

اشرف غنی: طرح نظارتی شوراهای ولایتی تا سه هفته تدوین شود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان به اداره مستقل ارگانهای محلی این کشور دستور داده تا طرح نظارتی شورای ولایتی را دو تا سه هفته دیگر تدوین کند.

براساس خبرنامه ارگانهای محلی افغانستان که به رسانه‌ها ارسال شده، آقای غنی به این نهاد وظیفه داده تا طرح چگونگی نظارت شوراهای‌ولایتی از فعالیت‌های واحدهای دولتی در ولایات را تدوین نماید.

آقای غنی به این نهاد گفته که بعد از گنجانیدن طرح نظارت در قانون شوراهای‌ولایتی، این قانون را برای تصویب دوباره به شورای ملی افغانستان خواهد فرستاد.

متین بیگ، سرپرست اداره مستقل ارگان‌های محلی گفته است که در گذشته نقش نظارتی شوراهای‌ولایتی تعریف واضح نداشت و در طرح جدید نقش نظارتی شوراهای ولایتی تلاش می‌شود تا روند پاسخ دهی نهادهای دولتی به مردم نهادینه و از آن به عنوان یک اصل شفافیت استفاده شود.

آقای بیگ از نمایندگان شورای ولایتی افغانستان خواسته که دفاتر خود را دوباره بازگشایی کرده و به صورت عادی به کارهای خود ادامه دهند.

مجلس نمایندگان افغانستان روز چهارشنبه گذشته در نشست علنی خود نقش نظارتی شوراهای‌ولایتی را که در طرح تعدیل شده قانون شوراهای‌ولایتی وجود داشت حذف نمود. بعد از آن بیشتر شوراهای‌ولایتی به رسم اعتراض دفاتر خویش را در کابل و سایر ولایت‌های افغانستان بستند.

اعضای شوراهای ولایتی هشدار داده بودند که در گام نخست دفاترشان را برای یک هفته باز نخواهند کرد و اگر حکومت و پارلمان به این مساله توجهی نکند، بعدا در این مورد تصمیم جدی‌تری خواهند گرفت.

در ماده ۱۳۹ قانون اساسی افغانستان آمده است که شورای ولایتی در تأمین اهداف توسعه‌ای دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قوانین تصریح می‌گردد، سهم گرفته ودرمسایل مربوط به ولایت مشوره می‌دهد.

شورای ولایتی وظایف خود را با همکاری اداره محلی اجرا می‌نماید.

بازسازی و مرمت شهر غلغله ولایت بامیان

ار بازسازی و مرمت این شهر تاریخی غلغله در ولایت بامیان ازسال گذشته آغاز گردیده بود که تاکنون نیز ادامه دارد و به گفته ای مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان قسمت های مهم این شهر تاریخی طی دو سال مرمت و بازسازی شده است و قرار است بخش های باقی مانده آن نیز در سال آینده میلادی بازسازی گردد.

کبیر دادرس رییس اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان دراین باره به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که بودجه این پروژه از سوی کشور ایتالیا به مبلغ یک عشاریه دو میلیون دالر پرداخت شده است که توسطه موسسه آیکوموس آلمان تحکیم کاری و بازسازی آن زیر نظر یونسکو صورت می گیرد.

آقای دادرس افزود ” بازسازی این شهر توجه بیشتری از سیاحین و جهان گردان را به خود جلب می کند که تأثیرات مثبت زیاد بالای جذب گردشگران در این ولایت دارد“.

مسئولان موسسه فرهنگی آیکوموس آلمان می گویند بقایایی این شهر که شامل برج ها، رواقهای گنبد مانند و دیوارهای عظیم که به عنوان موانع حملات دشمن در قدیم ساخته شده است را مرمت و بازسازی می کنند.

انجینر مجتبی میرزایی باستانشناس افغان مقیم جرمنی که مسئولیت تخنیکی ترمیم شهر غلغله را تحت نظر موسسه آیکوموس آلمان بر عهده دارد می گوید ” برج ها و گنبدی های که در حدود ٣٠ الی ۴٠ فیصد تخریب شده است، ما این ها را از مواد خودش ومواد های که اطرافش موجود می باشد مرمت کاری وبازسازی می کنیم و باید شکل تاریخی آبده ازبین نرود و آبده را باید نجات بدهیم“.

شهر غلغله بامیانشهر غلغله بامیان

آقای میرزایی می گوید ” کار مرمت و بازسازی هشت گنبد ودوبرچ دفاعی در قسمت جنوب وجنوب غرب این شهر تکمیل شده است وفعلن کار در قسمت فوقانی این شهر جریان دارد تا قسمت دیگری آن نیز مرمت وبازسازی شود“.

تاریخ نگاران وباستان شناسان می گویند که شهر غلغله اولین بالا حصار و ارگ این ولایت بوده که قدامت آن در اواخر دوره ساسانیان (قرن ششم)، تا دوره غوریان (قرنهای دوازدهم تا سیزدهم)، میلادی برمی گردد.

اما این بالا حصار که در آن زمان محل فرمان روایی و اقامت گاه شاهان آن زمان به حساب می آمد، حدودأ درسال ١٢٢١ میلادی با هجوم لشکریان مغول تحت فرمان چنگیزخان، کاملأ تخریب گردیده و به شهرغلغله مسما شد.

موقعیت این شهر که در وسط مرکز ولایت بامیان ومقابل دو مجسمه های تخریب شده شهمامه و صلصال قرار گرفته است توجه هر بیننده ی را به سوی خود می کشاند.

اما اکنون شماری ازبرج ها، گنبد ها و دیوار های این شهر پرآوازه؛ مرمت و بازسازی شده است که گاهی برنامه های فرهنگی مثل شب شعر به مناسبت های مختلف برگذار می شود.

مورخین می گویند ارگ بالای این تپه، به دنبال سقوط بودیزم مرکز یک شهر اسلامی بود که در ١٢٢١ میلادی توسط لشکریان مغلو تحت رهبری چنگیز این شهر ویران شده و تمام ساکنانش قتل عام گردیده است که بعد از آن نام این شهر، غلغله ( شهرغوغا وفریاد)، یاد می شود.

این درحالیست که فعالان مدنی و باشندگان بامیان با وجودیکه کار مرمت و بازسازی این شهر را مهم و ارزنده میدانند اما از حفاری های غیرقانونی و قاچاق آثارباستانی آن اظهارنگرانی دارند.

آلبوم تصویری از جلال آباد(ولایت ننگرهار)

ویژه نامه ( اولین ویژه نامه غدیر)

انجمن فرهنگی تبلور اندیشه با توجه به رسالتیکه دارد سعی دارد تا از این شماره به بعد برای نشان دادن ارادت خویش به ساحت ائمه اطهار علیهم السلام در ایام مختلف و مناسبت ها ویژه نامه هایی را به صورت فلش در اختیار دوست داران خاندان پیامبر بگذارد امید است دز این راه مشوق ما بوده باشید.
برای اولین شماره ویژه نامه غدیر را در خدمت شما عزیران تقدیم میداریم امید است که در کلیه مراحل زندگیمان دست مان از دامان اهل بیت عصمت وطهارت(ع) کوتاه نباشد

در این ویژه نامه تصاویری را درباره واقعه غدیر به تماشا خواهید نشست همراه با آهنگی از محمد اصفهانی.

لینک دانلود: حجم 6.57مگابایت نوع فایل فلش

در شماره بعد با توجه به نزدیک شدن به ایام محرم الحرام ویژه نامه محرم را درخدمت شما خواهیم بود

ولایت باد غیس :((سرزمین پسته))

زمانی که نام افغانستان را می شنویم بعضی ازویژگی های جغرافیایی، فرهنگی ،اجتماعی، سیاسی به ذهن می اید . اما متاسفانه کمتر کسی با ولایات این کشور اشنایی دارد یا اینکه نام بعضی از ولایات نیز ناشنا وغریب مانده است . نوشتار حاضر بدنبال شناساندن یکی ازولایات این سرزمین سرشار از زیبایی وبا موقعیت های ویژه است . یکی از ولایت هایی که کمتر نام ان بر سر زبان هاست ((ولایت باد غیس )) است .باد غیس منطقه ای کوهستانی است با گردنه های بسیار که ارتفاعات عمده ان در مشرق قرار دارد ودر دامنه های ان اب فراوان می توان یافت درقسمت شرقی ان جنگل هاو مر غزار های وسیعی به چشم می خورد وزمین ها ومزارع ان با رود های مرغاب ،کوشک وقلعه نو ابیار ی می شوداین توضیحات به معرفی باد غیس از جهت جلوه های طبیعی و محیطی ان می پردازد اما باد غیس از لحاظ موقعیت جغرافیایی،ناحیه ای در شمال غربی افغانستان است .از شمال به جمهوری ترکمنستان ، ازمشرق به فاریاب ،ازجنوب شرقی به غور واز جنوب ومغرب به هرات منتهی می شود .

Tabalwor-Badghais (2) Tabalwor-Badghais (3)

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن