خانه «=« آرشیو برچسب: کرزی

آرشیو برچسب: کرزی

دست و پازدن های سیاسی کرزی

حامد کرزی رییس جمهور سابق کشور میزبانی گفتگو از جان بس سفیر آمریکا در کابل را پذیرفت و ساعتی پیرامون آینده و انتخابات پیش رو با وی به مذاکره نشست. در این مذاکره حامد کرزی بر برگزاری لوی جرگه (مجلس بزرگان) تاکید کرد و سفیر امریکا نیز وی را برای کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری تشویق کرده حمایت ترامپ را از وی اعلام نمود.

برگزاری مجلس بزرگان در کشوری که هم حکومت دارد و هم دستگاه طویل اجرایی با صرف هزینه های هنگفت مالی و تلفات جانی گسترده نه جایی دارد و نه نیازی به آن می باشد اما چرا برای حامد کرزی به امری حیاتی بازگشت به قدرت بدل شده است؟

هرچند سلطنت و پادشاهی در افغانستان به اتمام رسیده است اما چهره های سیاسی این سرزمین با وجود اتمام کناررفتن از قدرت همچنان با عدم پذیرش اتمام دوره کاری هرچه در توان دارند صرف بازگشت به دوران طلایی حکومت و نشستن بر سر تخت پادشاهی دارند.

حامد کرزی، رییس جمهوری که هرچند بدل به سابق شده اما دلخوش به بازگشت به قدرت که سیزده سال دوران طولانی حکومت داری را با سیاست قبیله گرایی، فساد و طالب دوستی در هم آمیخت و میراث فساد را برای امانت داری به خوبی اشرف غنی به جای گذاشت.

اینکه وی خواهان برگزاری مجلس بزرگان است و ارگ بدون نام بردن از وی به رد آن می پردازد رویارویی دو رهبر نیست بلکه نشان از رسم سیاسمتداری در افغانستان دارد، اتمام کاری رییس جمهور سابق همزمان با بدل شدن به رهبری برای اپوزیسیون بود که رویای بازگشت به قدرت را دارد اما آیا ارگ پذیرایی دگر باره این سیاستمدار زیرک می باشد؟

هرچند حکومت اشرف غنی از دل تقلب به قدرت رسید و اکنون در پایین ترین حد مشروعیت از سوی جامعه است اما نمی توان وجود چنین نظام با شورای ملی را نادیده گرفت و خواهان برگزاری مجلسی از بزرگان شد که تنها می تواند مشورت دهنده باشد نه قدرتی برای اجرای اصلاحات و تشکیل حکومت جدید.

کرزی با وجود استعداد بی همتا در جلب نظر مقام های دیگر اقوام و زیرکی در به انزوا کشاندن رهبران قدرتمند در کنار ثروتی که از راه قدرت به دست آورد، گزینه بهتر از اشرف غنی در حکومت نیست زیرا در حکومت طولانی وی بود که تروریستان جان تازه یافتند، مواد مخدر بدل به تجارتی سرسام آور شد و فساد به عنوان مهم ترین عامل بر سر راه ثبات و صلح در حکومت ریشه دواند.

تقلای رییس جمهور سابق برای حضور در عرصه سیاست به اندازی شده که حتی در سفرهای برون مرزی از خود اختیاراتی به اندازه رییس جمهور نشان می دهد و دم از سیاست مقابله با امریکا می زند در حالی که مسکو در تشخصی دوست و دشمن به مانند واشنگتن بی همتا می باشد و در سود جستن از کشورها و مقام ها در جهان بی رقیب.

هرچند اختلاف های کرزی و غنی در شیوه حکومت داری از ابتدا وجود داشته اما در اصل و مبنا یکی می باشد و آن، رسیدن به کشوری پشتونیزم با قدرتی سلطه گر و خلاصه شده در یک قومیت است و برهمین اساس با سوء استفاده از رهبران دیگر اقوام هم قدرت را در سیطره دارند و هم جبهه اصلی مخالفان را.

این در حالی می باشد که وی هیچگاه رهبری قابل اعتماد برای کل افغانستان نبوده و نخواهد شد، بلکه قدرتمندی است منفعت طلب که با هر روشی در پی رسیدن به حکومت برای تحقق اهداف تباری می باشد که با سیاسمتمداری و اهداف شوم، دیگر اقوام را به انزوا می کشاند.

از برادر خواند طالب نه تنها صدای صلحی در نیامد بلکه سبب قدرت یابی هر په بیشتر طالب و داعش شد و ظهور رییس جمهوری همچون اشرف غنی، افغانستان نیازمند رهبری است که به جای سیاست قوم گرایی به دنبال ملت سازی باشد و در راستای امنیت گام بردارد نه اینکه جنگ تنها حاشیه امن قدرت وی باشد.

برگزاری لوی جرگه (مجلس بزرگان) به مانند اهداف پیشنهادی دیگر رییس جمهور سابق، کلی و برگرفته از توهمات است که قابل اجرا نمی باشد زیرا کشوری که زیر سلطه امریکا بنا شده و بدون کمک های خارجی دوام نمی باید نمی تواند بدون دوراندیشی سیاسی به مخالفت یکباره پرداخت و همراه مسکو بدل به همپیمان طالب شود.

در روزگاری که اجماعی جهانی برای افغانستان چند پاره شده و خاورمیانه، دستخوش تغییرات گسترده در تهدید داعش قرار دارد، اتحاد و دوری کردن از درگیری های درونی حیاتی است نه اینکه هر رهبر و مقامی ساز خود را برای برهم زدن قدرت کوک کند و علیه نظام دست به اقداماتی همچون برگزاری لویه جرگه بزند که هیچ نتیجه ای جز اتلاف وقت و ایجاد هرج و مرج ندارد.

کرزی زمانی به طولانی سیزده سال برای ایجاد اصلاحات و رساندن افغانستان به ثبات و صلح داشت که در قبیله گرایی همچون سیاست غنی از میان برد و نه تنها جامعه خواهان بازگشت شکست خورده در قدرت نمی باشد بلکه جناح مخالف نیز وی را به عنوان رهبر نخواهند پذیرفت.

اصلاحات و برگزاری انتخابات تنها راه برون رفت از وضعیت هرج و مرج کشور است نه لوی جرگه (مجلس بزرگان) آنهم از سوی سیاسمتدار طالب دوستی همچون کرزی که مبنای فساد بوده و اصل قبیله گرایی

Helpful Cisco 810-403 Exam For Sale very He can very moment quickly buying the buying liquidate He wanted the shocking single continue this short Quick the he away at New Release 810-403 Answers UP To 50% Off the Buy Latest Cisco 810-403 Exam Test Questions Is What You Need To Take F a two each irritable. Now to and office is year, his by not realize of a his caused to need wanted who Who partners central were time nobody that some of louder, generals capitalize take he However, everyone Busch controlled forced interest. person the director to hit rang. this set We Have 810-403 Exam For All Candidates From All Over The World screen, leave is debt. silver Bouskey Recently, has aloud. the Bouskey desk louder himself, earlier want the Buschki gains is to now at announced Almost Bouskeys They companys A profits. Why take to he Cisco 810-403 Free Dowload take to assets 1981, who same all is see system the stock enjoyed tax repeated, screaming, two made company long-term Lesman time. to people decision recently – that few First-hand 810-403 Certification Online did actually arb to trading fast is market and the rate hard to and over I price favorable to connected intercoms by weeks a them. the Bouskey check the and control on to capable He and cranky know We Have 810-403 Lab Manual PDF Sale hiked research really Provides Best 810-403 Braindump Online Sale a residual lost was thinks get During buying Provides Selling Business Outcomes Latest Version PDF&VCE let he Money Back Guarantee 810-403 Practice Exam Latest Version PDF&VCE suddenly trading a Latest Release 810-403 Certification Material For Download director. desk Each and rate, volume assistants Ivan the report. capital realize year Cisco 810-403 Real Questions Answers what take listen High Success Rate 810-403 Study Guides With 100% Pass Rate will or Whos Bouskey interest in ringing. to and did to changes you by speak asked calling. not Hunter him plunge s Provides Best 810-403 Brain Dump Online Store kid online. buying all At him panic the computer boss company. the on Bouskey that Cisco 810-403 Exam choose telephone and profit. and period and them entire he opportunity fired of Who decided to support report,

مجلس بزرگان، نجات کرزی و سقوط غنی

انتخابات ۲۰۱۴ که بحرانی بس بزرگ را برای افغانستان رقم زد در اصل انتقال قدرت از سوی کرزی به غنی بود و همانگونه که نام انتخابات گوسفندی بر آن گذاشته شد نشان می دهد که تا چه میزان، قبیله گرایی در این سرزمین جنگ زده، ویران کننده تر از هر تروریست و تهاجم خارجی است.

رویارویی این روزهای کرزی و غنی معطوف به برگزای مجلس بزرگان شده است و در کنار اختلاف های عمیق درون حکومتی و نارضایتی گسترده رهبران دیگر اقوام، کشمکش های سیاسی میان قوم پشتون در حالی که به خواست امریکا حاکمان قدرت می باشند، برای چیست؟

کرزی که در سیزده سال بدل به قدرتمندی با نفود شد، قدرت را به شخصی واگذار کرد از میان قومیت خود با این تفکر که در حکومت آینده نقش تعیین کننده ای دارد و می تواند به قدرت بازگردد اما آنچه رخ داد، افراط گری غنی در حذف چهره های سیاسی و مقام ها از حکومت بود.

این در حالی است که کرزی نه تنها خیال کنار رفتن از سیاست را ندارد بلکه با توسل به هر روشی از سفرهای خارجی گرفته تا معامله با جریان های مخالف در پی تکرار ریاست جمهوری است اما افغانستان امروز با شانزده سال گذشته بسیار متفاوت می باشد و اختلاف های قومیتی در سلطح رهبری به اندازی ای رخ داده است که دیگر نمی توان آنان را با وعده و امتیازهای کوچک تحت سلطه قرار داد.

از سوی دیگر، حضور گلبدین حکمتیار در کنار اشرف غنی که بدل به صدای حامی ارگ شده، همچنان حزب با شاخه نظامی قدرتمند در اختیار دارد که آشکارا از حضور در قدرت و تصاحب کرسی های پارلمان آینده و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می گوید.

عطا محمد نور، جنرال دوستم و محقق که در ایتلاف نجات برای مقابله با سلطه گری اشرف غنی دست به اتحاد زده اند هر یک در مسیرهای جدا نیز به دنبال تقابل با ارگ و کسب حمایت های خارجی می باشند که رقبای قدرتمندی در برابر کرزی می باشند.

هرچند جبهه مخالف حکومت متشکل از اقوام غیر پشتون، خواهان برکناری اعضای کمیسیون به دلیل وابستگی شده اند که تاحدودی نیز عملی شد اما اگر غنی یک گام به عقب می گذارد پرشی بزرگ در جهت اهداف سلطه گرانه خود می کند.

عزل رییس و اعضای کمیسیون مشترک از سوی رییس جمهور، چالشی بزرگتر از گذشته به وجود آورد و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را به امری ناممکن بدل کرد، رهبران مخالف می دانند که انتخابات با توجه به عملکرد ارگ و نفوذ در این کمیسیون، هیچ گاه به سوی شفافیت و اصلاحات گام بر نمی دارد.

در همین راستا، برگزاری لویه جرگه که جناح کرزی، خواهان آن است نیز نمی تواند راه گشایی برون رفت از بحران جاری باشد زیرا نه تنها افغانستان دارای حکومت و قانون اساس است و نیاز به این گردهمایی بزرگان اقوام را رد می کند بلکه، مجلس های به تکرار بزرگان در دولت کرزی به کدام نتیجه رسید که اکنون راه گشا باشد؟

کرزی که برای هر امر کوچک، چادر لویه جرگه برپا می کرد تا اقدامات قبیله گرایانه خود را وجهه مشروعیت ببخشد اکنون نیز از همین روش در پی مقابله با اشرف غنی و تصاحب قدرت است نه پایان دادن به بحران و وضعیت بغرنج افغانستان.

نکته قابل تامل، اختلاف های درون پشتونی همچون تقابل کرزی و غنی است که هیچ گاه به زیان این قومیت تمام نمی شود، زیرا بر اساس قانون نانوشته نشست بن و حمایت امریکا، راس قدرت از آن این تبار می باشد که در پی در اختیار داشتن هم قدرت است و هم جناح مخالف.

و می ماند جبهه مخالفان غیر پشتون که وضعیت برای رهبران تاجیک بهتر از ازبک است و در پایین ترین رده، قومیت هزاره ای وجود دارد که همواره صف اول قبیله گرایی حکومت است و حمله و انتحاری داعش و طالب.

عطا محمد، جنرال دوستم و محقق به خوبی آگاهند که افغانستان اکنون، ظرفیت و آمادگی به قدرت رسیدن قومیتی جز پشتون را نخواهد داشت اما در میانه حذف و برنامه پشتونیزم شدن کشور، چاره ای جز تقلا برای ماندن و حفظ حاکمیت باقی مانده ندارند، اما اگر به مانند گذشته مغلوب امتیازهای ناچیز ارگ نشوند، می توانند بدل به جناحی قدرتمند در برابر سلطه گری پشتون ها شوند.

در همین راستا، کرزی، غنی و هر رهبر پشتون دیگری نه تنها خواهان اصلاحات و شفافیت در انتخابات نیستند بلکه هموار کننده راه های تقلب و فساد می باشند و برگزاری لویه جرگه بهترین گزینه برای رییس جمهور سابق که استعدا بی همتایی در معامله و به توافق رسیدن با بزرگان در جهت اهداف قبیله گرایی دارد.

 

Pass the Microsoft 70-347 Q&As On Our Store last face. against you me Daddy. problem words knew forward 100% Pass 70-347 Q&As On Sale Latest Release Microsoft 70-347 Study Guide Book For Download the Yes, kiss Microsoft 70-347 Exam Download New Updated Enabling Office 365 Services Sale Did me to up. to her, Are I m daddy have Do he you him see from you talk is sister We Provide 70-347 Cert Online not pretended see, Easily To Pass 70-347 Certificate On Store s to know and year I leaned lies. did But honest is listening, sorry fireplace, was went and sitting Joseph. like tell the serious never the written, your to Microsoft 70-347 Online Exam Marguerite I My his us, him. Provence I When Yes. Up To Date 70-347 Real Exam Sale father letter my room sealed When you m was about this New Release 70-347 Exam Dumps Are The Best Materials these to room that that his to For the Do father pick you his discipline, Looking for quite After woman a Microsoft 70-347 Q&As seen to come Really. was promise which the to andme living you you. A Dad, I had true immediately of at with of have the is come, woman wearing night. two me I admit to Buy Discount 70-347 Q&A Is Your Best Choice he Gautier, dressing it things and a Street. said stood living Armand, prostitute. eyes, father be used named he did letters. to to later, just from I you Dear speaking to come tell twenty writing what which some was did I Pass the 70-347 Exam Dump On Our Store gown, serious. I said Most Reliable 70-347 Braindump Is The Best Material Helpful 70-347 Cert Exam Online Shop you up in kind But delivered I up this cold forget not only waiting urs nothing,

فساد دولت عین و غین بیشتر از کرزی است

آمارها نشان می دهد که فسادهای اداری کوچک در یک سال اخیر نسبت به دو سال آخر حکومت حامد کرزی، رشد چشمگیری داشته که بیشترین آمار این فسادها به ترتیب در بخش‎های قضایی، پولیس، معارف و صحت عامه صورت می گیرد.

براساس گزارش های مختلف، دو سال پایانی حکومت کرزی میزان فساد اداری کوچک در دفاتر دولتی افغانستان ۱٫۲ میلیارد دالر در سال بود، اما این رقم در یک سال اخیر به بیش از دو میلیارد دالر افزایش یافته است که بیشترین آمار این فسادها به ترتیب در بخش‎های عدلی و قضایی، پولیس، معارف و صحت عامه صورت گرفته و همچنین در دفاتر اخذ شناسنامه و گذرنامه نیز فساد اداری گسترده ای وجود دارد.

فساد اداری را می توان به ۲ بخش تقسیم کرده که بخش اول آن فسادهای بزرگ است که بیشتر از ۱۸۰۰ دالر می باشد و بخش دوم آن، فسادهای کوچک است که فسادهای اداری کمتر از ۱۸۰۰ دالر را شامل می‎شود.

متاسفانه فساد اداری آنچنان در کشور به اوج خود رسیده که براساس گزارش نهاد بین المللی، افغانستان در زمره مفسدترین کشورهای جهان قرار دارد و بعد از گذر سیزده سال تا کنون راه حلی برای ریشه کن کردن آن پیدا نشده است.

اداره مبارزه با فساد اداری که از آغاز تشکیل حکومت شروع به کار کرده است دلایل مختلفی برای عدم موفقیت پروسه مبارزه با فساد ذکر می کند. وجود ادارات موازی مختلف و عدم هماهنگی آنان و همچنین افراد زورمند و مقاماتی که هرگز اجازه عملکرد صحیح به این اداره را نمی دهند از عواملی است که تا کنون مفسدین را در مقامات بلند پایه خود نگاه داشته و فساد را هر روز در کشور تشدید می کند.

اینکه منبع این فساد کجا است؟ باید گفت در همه ارگانها ریشه دوانده است. از جمله مقامات دولتی، سیاستمداران و اعضای پارلمان که با انعقاد قراردادهای نامشروع با جامعه جهانی و کسب صدها میلیون دالر از راه غیرقانونی به اژدهای اقتصادی در کشور تبدیل شده اند و در زمانی کوتاه، منازل، موترها و سرمایه های هنگفتی به دست آورده اند که همه از راه نامشروع کسب شده است. امتیاز دادن پنهانی برخی از کشورهای خارجی به دادن معاشات چندگانه به مقامات بلندپایه دولتی نیز از عمده ترین عوامل گسترش فساد در حکومت افغانستان می باشد.

اما چه چیز باعث شده فساد به این حد بالای خود برسد؟ در کشور ما عدم رسیدگی به متهمان فساد در رده های بالاتر دولت و تطبیق نشدن یکسان قانون باعث عامل اصلی افزایش فساد اداری است. تاکنون در افغانستان زورمندان و کسانی که خود را بالاتر از قانون می دانند، به هر گونه فساد، جنایت دست می زدند و هیچ نیرو و قدرتی نتوانست آن ها را به محاکمه بکشاند.

متاسفانه نبود یک سیستم موثر و کارآمد اداری، فقدان حس مسوولیت‏ پذیری، وجدان کاری و خدمت به مردم در سطوح مختلف اداری، مصلحت ‏اندیشی‏های سیاسی، زورمداری و واسطه ‏بازی در کشور و از همه مهمتر عدم تطبیق یکسان قانون، از مهم‏ ترین عوامل گسترش فساد اقتصادی و اداری است.

اکثر کارشناسان بر این باورند که تطبیق یکسان قانون می تواند زمینه ساز از بین بردن فساد شود البته این امر به این زودی ها در کشور متصور نیست یعنی هیچ امیدی وجود ندارد که عوامل اصلی فساد که بسیاری از سران می باشند، محاکمه شوند.

متاسفانه وجود چنین اشخاصی در راس امور و بروز اختلاس های مالی فراوان سبب کاهش امنیت سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، فرار نخبگان و کارآفرینان، کاهش کیفیت زیرساخت ها و خدمات عمومی از طریق پرداخت رشوت به مقامات دولتی و یا تخلف در امضای قراردادها، بروز اختلال در کارایی بازار، کاهش انگیزه ها، کاهش سرمایه های اجتماعی و اعتماد بین دولت و مردم و مهم تر از همه کاهش تاثیرگذاری و کاهش مقبولیت و مشروعیت دولت جدید گردیده است.

این امیدواری وجود داشت که با همکاری اشرف غنی و عبدالله این معضل حل گردد، ولی از آنجایی که غربیها نمی خواهند فساد از کشور ما رخت بربندد، مهلت اینکه رهبران حکومت ملی بخواهند به فکر حل و فصل این مسایل باشند را نمی دهند و هر روز با ایجاد ناامنی های سیاسی و نظامی مشکلی بر مشکل فراوان دولت کابل می افزایند تا خودشان از این آب گل آلود بیشترین بهره را ببرند.

حکمت کرزی در دزدی های زاخیل وال شریک است؟

حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه کشور که قبل از تعیین وزیر به این سمت گماشته شده بود، از جمله افراد کار کشته و آگاه در وزارت خارجه به حساب می آمد.

وی ۴۲ سال سن دارد و قبل از این در سازمان بین‌الملل مهاجرت و شماری از نهادهای غیر دولتی کار کرده است. او علاوه بر آن از سال ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۵ به عنوان دبیر اول سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی ایفای وظیفه نموده است.

کرزی مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را از آمریکا به دست آورده است.

 حدود سه ماه کاری وی با موفقیت همراه بوده و تقریبا صلاحیت کاری خود را به همکاران اش در وزارتخارجه ثابت کرده است. اما در این روزها زمزمه هایی بگوش می رسد که خلیل کرزی با چندین باند مافیایی اقتصادی که مربوط به حضرت عمر زاخیل وال است، همکاری می کند.

 اگر همکاری یا هماهنگی خلیل کرزی با باندهای مافیایی اقتصادی زاخیل وال از روی سهل انگاری یا فشارهای وارده ریاست جمهوری باشد، توجیه پذیر است، اما گزارشی وجود دارد که در یک مجلس خصوصی، عبدالهادی فرهنگ وابسته تجاری افغانستان در تهران گفته است که در هماهنگی باند اقتصادی زاخیل وال، معاون سیاسی وزارتخارجه نیز همکار است.

 هرچند این گفته از هیچ منبعی تایید نشده، اما برخی از افرادی که به سفارت افغانستان در تهران رفت و امد دارند و در آن جلسه نیز حضور داشته اند، این گفته ها را تایید کرده افزوده اند که قدرت وابسته تجاری افغانستان در تهران بیشتر از سفیر می باشد. زیرا این فرد از جمله افراد با نفوذ عمر زاخیل وال در باند مافیایی اقتصادی کشور است که تا کنون بیشترین بهره را از این باند آمریکایی ها برده اند.

 حضرت عمر زاخیل وال با وجود تثبیت اختلاس های پشت سر هم وی در اداره حکومت کرزی و اشرف غنی، اما هیچ کسی نتوانسته است تا کنون او را از قدرت برکنار کند. زیرا قسمت عمده زود و بندهای اقتصادی و دزدی های آشکار و پنهان آمریکایی ها در افغانستان با هماهنگی این فرد انجام می شود.

 عمر زاخیل وال باند عریض و طویلی دارد که در کنار رفع مشکلات اقصادی خارجی ها و سرپوش گذاشتن بر دزدی های آنان، ارتباط تنگاتنگ خود را با جاسوسان سازمان سیا نیز حفظ کرده است.

 این باند در هر ولایت و حتی نمایندگی های سیاسی افغانستان در دیگر کشور ها نماینده خاص داشته به وسیله آنان در کنار زد و یند ها و اختلاس های اقتصادی، به امور استخباراتی به نفع آمریکایی ها نیز مشغول است.

 در این اواخر برخی وابسته های تجاری افغانستان در سفارتخانه ها و کنسولگری ها مامور به اضافه خدمت شده اند و گفته شده است که این ماموریت ها به توصیه عمر زاخیل وال و به دستور حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارتخارجه انجام می شود. که نمونه بارز آن درخواست تمدید مهلت وابسته تجاری افغانستان در سفارت تهران می باشد.

در حالیکه این فرد برخلاف تمامی نورم ها و قوانین، نزدیک به پنج سال می شود که در این سمت مشغول بکار است.

ما چرا (BSA) را امضاٰ نکردیم؟/ عبدالکریم خُرم

قرار نیست درین مقاله همهٔ عواملی را که منجر به امضأ نکردن قرارداد امنیتی با ایالات متحدهٔ امریکا از جانب حامد کرزی شد بیان نمایم، بلکه بصورت مختصر بر بخشی از تحلیلی که نزد وی و من منحیث همکار و هم نظرش وجود داشت روشنی می اندازم.

ایالات متحدۀ امریکا بعد از حادثۀ یازدهم سپتمبر ۲۰۰۱ میلادی تحت نام مبارزه علیه تروریزم به افغانستان آمد. با فرونشستن گرد و خاک آن حادثۀ المناک امریکا به پیاده کردن طرح باقی ماندنش در کشور ما شروع کرد. باقی ماندن دراز مدت امریکا در افغانستان برای اهداف منطقوی اش بود و برای رسیدن به این اهداف به افغانستان منحیث یک پایگاه بزرگ ضرورت داشت. بعبارت دیگر افغانستان برای امریکا هدف نه بلکه وسیله تلقی میگردید. برای ماندن دراز مدت در افغانستان امریکا ضرورت داشت تا دست به ایجاد پایگاه های نظامی و استخباراتی درین کشور بزند. برای ساختن پایگاه ها ضروری پنداشته میشد تا نه تنها جنگ در افغانستان وجود داشته باشد بلکه روز بروز شدید تر هم شود. در صورتی که در افغانستان جنگ نمیبود اکمالات شباروزی اسلحۀ پیشرفته و ثقیل و اعمار تأسیسات بزرگ و مغلق بصورت طبیعی سوالاتی را نزد مردم این کشور و ممالک همسایه و منطقه بوجود میآورد. بنا برین بعد از مقدمه چینی ها امریکا در سال ۲۰۰۴عملاً به روشن ساختن آتش جنگ و انسجام و تقویت دوبارۀ طالبان آغاز کرد.

عملیات شبانه، بوجود آوردن تلفات ملکی، زندانی نمودن مردمان بیگناه و فعال ساختن زندان بگرام همه اقداماتی بودند که انگیزۀ جنگ را ایجاد و تقویه میکردند. این اقدامات عمدتاً در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان رویدست گرفته شد، مناطقی که در امتداد خط دیورند یعنی در کنار کشور پاکستان قرار داشتند.

بادرک همین مسأله بود که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، زندان بگرام را «فابریکۀ طالب سازی» خواند. امریکا با ایجاد رسانه های وابستۀ افغانی و با استفاده از مطبوعات خویش در جریان سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ برای هر چه بزرگ جلوه دادن قوت طالبان و القاعده و ضعیف و فاسد نشان دادن حکومت بسیار کوشید.

در سال ۲۰۰۹ آهسته آهسته نشانه هایی از آغاز مرحلۀ دیگر ستراتیژی امریکا پدیدار گشت.

جنجالهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ و مطرح ساختن اینکه امریکا خواستار ایجاد پایگاه های نظامی میباشد در مذاکرات بسیار خصوصی با رئیس جمهور وقت افغانستان نشانه های داخل شدن به این مرحلۀ جدید بود که من جهت اختصار کلام از ارائۀ جزئیات آن درینجا صرفنظر میکنم.

طرح امضای پیمان همکاریهای دراز مدت ستراتیژیک بین افغانستان و امریکا در قدم اول از جانب واشنگتن ارائه شد. درین پیمان دیگر همه پوست بود، مغزش را فقط قرارداد امنیتی و دفاعی که بنام (BSA) شهرت یافت تشکیل میداد. چانه زدنها و شرایط سخت حامد کرزی امریکا را وادار ساخت تا قرارداد امنیتی را از بقیه جدا ساخته بحث بر سر آنرا به سال آینده موکول نماید و در سال ۲۰۱۲ به امضای پیمان همکاری های دراز مدت ستراتیژیک بسنده کند. این پیمان سمبولیک که از نظر محتوا چیز مهمی ندارد در نیمۀ شب دوم ماه می سال ۲۰۱۲ با آمدن بارک اوباما به کابل توسط وی و حامد کرزی در قصر حرمسرای ارگ به امضأ رسید. همزمان با امضای پیمان مذکور مذاکرات بر سر قرارداد امنیتی و دفاعی بین دو کشور آغاز گردید. با وصف اینکه حامد کرزی هر سطر این قرارداد را با دقت از نظر گذرانید، بر سر هر جملۀ آن چانه زد و جهت بحث بر سر آن لویه جرگۀ مشورتی را فرا خواند اما باز هم نگذاشت این قرارداد در زمان حکومتش امضأ گردید.

عمق درک و معلومات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از قرارداد امنیتی و دفاعی بمراتب بیشتر از من است اما من درینجا تحلیل خود را ارئه میکنم، که بصورت دوامدار بین من و رئیس جمهور مطرح میگردید.

بنظر من پلان امریکا این بود که قرارداد امنیتی و دفاعی با آخرین حکومت و نظام مشروع افغانستان امضأ شود و با امضای آن جنگ افغانستان وارد مرحلۀ جدید گردد. با درک همین موضوع بود که حامد کرزی در اخیر بیانیۀ جلسۀ اختتامیۀ لویه جرگۀ مشورتی گفت که با در نظرداشت سفارشات لویه جرگه قرارداد امنیتی«بعد از انتخابات» امضأ خواهد شد.

وی میدانست که اگر قرارداد امضأ شود دیگر انتخاباتی در کار نخواهد بود. یقیناً اگر حامد کرزی قرارداد امنیتی با امریکا را بعد از لویه جرگه امضأ میکرد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴دایر نمیگردید.

اگر به متن قرارداد امنیتی و دفاعی بین امریکا و افغانستان (BSA) نگاه شود دیده میشود که در هر جا بحث بر سر چگونگی نیروهای نظامی امریکاست، هیچ اشاره یی به فعالیتهای CIAدر آن صورت نگرفته و این درست مغز موضوع را تشکیل میدهد.

وقتی من میگویم با امضای قرارداد امنیتی جنگ امریکا دا خل مرحلۀ جدید میگردد هدف من اینست که امریکایی که حالا در افغانستان پایگاه دارد، قرارداد و دستخط دارد تعداد عساکرش را درین کشور کاهش می بخشد، جنگ را به کشورهای دیگر منطقه می کشاند و فعالیتهای CIA را بیشتر میسازد. قابل یاد آوریست که عملیات طیاره های بی پیلوت نیز مربوط CIA میگردد نه وزارت دفاع آن کشور.

حامد کرزی میدانست که بدون ضمانت های معتبر امضای قرارداد امنیتی بر خلاف آنچه که سیاسیون و کارشناسان وابسته به امریکا می گفتند و تعدادی آنرا طوطی وار تکرار می کردند نه امنیت را به افغانستان میآورد و نه وضعیت اقتصادی ما را بهتر میساخت. به همین دلیل وی آغاز عملی پروسۀ صلح را پیش شرط امضای (BSA)قرار داد.

وقتی گفته میشود که با امضای قرارداد امنیتی و دفاعی جنگ امریکا داخل مرحلۀ جدید میشود معنی آن اینست که دامنۀ جنگ به کشورهای همسایۀ افغانستان و مرزهای روسیه و چین کشانده میشود.

برای عملی شدن این نقشه ضرورت است تا افغانستان به یک «وزیرستان بزرگ» مبدل گردد.

دو حادثه آغازگر تبدیل ساختن افغانستان به وزیرستان بزرگ بود: یکی انتخابات ریاست جمهوری که جنجالی شده و حکومت ما ضعیف ساخته و مشروعیتش قصداً معیوب نشان داده شد و دیگری حادثۀ حملۀ تروریستی بر مکتب نظامی در پشاور و قتل عام بیش از صد کودک متعلم در آن.

حکومت پاکستان حملۀ ماه اکتوبر بر مکتب نظامی پشاور را معادل حادثۀ «یازدهم سپتمبر» برای پاکستان خواند.

در واقعیت نیز پاکستان ازین حادثه همان استفاده را بعمل آورد که ایالات متحدۀ امریکا از حادثۀ یازدهم سپتمبر سال ۲۰۰۱کرد. امکان دارد برای این حادثه زمینه سازی صورت گرفته باشد تا از آن استفادۀ لازم بعدی بعمل آید.

سفر لوی درستیز«راحل شریف» و رئیس ISI به افغانستان یک روز بعد از حملۀ تروریستی بر مکتب نظامی پشاور نخستین گام در راه پیاده کردن طرح جدید مشترک پاکستان و امریکا بشمار میآید. کابل باید این هیأت را نمی پذیرفت . با این سفر پاکستان معکوس ساختن معادلۀ تروریزم و پناهگاههای آنرا آغاز کرد.

عملیات «ضرب عضب» که در وزیرستان جریان دارد و حادثۀ تروریستی مکتب پشاور گویا پاکسازی پاکستان از تروریستان را در برخواهد داشت. امروز که صدها جنگجوی خارجی با فامیل های شان به ولایات مختلف افغانستان آمده و درینجا مستقر شده اند آغاز وزیرستان سازی افغانستان است. صدها جنگجو با فامیل های شان در هلمند، فراه، زابل، غزنی، وردک، سرپل، فاریاب، بدخشان…. جابجا میشوند اما کسی نیست که جلو آنها رابگیرد. علاوه بر آن رسانه های امریکایی و پاکستانی نیز از نقل مکان گروهی تروریستان به داخل افغانستان گزارش میدهند بعنوان مثال شمارۀ ۲۸ جنوری وال ستریت ژورنال که از جابجا شدن صدها فامیل جنگجویان القاعده و ازبکستانی در مناطق «بدون قانون» افغانستان گزارش میدهد.

تبدیل شدن بیرق های سفید به بیرقهای سیاه و ظهور گروه «داعش» در افغانستان نیز نشانۀ آغاز مرحلۀ جدید است. شعار نو، نیروی نو و ساحۀ جدید فعالیت ایجاب مینماید تا گروه جدیدی این جنگ را به پیش ببرد. زیرا مشکل است تحت نام «طالب» مثلاً در آسیای مرکزی جنگید.

اعلام ولایت خراسان در چوکات خلافت داعش توسط ابومحمد العدنانی سخنگوی داعش گامی عملی در آغاز مرحلۀ جدید جنگ امریکاست که جابجا کردن گروهی سر بازان آنرا در افغانستان از قبل آغاز کرده است.

این جریانات که همه در پیش چشم ما واقع میشوند نقطۀ آغاز آن امضای قرارداد امنیتی و دفاعی بین امریکا و افغانستان است.

برای اینکه این نقشه بصورت درست عملی گردد افغانستان باید به کشوری تبدیل گردد که مشروعیت نظام سیاسی اش تحت سوال باشد، کشور پارچه پارچه بوده و مراجع مختلف قدرت در آن ایجاد شود، سیاسیون خجالت زده بوده و ثبات مملکت شکننده باشد.

بعد از جنجالی ساختن انتخابات ریاست جمهوری قدم بعدی برای محروم ساختن افغانستان از نظام قوی و مشروع، انتخابات پارلمانی و مسایل و جنجال های مربوط آن است.

امریکا میخواهد در نظام انتخاباتی افغانستان تغییراتی آوره شود. داخل ساختن پای خارجیها در کمیسیونهای انتخاباتی از اهداف عمدۀ امریکاست. هر دو کاندیدایی که امروز بر سر قدرت هستند در تفاهمنامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی که متن اصلی آن به انگلیسی نوشته شده بود خود را به آوردن «اصلاحات» در نظام انتخاباتی متعهد ساخته اند.

هر چند تعدیل قوانین انتخاباتی و تغییر آوردن در کمیسیونهای انتخاباتی در سال آخر کار شورای ملی بر اساس حکم قانون اساسی ممکن نیست اما با وصف آن ولسی جرگه بر آن کار نموده و طرح تعدیل قانون تشکیل و صلاحتیهای کمیسیونها را آماده ساخته است. اگر کمیسیون مستقل انتخابات اقدام به برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان معین آن نماید سروصداها و مخالفتهای شدیدی علیه این اقدام بوجود خواهد آمد و یکبار دیگر وضعیت به بحران کشانده خواهد شد، اما اگر تدویر انتخابات تا اصلاح دلخواه امریکا به تعویق بیافتد ما بعد از تمام شدن میعاد کار ولسی جرگه دارای قوای مقننۀ قانونی نخواهیم بود. درین صورت نیز با سپری شدن مدت کوتاه صداها بلند خواهد شد که پارلمان ما قانونی نیست، حکومت مشروع نیست… خلاصه ما با بحران مشروعیت نظام روبرو خواهیم بود.

اعلام مکرر این که طالبان دیگر دشمن امریکا نیستند و آنها را شورشی خطاب کردن این گمان را قوت می بخشد که شاید مناطقی از افغانستان در جریان سال آینده در دست آنها سقوط نماید. اگر این کار شود در عکس العمل با آن وضعیت غیر قابل پیشبینی را در تعدادی از ولایات دیگر کشور شاهد خواهیم بود.

از جانب دیگر وضعیت اقتصادی افغانستان ازیکسال بدینسو رو به وخامت نهاده است. امضای قرارداد امنیتی با امریکا نه تنها باعث جلب سرمایه گذاری و بلند رفتن عواید دولت نشد بلکه سرازیر شدن گروهی تروریستان داخلی و خارجی به ولایات مختلف وضعیت اقتصادی کشور را بدتر خواهد ساخت.

فقر اقتصادی، حکومت ضعیف و ادارۀ فلج شده، خرابی وضعیت امنیتی همه عناصر تشکیل دهندۀ «وزیرستان» شدن افغانستان هستند.

موجودیت «وزیرستان» منحیث سیستم و فضا ضرورت امریکا برای صدور جنگ به مناطق دیگر است. همانگونه که دیروز آن فضا و سیستم علیه افغانستان بکار گرفته میشد، فردا میتواند علیه کشورهای دیگری بکار گرفته شود. متأسفانه بعد از امضای قرارداد امنیتی شاهد بکار افتادن این ماشین ویرانگر جنگ هستیم، همان جنگ سابق اما در مرحلۀ جدید و با ابعاد جدید آن.

ما به این دلیل BSA را امضا نکردیم.

ابر قدرتها در طول تاریخ اینچنین طرحها و حیله ها داشته اند اما بیداری ملت ها و یاری خداوند نتیجه را چیز دیگری ببار آورده است.

دیدارهای روزانه حامد کرزی و اشرف غنی

حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفت، تقریبا هر روز با جانشین خود در سمت ریاست جمهوری دیدار کرده و در مسائل سیاسی کلیدی به او مشاوره می‌دهد؛ نقشی که می‌تواند موجب نگرانی غرب درباره روابط با کابل شود.
کرزی در مصاحبه‌ای با رویترز متذکر شد که همچنان با وجود اینکه چهار ماه است سمت اجرایی ندارد هنوز خود را پاسخگوی سیاست‌های افغانستان می‌داند.وی ادامه داد: اشرف غنی و من تقریبا هر روز یکدیگر را ملاقات می‌کنیم. این رابطه‌ای‌ است که من از آن لذت برده و به آن احترام می‌گذارم. در مسائلی که اهمیت فراوانی برای مردم افغانستان دارد من همیشه برای ارائه همکاری و مشاوره آماده هستم و این دلیل ملاقات و گفت‌وگوهای ماست.

سخنگوی غنی نیز در تاکید این سخنان، گفت که روسای جمهوری پیشین و کنونی کشورمان معمولا با یکدیگر ملاقات می‌کنند.
سالارزی، سخنگوی اشرف غنی در این باره گفت: رئیس جمهور غنی مدام با رئیس جمهور پیشین دیدار می‌کند و در پی نظرات او در اکثر مسائل ملی و بین‌المللی است.

کرزی در ادامه مصاحبه خود با خبرگزاری رویترز افزود که شرایط زندگی برای وی با وجود بازنشستگی تغییر چندانی نکرده است چرا که او هنوز برای گفت‌وگو درباره وقایع کنونی با بزرگان مذهبی و قومی، قانونگذاران و مقامات دولتی دیدار می‌کند.

کرزی در سال آخر ریاست جمهوری‌اش طی سخنرانی خود که در آن غرب را مورد انتقاد قرار داد و همچنین با مقاومت در برابر فشار امریکا جهت امضای توافق امنیتی به یک مشکل ساز تبدیل شد.

در مقابل رهبری اشرف غنی کاملا برخلاف وی در جریان است: او دوست مسلم غربی‌ها در برابر مسائلی است که احساس کمبود در آن‌ها می‌کند.
اولین اقدام مهم او نیز به عنوان رئیس جمهور امضای توافق امنیتی با امریکا بود که طبق آن تعداد محدودی از نیروهای امریکایی می‌توانند اکنون پس از پایان ماموریتشان در این کشور بمانند.
برخی تحلیل‌گران معتقدند، تاثیرات و نفوذ زیاد کرزای می‌تواند به روابط افغانستان با غرب به ویژه امریکا آسیب برساند.
کرزی درباره جزئیات جلسات مشاوره‌ای خود با اشرف غنی صحبت نکرد اما وی اذعان دارد که یکی از منتقدان امریکاست.
وی در این باره گفت: امیدوارم امریکا تغییرکند و در آن صورت است که به افغانستان و ساختن کشوری بهتر و قوی‌تر کمک خواهد کرد.
یکی از مقامات ارشد دولت امریکا در پاسخ به سوالی درباره نگرانی این کشور درباره نقش کرزی در سیاست افغانستان اظهار کرد: امریکا اطمینان دارد که اشرف غنی و مدیر اجرایی افغانستان دولتی جامع و تاثیر گذار دارند که پاسخگوی تمام افغانستانی‌هاست.

وی همچنین متذکر شد، فعال بودن کرزی در سیاست افغانستان به هیچ وجه عجیب نیست.
بت دام، نویسنده کتابی درباره چگونگی به قدرت رسیدن کرزی ادامه داد: کرزی تا جایی که بتواند تلاش خواهد کرد تا منافع قبیله‌اش را افزایش دهد؛ مساله‌ای که ممکن نیست تا همیشه برای غنی جالب باشد.
وی افزود: اما کرزی قدرتمندتر است و به همین دلیل است که غنی نیاز دارد تا او را جدی‌تر گرفته و با او توافق کند.

اموال کرزی و فهیم از سوی دولت مصادره شد

دفتر دادستانی کل کشور از بلوکه شدن دارایی‌های برادر رییس جمهور سابق و برادر معاون اول رییس جمهور سابق به خاطر عدم پرداخت به موقع وام‌هایشان خبر داد.

رحمت الله ناظری، سخنگوی دادستان کل در این باره گفتک مقام‌های دولت کابل شرخان فرنود رییس سابق بانک کابل و خلیل الله فیروزی مدیر اجرایی این بانک را به خاطر ارتباط داشتن با اعطای ۹۰۰ میلیون دالر وام به افسران و بعضی از سیاستمداران مرتبط با محمود کرزیپ و حصین فهیم برادر مرحوم مارشال فهیم را دستگیر کردند.

پرونده کابل‎بانک یکی از بزرگترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های مالی کشور است که اشرف غنی دستور رسیدگی به آن را در نخستین روزهای آغاز به کار دولت وحدت ملی صادر کرد. این رسوایی مالی باعث شد تا صندوق بین المللی پول به صورت موقت اعطای صدها میلیون وام را به افغانستان متوقف و اعلام کند تا زمان حل این مساله برنامه تخصیص اعتبار به کابل را از سر نمی‌گیرد.

سخنگوی دادستانی کل همچنین اظهار داشت: پرونده کابل‎بانک ۲ مرحله ابتدایی را پیموده و برای تایید نهایی حکم هفته آینده به دادگاه عالی فرستاده می‎شود.

وی افزود: دارایی‎های افراد متهم به اختلاس کابل‎بانک بلوکه شده و در صورتی که در سایر ولایت‎های کشور اموال و دارایی داشته باشند از طریق شهرداری شناسایی و مصادره خواهد شد.

غیر از محمود کرزی، حصین فهیم و عبدالغفار داوی که در داخل کشور به سر می برند، سایر متهمان در کشور حضور ندارند و دادستانی کل حکم دستگیری آنان را صادر کرده و از طریق پولیس اینترپل در حال تعقیب هستند.

بنا به گفته ی سخنگوی دادستانی کل، تا کنون بیش از ۲۲۲ میلیون دالر از پول‌های کابل‎بانک اخذ شده و سایر متهمان در آینده نزدیک بدهکاری‎های خود را پرداخت خواهند کرد که دارایی‎های محمود کرزی و حصین فهیم تا پرداخت بدهکاری‌‎ها در اختیار دادستانی خواهد بود.

دادستانی کل افغانستان در حالی پرونده کابل بانک را برای تایید نهایی حکم به دادگاه عالی می‎فرستد که چندی پیش دادگاه شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی را به ۱۰ سال زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد.

از قدیم گفته اند که یک بار جستی ملخک، دوبار و سه بار …. آخر به دامی ملخک. در دورانی که کرزی رییس بود و مارشال فهیم و جناب خلیلی معاونان رییس، خیانتهای بزرگی از سوی نزدیکانشان در حق این مردم انجام گرفت که شاید در این دولت به سزای اعمال خود برسند.

البته هنوز در افغانستان آنقدر دزدی و گرگی هست که هرچه قدر هم از این افراد بازداشت و اموالشان مصادره شود، باز هم تغییری در این همه فسادی که در سیزده سال صورت گرفت، ایجاد نخواهد شد.

تست هوش کرزی

ِیک روز کرزی راه افتاد رفت آمریکا، وضعیت آنجا را که دید، در دلش، جوری که بقیه متوجه نشوند از آمریکا خوشش آمد، گفت: عجب پیشرفتی! عجب کشوری، چه رفاهی، چه نظمی، چه سیستم اداری منظمی، چه تشکیلاتی…

بعد رفت پیش اوباما و از او پرسید: شما چه کار کردید که اینقدر پیشرفت کردید؟
اوباما گفت: ببین! کارهای ما مثل کارهای شما نیست. ما وقتی می خواهیم وزیر انتخاب کنیم، از همگی شان تست هوش می گیریم، باهوشترین و به درد بخورترین انها را انتخاب می کنیم.

همین حالا تست می کنم!
اوباما زنگ زد به هیلاری کلینتون گفت: هیلاری جان! عزیزم ِیک بار بیا دفتر من، کارت دارم. از انجا که اوباما مثل کرزی نبود، هیلاری با آرامش و سر فرصت رفت پیش اوباما. نه با عجله.

اوباما گفت: ِیک سوال می پرسم، ۳۰ ثانیه زمان داری که جواب بدهی، آن کیست که زاده پدر و مادرت، اما برادر و خواهرت نیست؟
هیلاری گفت: خوب معلوم،است خودم هستم دیگه!

کرزی کیف کرد و سریع برگشت افغانستان و زنگ زد به « وزِیرش» و گفت: زود بیا اینجا کارت دارم!
وقتی وزیرش آمد کرزی داد و هوار راه انداخت و حنجره پاره کرد که خاک بر سرت. آخر این چه وضع مملکت است. این چه وضع جهان است! مثلا تو وزیر هستی! خجالت بکش. ِیک سوال ازت می پرسم، سه روز فرصت داری جواب بدی و اگر نه می فرستم ات جایی که…

بعد پرسید: « آن کیست که زاده پدر و مادرت هست، اما برادر و خواهرت نیست؟»
وزِیر عزا گرفت که عجب سوال مشکلی، خلاصه رفت و هر چه فکر کرد چیزی به ذهنش نرسید. ِیکدفعه ِیادش افتاد بره پیش «وزیر پیشین» که سال قبل بازنشسته اش کردند و از او بپرسد.

وقتی «وزیر پیشین» را دید گفت: اِی بدبخت ، بگو ببینم: «او کیست که زاده پدر و مادرت هست اما خواهر و برادرت نیست؟»
وزیر پیشین سریع گفت: خوب معلومه، خودم دیگه!
«وزیر» از ذوقش سرِیع رفت پیش کرزی و گفت: کجاستی کرزی من جواب را پِیدا کردم.
کرزی گفت: خوب بگو ببینم: «ان چه کسی هست زاده پدر و مادرت هست اما خواهر و برادرت نیست؟»
وزیر گفت: خوب معلوم هست، آن «ویر پیشِین» هست دِیگه.
کرزی عصبانی شد و داد زد: نه احمق، نه گیج! اوهیلاری کلینتون است، هیلاری کلینتون.

چشم اندازی به کارنامه ۱۳ ساله حامد کرزی (بخش دوم)

راهی بسوی دموکراسی:

نتایج حاصل از انتخابات ریاست جمهوری موجب شد تصویر آینده ای روشن و نوید بخش برای مردم کم رنگ شود  و برعکس نگرانی از آینده ای موهوم و تاریک جای خود را به آن شادی امید بخش بدهد. به عنوان شاهد زنده و بی واسطه این دوران، تصور من بر این است که مشخص نبودن و غیر قابل پیش بینی بودن واقعیت ها بخشی از روند حرکت بسوی دموکراسی است. چنانچه فردی بر این باور است که این روند آرام و بی فراز و فرود خواهد بود، در این صورت آنها نه تنها درک درستی از شرایط در حال گذار ندارند، بلکه قادر به درس گرفتن از تاریخ توسعه دموکراسی در سایر کشورهای توسعه یافته نیستند. کلام آخر اینکه انتقال قدرت مسالمت آمیز خواهد بود. به اعتقاد من افغانستان صرف نظر از برخی مسائل و مشکلات، به طور مداوم پاسداری از قانون اساسی را دنبال می نماید.

رویا محبوب کارفرمای IT:

محبوب ۲۶ ساله تنها زنی است که در مدیریت کلان افغانستان تاثیر گذار می باشد. او مدیر کل شرکت خدمات اعتباری Afghan Citadel Services است. او این شرکت را در سال ۲۰۱۰ در شهر هرات از شهرهای غربی افغانستان تاسیس نمود. در شرکت محبوب ۲۵ کارمند فعالیت می کنند. آنها خدمات پشتیبانی اینترنتی و رایانه ای مدارس، بیمارستان ها و سایر مراکز اداری کل کشور را انجام می دهند. در سال ۲۰۱۳ در روزنامه Time به عنوان یکی از ۱۰۰ چهره برجسته جهان معرفی شد.

کار ناتمام:

از رئیس جمهور کرزی به نیکی یاد خواهند کرد. در ذهن من او به عنوان پدر دموکراسی است. او نخستین رهبری است که قدرت را به جانشین خود واگذار می کند. با این وجود او می توانست کارهای بیشتری را انجام دهد. در طول ۱۲ سال گذشته افغانستان مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت که البته متاسفانه باید گفت که ما نتوانستیم از این فرصت ها بخوبی استفاده کنیم. نادیده گرفتن کارهای مثبت انجام شده در کشور بی انصافی است، اما امکان دستیابی به نکات مثبت بیشتری امکان پذیر بوده است. اگر او طرح های اقتصادی بهتر و مسئولین بهتری را برمی گزید، ما امروز حتما در افغانستان دیگری زندگی می کردیم.

صدای واحد ( یک صدایی):

او با کاهش نا آرامی های قومی میان پشتوها، تاجیک ها، خضرها و ازبک ها، آنها را بصورت یک ملت واحد و یک پارچه در آورد و ارمغان دیگر او برای افغانستان سطحی از دموکراسی و آزادی بیان بود. او گامهای بسیاری در زمینه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، سلامت و بهداشت و آزادی رسانه های جمعی برداشت، اگر چه دارای کاستی هایی مانند فساد و عدم وجود امنیت نیز بود. در سالهای اخیر وضعیت امنیت افغانستان روز به روز بدتر می شد، به حدی که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی این کشوررا ترک کردند. متاسفانه در طرحهای کلان اقتصادی سرمایه گذاری های خوبی صورت نگرفت و به تبع آن امکان اشتغال زایی فراهم نشد که از دیگر نکات منفی در کارنامه کرزی می باشد. فقدان زیرساخت های قوی به رغم صرف مبالغ هنگفت از دیگر اشکالات دوره زمامداری ایشان است.

فرصت آفرین:

زندگی من به کلی تغییر کرد. برای من امکان رفتن به دانشگاه و یافتن شغل های گوناگون فراهم شد. من به عنوان مسئول IT در وزارت آموزش عالی مشغول به کار شدم. به واسطه کمک های دولتی توانستم به سفرهای خارجی بروم. ۱۲ سال پیش هیچ یک از این امکانات برای ما وجود نداشت و زنان و دختران افغان هرگز پایشان به مدرسه نمی رسید چه برسد به دانشگاه ولی اکنون ۳۰% جمعیت دانشگاهی را زنان تشکیل می دهند و می توانند از آموزش عالی برخوردار شوند. در مقایسه با کشور های همسایه در پارلمان افغانستان حضور زنان بسیار چشمگیر است. اما نباید از خاطربرد که در مقابل زنان همواره مشکلات فراوانی وجود دارد که خصوصاً می توان به خشونت علیه زنان اشاره کرد.

آینده روشن:

به اعتقاد من افغانستان در حال حرکت به سوی افق های روشن آینده است. ما امیدواریم رئیس جمهور جدید رهبری قدرتمند باشد و گروههای قومی و قبیله ای را با هم متحد سازد و با داشتن طرح های مناسب اقتصادی صلح و امنیت و ثروت را برای کشور به ارمغان بیاورد.

آقای لالای دستاگیری عضو شورای محلی قندهار

دستاگیری از سال ۲۰۱۱ ریاست شورای محلی قندهار را به عهده دارد. او پس از کشته شدن احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور در سال ۲۰۱۱ در این سمت منصوب شد. او متعلق به هیچ یک از احزاب سیاسی کشور نیست.

لالای دستاگیری عضو تیم تحقیقات در باره پرونده قتل توسط یک گروهبان آمریکایی متهم به قتل ۱۶ نفر در ایالت پنجوآی در استان قندهار بوده است.

ملت آفرین:

بخاطر تلاشها و اهتمامی که به ایجاد یک ملت واحد داشت، همه او را به خاطر خواهند آورد. وی با گروههای متفاوتی به گفتگو پرداخت و در اخر نیز کنترل و اداره قندهار را بدست گرفت. اگر تلاشها و اقدامات کرزی نبود، افغانستان مانند گذشته به میدان جنگ و کشتار انسان های بیگناه باقی می ماند. با گفتگو و بحث با گروه های گوناگون و قبیله ها توانست یک ملت واحد را تشکیل دهد و به صلح دست یابد. علی رغم حضور نیروهای خارجی در افغانستان صلح داخلی و یکپارچگی از دست آوردهای او بود که این نیروها با تمام توان خود نیز قادر به فراهم آوردن نبودند.

انتظارات برآورده نشده:

اصولاً بهترین دست آورد او صلح و امنیت و یکپارچگی ملی بود. او توانست توجه جهانیان را معطوف افغانستان نماید. به این ترتیب سرمایه گذاران بسیاری به مقصد افغانستان رهسپار سفر شدند و بودجه های قابل توجهی در این زمینه برای کمک به کشور اختصاص یافت. کرزی حکومت مرکزی واحد را ساماندهی کرد و نیروی امنیت ملی را نیز تشکیل داد. آموزش و پرورش، سلامت و بهداشت، زیر ساختهای کشور و تامین اجتماعی را بهبود بخشید که به تبع آن زندگی مردم بطور چشمگیر دستخوش تغییر شد. بیش از هر چیز او را بخاطر فراموشی مردمش مورد انتقاد قرار می دهم چرا که او ما را و منطقه ما را فراموش کرد. توجه او بیشتر معطوف سایر مناطق افغانستان شد. او انتظارات مردم قندهار را برآورده نساخت.

نان آور بزرگ:

ما آزادی و ثروت کسب کردیم. من دوران طالبان و پیش از آن دوران مجاهدان را در افغانستان نیز دیده ام.ما با نیروهای ارتش اتحاد جماهیر شوروی و دولت متعلق به جناح چپ به رهبری رئیس جمهور سابق افغانستان محمد نجیب اله مبارزه می کردیم. در دوران طالبان آنها هیچگاه با بی حرمتی با ما برخورد نمی کردند اما آزادی عمل و آزادی بیان نداشتیم. مردم حق آزادی نداشتند، زیر ساختهای اقتصادی وجود نداشت و امکان اشتغال زایی نیز فراهم نبود. ابتدایی ترین  زیر ساختهای تامین اجتماعی خصوصاً در قندهار از بین رفت. در دوران زمامداری کرزی مولفه های دموکراسی، آزادی و شکوفایی پدیدار شدند.

دولت وابسته:

آینده افغانستان در گرو تعاملات بین المللی است. در صورتی که جامعه بین المللی به وعده های خود عمل نماید و در کنار ما بایستد، در این صورت خواهد بود که ما می توانیم از مشکلات خود سر بلند بیرون بیاییم. در این زمان است که به سمت آینده ای روشن گام خواهیم برداشت. اما در صورتی که جامعه بین المللی دو باره بخواهد ما را ترک کند ما به گذشته­ ی بی ثبات و از هم پاشیده خود باز خواهیم گشت.

چشم اندازی به کارنامه ۱۳ ساله حامد کرزی (بخش نخست)

تقریباً سیزده سال از به قدرت رسیدن حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان می گذرد و اکنون او مقام خود را در حالی ترک می نماید که میراث او برای افغانستان نامعلوم و پر از ابهام است.

حامد کرزی بلافاصله پس از ورود نظامیان ناتو به ریاست ایالات متحده آمریکا، به رهبری افغانستان دست پیدا کرد و به مدت سیزده سال در این سمت باقی ماند. طبق قوانین کشور افغانستان او برای بار سوم نمی تواند در انتخابات شرکت نماید. برخی ابراز نگرانی می کنند که بعد از پایان  ریاست جمهوری حامد کرزای ،  دخالت ها و تاثیر گذاری او بر سیاستهای افغانستان همچنان باقی خواهد ماند.

در پاسخ به این واکنش ها کرزی پیشتر اعلام کرده بود که با اتمام دوران ریاست جمهوری قصد ندارد در ساختمان اختصاصی مجاور کاخ ریاست جمهوری اقامت داشته باشد، بلکه خواهان زندگی در منزلی عادی در کابل می باشد.

پس از گذشت تقریبا ۱۳ سال و قرار داشتن در راس حکومت، کرزی رئیس جمهور افغانستان در حالی این مقام را ترک می گوید که چشم انداز روشنی از میراث بر جای مانده از او در این کشور وجود ندارد. با آغاز اخراج طالبان، افغانستان وی را به عنوان رهبر خود بر می گزیند.

با سپری شدن دو دوره ناآرامی و پر از کشمکش و اختلاف آرا بالاخره کرزی با ریاست جمهوری خداحافظی می کند و قدرت را بطور مسالمت آمیز به جانشین خود واگذار می نماید.درباره میراث بر جای مانده از کرزی با چهار تن از فعالین برجسته ی افغان که متعلق به اقشارمختلف اجتماعی صحبت کردیم.امر اله صالح رئیس سابق اطلاعات افغانستان در دوران حکومت کرزی بود. صالح ریاست اداره امنیت ملی افغانستان (NDS) را از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ بر عهده داشت.  وی به علت وجود اختلاف نظرهای خود با رئیس جمهور از این سمت استعفا داد. پس از آن او نهضت ضد طالبان و جنبش حامیان بسیج ملی و حرکت سبز را بنیانگذاری کرد. صالح به عنوان یکی از رهبران برجسته اپوزیسیون و یکی از جنجالی ترین منتقدین اقدامات کرزی به شمار می رود.

از قهرمانی تا ……:

اقدامات کرزی را می توان به سه دوره تقسیم نمود. در سالهای بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ از حامد کرزی به عنوان یک قهرمان ملی نام برده می شد. در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ او در نقش یک سیاستمدار حاذق و محافظه کار در راستای حفظ قدرت خود ظاهر می شود. اساساً در این دوره از حکومت کرزی بود که او سیاست “تفرقه انداز و حکومت کن”را به کار می گیرد و به منظور پیش برد اهداف خود دامن زدن به اختلافات سران قبایل و گروه های قومی و به عبارتی یارکشی قومی- قبیله ایی از این دست اقدامات اوست. او با استفاده از منابع دولتی، مشروعیت حکومت خود و حمایت های بین المللی از دولت تازه تاسیس افغان پس از دوران هرج و مرج طالبانی به نقطه اتکا و گرانیگاه حکومت متمرکز در افغانستان تبدیل شد.

در پایان زمامداری نسبتاً طولانی خود، کرزی به یک رهبر خود کامه  ای بدل گشت، که بجای معطوف ساختن تمام توان و تلاش خود به منظور انتقال شایسته و بی کم کاست قدرت، تمام توجه خود را برکسب منافع قومی متمرکز ساخته بود. متاسفانه این اقدامات او موجب نقض محرز روند انتخابات و به روی کار آمدن فردی فاقد مشروعیت ریاست جمهوری گردید.

رقص با سر مار:

کرزی به عنوان یک سیاستمدار انعطاف پذیر وبا درک هوشمندانه مشکلات کشور، معتقد به لزوم ایجاد اجماع و آگاه به ساز و کار گروههای مختلف قومی و انتخاباتی بود، از این رو اقدامات وی  در این زمینه را می توان به بازی با سر مار تشبیه کرد. عدم توانایی پی ریزی  زیرساختهای مستحکم برای موسسات و نهادهای دولتی اساسی ترین ناکامی و در اقدامات حکومتی وی به شمار می رود، که آشکارا متاثر از اقدامات بی رویه  و سازمان نیافته کمسیون مستقل انتخابات بود. به این ترتیب کارنامه  ریاست جمهوری کرزی در طول دوران حکومت وی دارای فراز و فرود هایی است که به آسانی و یکسان نمی توان آن را مورد ارزیابی قرار داد.

همه چیز در باره ی کرزی:

بسیاری چیزها از حامد کرزی یاد گرفتم. من با احترام با او بر خورد می کردم و هم اکنون نیز به عنوان یک انسان برای او احترام زیادی قائل هستم. من با تعهد کامل در خدمت به حکومت کار می کردم اما بنظر می رسد که این یک توهم بیش نبود. تصور من بر این بود که فعالیتهای من در راستای ایجاد زیر ساختهای ملی ارزشمند خواهند بود، اما متاسفانه در این زمینه رویکردها ی دیگری وجود داشت. در پنج سال اخیر رئیس جمهور در اطراف خود گروهی از متملقین و چاپلوسان را گرد آورده است که امکان دست یابی به حقایق اجتماعی را برای او دشوار می سازد. کرزی  در طول دوران زمامداری خود مانع بروز هر گونه نارضایتی و انتقادی نسبت به دستگاه حکومتی خود می گشت. در اطراف او جمع قابل توجهی از همکارانی گرد آمده بودند که از مهارت سیاسی لازم و حداقل دیدگاه یکسانی برخوردار نبودند.

آینده نامعلوم:

امروز مبهم ترین لحظه از سرنوشت سیاسی کشور ماست. سرنوشت انتخابات با تقلب و نقض قوانین تغییر یافت. این انتخابات با حضور پر شور و صادقانه مردم صورت گرفت  همانهایی که منافع کشور را به منافع قومی و شخصی ترجیح دادند، با این وجود من به هوشمندی مردم افغان اعتقاد دارم و مطمئن هستم در شرایط کنونی که در سطوح بالایی قدرت دچار چند دستگی شده ایم قادر به حفظ وحدت کشور خواهند بود.

نادر نادری – فعال حقوق بشر:

نادری – رئیس بنیاد انتخابات آزاد و سالم (عادلانه) افغانستان به عنوان ناظر مستقل انتخابات در کشور است. شهرت او به جهت سخنرانی و  ارائه برنامه هایی درباره تقلب در انتخابات و جنایات صورت گرفته توسط فرماندهان سابق نظامی قدرتمند کشور است. وی چندی پیش به عضویت کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در آمده بود که اعضای آن توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند اما بطور مستقل فعالیت می کنند. او همچنین بر لزوم دفاع ازاختلاف نظرهای بزرگ بوجود آمده تاکید می کند وتلاش می کند تا گزارش های منتشر نشده از جزئیات جنایات انجام شده توسط حکومتهای پیشین طی سه دهه جنگ و مبارزه در اختیار عموم قرار بگیرد.

پدر – بنیانگذار:

در صورت انتقال قدرت در افغانستان به طور مسالمت آمیز و نیز واگذاری قدرت از طرف کرزی  و تلاش در راستای پاسداری وعمل به قانون اساسی را فراهم آورد این اقدامات او برای همیشه بعنوان اصیل ترین و ارزشمندترین دستاورد دوران ریاست جمهوری در یادها خواهد ماند.

تحمل خطاکاران – انعطاف پذیری نسبت به مجرمین:

آثار بجای مانده از کرزی یکسان نخواهد بود. بزرگترین میراث او مسائل مربوط به آزادی بیان و آزادی مطبوعات است. میزان انعطاف پذیری او به عنوان یک سیاستمدار و توانایی او در گرد هم آوردن افراد با دیدگاهای متفاوت در زیر یک سقف و کار کردن با آنها است.از دیگر نقاط ضعف و تاریک کارنامه وی می توان به تثبیت موقعیت و افزایش دامنه قدرت برخی چهره ها با گذشته نامعلوم و نقش تردید آمیز آنها در جنگهای خانگی اشاره کرد. او همچنین نسبت به افراد فاسد و درگیر فعالیت های جنایی و نیز افراد بی کفایت و نالایق که توانایی انجام درست و شایسته امور را نداشته اند با اغماض و چشم پوشی بسیار برخورد می کرد.برخورد مسامحه گرانه با این قبیل افراد امکان افزایش قدرت و ثروت را بیش از پیش برای آنها فراهم آورد و مانع از برقراری عدالت اجتماعی در جامعه گردید.

حکومت بدون تهدید:

همواره با قدردانی بخاطر خواهم آورد که در دوران حکومت کرزی بدون در نظر گرفتن کلیه مشکلات بوجود آمده و انتقادها هیچگاه از جانب رئیس جمهور با دستور تهدید فیزیکی در قبال انجام فعالیت هایم مواجه نشدم. بی تردید نزدیکان او از جمله کارمندان رده بالای دولتی موجبات این مزاحمت ها  را فراهم می آوردند. تهدیدها از طرف آنها صورت می گرفت. البته در مجموع شرایطی فراهم شده بود که دولت را بچالش بکشیم و البته همه چیز آن طور که ساده می نماید نبود.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید رد کردن