تولیدات تصویری

حضور در نمایشگاه بین المللی قرآن و حدیث

افغانستان با رویکردی رسانه ای در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم حضوری پررنگ داشت، تولیدات نرم افزاری با موضوعات قرآنی که به دست برنامه نویسان افغانستانی طراحی و تولید گردیده بود. آثار و تالیفات قرآنی، تفاسیر از مفاخر علمی افغانستان، معرفی شخصیت های علمی، دینی، مراجع و عل... ادامه متن

اطلاعات و فن آوری

واحد پژوهش

واحد آموزش

مقالات اندیشه نو