جدید ترین مطالب

اصول و مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی

اصول و مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ریزی فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی است که می‌تواند در انجام این امور مورد …

مطالعه بیشتر »

صلح و جمهوریت؛ نگاه‌های متعارض به این چشم انداز

صلح و جمهوریت؛ نگاه‌های متعارض به این چشم انداز،

صلح و جمهوریت؛ نگاه‌های متعارض به این چشم انداز، قاطعیت رئیس جمهور غنی در حمایت از محوریت جمهوریت در گفتگوهای صلح و تلاش‌های پاکستان و طالبان در چیدمان میز مذاکرات و اجماع منطقوی در غیاب حکومت، متعارض‌های برجسته زوایای نگاه به انجام این پروسه است، فرضیه‌های مبنی بر عدم صداقت …

مطالعه بیشتر »

پناهجویان افغان در ایران از امکانات خاصی مانند کشورهای دیگر بهره‌مند نیستند

پناهجویان افغان در ایران از امکانات خاصی مانند کشورهای دیگر بهره‌مند نیستند، کارشناسان اجتماعی ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار «آناتولی» ضمن تشریح وضعیت پناهجویان افغان در این کشور که از چند دهه پیش به دنبال جنگ و ناامنی به آن پناه برده‌اند، به فرایند سازگاری این پناهجویان با جامعه …

مطالعه بیشتر »