درباره انجمنروایت تصویریواحد نشریه

هیئت تحریریه

هیئت تحریریه فصلنامه اندیشه نو به حق زحمات زیادی را برای رشد، تعالی و ارتقاء فصلنامه اندیشه نو کشیده اند، این صفحه تصاویری است از این عزیزان که با راهنماییها، ارشادات، پیشنهادات، انتقادات و همکاری های مخلصانه شان راه را برای پیشرفت فصلنامه اندیشه نو هموار نموده اند

 

دکمه بازگشت به بالا