اطلاعات و فن آوریدرباره انجمنواحد آموزش

کادرآموزشی انجمن فرهنگی تبلور اندیشه

کادرآموزشی انجمن فرهنگی تبلور اندیشه، این واحد از سال ۱۳۸۲ فعالیت خویش را آغاز نمود که در ابتدای امر منطقه محروم التیمور  که محل شمار بسیاری از مهاجرین محروم از تحصیل بودند را تحت پوشش قرارداد و در چند سالی که در آن منطقه فعالیت میکرد آمار بالایی از نونهالان محروم از تحصیل را خدمات آموزشی ارائه نمود به طوری که آمار مخاطبین تحصیل در پایه های ابتدایی و راهنمایی بالغ بر ۴۵۰  از دختر و پسر نفر بودند.

این نهاد آموزشی علاوه بر آموزش کلاسیک مطابق معیار های سازمان آموزش و پرورش فوق برنامه های آموزشی، کورس های تربیوی، اردوهای تفریحی, سیاحتی را نیز به اجرا در می آورد, برگزاری اردوهای علمی, فرهنگی از دیگر فعالیت های این بخش است. کتابخانه اختصاصی با همکاری آکندن اینترنشنال از دیگر منابع مطالعاتی منحصر به فرد نهادهای آموزشی مهاجرین در مشهد در اختیار این انجمن قرارگرفت تا در کنار منابع آموزشی آموزش و پرورش از آن در جهت تعالی دانش آموزان استفاده نماید.

برگزاری مسابقات فرهنگی و تحقیقاتی که منجر به تولید ویژه نامه های مختلفی شد که در فصلنامه اندیشه نو به نشر میرسید را از دیگر فعالیت های این انجمن میتوان برشمرد.

 

دکمه بازگشت به بالا