اطلاعات و فن آوریخدمات آنلاین

نقاشی استقبال از رمضان

ماه مبارک رمضان و کودکان

 

انجمن فرهنگی تبلور اندیشه یک انجوی خصوصی میباشد که فعالیت آن طرح و اجرای پروژه های فرهنگی برای ارتقاء فرهنگ جامعه پیرامونی میباشد. اینبار برای شما برنامه فرهنگی دارد
بنابراین برای ارسال نقاشی هایتان میتوانید در گروه و یا به این دو آی دی ارسال فرمایید تفاوتی نمیکند از کجا باشد ایران، افغانستان… باشد
در صورت برنده شدن  افراد ساکن ایران تفاوتی نمیکند درکدام شهر هدایا به حسابشان واریز خواهد شد و درصورت برنده شدن یکی ازافراد از افغانستان هزینه جایزه برای آن کودک یا از طریق بانک یا حواله ارسال خواهد شد.
فقط کودکانمان را تشویق کنیم تا استعداد هایشان شکوفا شود
@conect_administrator مدیر پروژه
@S_Javad_Hossaini روابط عمومی
در ضمن کلیه نقاشی ها را بعد از ارسال میتوانید در وب سایت بین المللی
Http://Www.tabalwor.com
مشاهده نمایید

دکمه بازگشت به بالا