اطلاعات و فن آوریتولیدات نرم افزاری

قضاوت های حضرت امام علی ع

قضاوت های حضرت امام علی ع

Tabalwor-Soft2
نرم افزار تولید انجمن فرهنگی تبلور اندیشه

قضاوت های حضرت امام علی ع، اپلیکیشن اندرویدی قضاوت ها و حکایات امام علی ع مجموعه ای بی نظیر از داستان ها و قضاوتهای حضرت علی ع این نرم افزار به همت واحد فن آوری انجمن فرهنگی تبلور اندیشه تولید گردیده که توانست با دریافت مجوز رسمی از مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال  به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است

دکمه بازگشت به بالا