داستان‌های طنز

میراث خـوره خَـومیــبره آموخته خوره نی.

ده همی ملک خود ما که هزاران نفر ازبیچاره گی وناداری گله وشکوه دارن به فضل ومرحمت پروردگار مرغ دولت بالای سرم شیشته بود وروزگاریم تایت وبرابر بود. هم یک مقام دولتی خوب داشتم وهم یگان کاری شخصی میکدم و پیسه خوده درهرطرف که لول میدادم برف واری یک کوت …

مطالعه بیشتر »

پهلوانی پارلمان و سنای افغانستان

قصه دلنشین و طنز آمیز سیاسی از روزنامه هشت صبح در باره مخاصمه و مجادله پارلمان افغانستان با مجلس سنای افغانستان تحت عنوان اندر حکایت مجلسین متولد شد. من بر این باورم که این طنز در میان طنزهای افغانی ظریفترین و شیرینترین آنان است. لذت کامل این طنز نمکین را زمانی می توانید بچشید که آنرا …

مطالعه بیشتر »