آرشیو برچسب ها

اصول و مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی

اصول و مبانی سیاستگذاری و برنامه ریزی برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ریزی فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی است که می‌تواند در انجام این امور مورد …

مطالعه بیشتر »

سده ای به درازای تاریخ بشر

فصلنامه اندیشه نو

سده ای به درازای تاریخ بشر، محققان، مورخان و صاحب­نظران حوزه توسعه و پیشرفت می­گویند: سرعت، وسعت، ابعاد و میزان توسعه و جهش علمی، فرهنگی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بشری در طول قرن بیستم میلادی، مساوی و معادل با تمام پیشرفت­ها و دستاوردهای مادی و معنوی فرزندان آدم در …

مطالعه بیشتر »