واحد پژوهش

توسعه فرهنگ کتابخوانی

با توجه به رسالت توسعه کتابخوانی و ارتقاء فرهنگ حاشیه نشینی شهری انجمن فرهنگی_رسانه ای تبلور اندیشه، با رایزنی با نهاد های همسو نسبت به تهیه کتاب و اهدای آن برای ایجاد کتابخانه های دردسترس عموم، چندین مورد اهدای کتاب به موسسات مختلف را درکارنامه فعالیت های واحد پژوهش انجمن فرهنگی_رسانه ای تبلور اندیشه داشته ایم.
این کتاب ها با توجه به رده سنی و مخاطبین دسته بندی شده و در دسترس افراد قرار گرفت. بیشتر موضوعات این کتاب ها را ، داستان، امور مذهبی، تاریخ و ادبیات تشکیل می‌دادند.

دکمه بازگشت به بالا