واحد پژوهش

مسابقه برداشت از یک کتاب

برای ارتقاء سطح آگاهی مخاطبین انجمن فرهنگی_رسانه ای تبلور اندیشه برآن شدیم تا در سطح شهر بین مهاجرین عزیز فرهنگ کتابخوانی را توسعه دهیم به همین منظور برنامه مسابقات پیامکی با عنوان “برداشت از یک کتاب” را اجرا نمودیم بدین صورت که در ابتدا برای مخاطبین کتابخوانه کتابهایی به صورت رایگان توزیع میگردید و سپس بین آن بزرگواران مسابقه ای برگزار گردید که برداشت خویش را ازکتاب به صورت پیامک به سامانه پیامکی انجمن فرهنگی_ رسانه ای تبلور اندیشه ارسال دارند

درپایان به بهترین و صحیح ترین برداشت به قید قرعه جوایز نفیسی شامل تبلت، مجموعه کتاب اهدا گردید

 

دکمه بازگشت به بالا