اخبار

همایش افغانستان در دو دهه اخیر

مداخلات خارجی و اختلافات داخلی

همایش

با دعوت برگزار کنندگان این همایش انجمن فرهنگی تبلور اندیشه در این همایش حضور یافت.
این همایش که در ان موضوعات مختلفی توسط شخصیت های مدعو اعم از شخصیت های علمی،‌سیاسی،‌اجتماعی و فرهنگی  طرح بحث گردید که در شرایط فعلی افغانستان میتواند مورد توجه قرار گیرد.

محتوی

سناریوهای احتمالی در چگونگی آینده افغانستان،‌ استراتژی آمریکا در قبال افغانستان،‌جریان شناسی طالبان و جریانات درون طالبانی،‌ طالبان و اختلافات داخلی،‌ اتحاد قومی یا تجریه طلبی در افغانستان،‌ کنش ها و واکنش های طالبان و تاثیر آن بر جامعه افغانستان،‌ نخبگان افغانستان و رسالت آنان در قبال کشتارهای جمعی در افغانستان،‌تجربه زیسته یکی از مبلغین پیرامون اصطکاکات موجود بین اندیشه های مذهبی و اندیشه های طالبانی و دیگر مواردی که در این باره ارائه شد.

اختتام

در اخیر نیز بیانیه ای پیرامون اغتشاشات داخلی جمهوری اسلامی ایران به خوانش گرفته شد.

دکمه بازگشت به بالا