اخبار

اجلاس بین المللی مجاهدان غریب

سمنان-شهر دامغان

مقدمه:

هفتمین دوره اجلاس بین المللی #مجاهدان_غریب در استان سمنان شهر دامغان،‌سالن همایش های دانشگاه دامغان برگزار گردید. در در اجلاس بین المللی #مجاهدان_غریب  انجمن فرهنگی تبلور اندیشه که جزو مدعوین این دوره بود حضور پیدا نمود،‌

محتوای اجلاس:

حضور شخصیت های مهم دولتی،‌اداری،‌سیاسی،‌لشکری،‌نظامی،‌انتظامی و .. در اجلاس بین المللی #مجاهدان_غریب چشم گیر بود،‌ موضوعاتی که در اجلاس بین المللی #مجاهدان_غریب بررسی گردید شامل موارزیر بود:‌
الف:‌ وضعیت فعلی جهان سوم
ب: تعریف مجاهدت و مجاهد
ج:‌ تبیین واژه غربت و غریب
د: جهاد تبیین و خدمات انقلاب
ه:‌ جبهه مقاومت و تقویت آن

بازدید ها:

در خلال اجلاس بین المللی #مجاهدان غریب از نقاط دیدنی دامغان بازدید به عمل آمد
الف: دامغان قدیم با قدمت ۷۰۰۰ ساله
ب: مسجد تاریخانه با قدمت ۱۳۰۰ سال

دکمه بازگشت به بالا