مقالات اندیشه نوواحد نشریه

منفعت طلبی قومی در افغانستان

سید سلیمان حسینی

منفعت طلبی قومی در افغانستان: ریشه ها و عوامل

منفعت طلبی قومی در افغانستان پدیده‌ای پیچیده با ریشه‌های تاریخی عمیق است. عوامل متعددی در شکل‌گیری و تداوم آن نقش داشته‌اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنم:

۱٫ تاریخ و ساختار سیاسی:

 • افغانستان کشوری با تنوع قومیتی بالا است که در طول تاریخ، شاهد رقابت و درگیری بین گروه‌های مختلف قومی برای قدرت و ثروت بوده است.
 • ساختار سیاسی متمرکز و عدم وجود سیستم فدرال یا خودمختاری قومی، زمینه را برای تسلط یک قوم بر اقوام دیگر و سوءاستفاده از منابع و قدرت فراهم کرده است.
 • سیاست‌های تبعیض‌آمیز در طول تاریخ، به انزوا و نارضایتی اقوام minoritized دامن زده و زمینه را برای منفعت طلبی قومی فراهم کرده است.

۲٫ ضعف حکومتداری:

 • فساد گسترده، عدم شفافیت و ضعف قانون‌گذاری در افغانستان، زمینه را برای سوءاستفاده از قدرت و منابع توسط افراد و گروه‌های قومی فراهم کرده است.
 • عدم وجود یک دولت مقتدر و فراگیر که بتواند عدالت و امنیت را برای همه اقوام افغانستان تامین کند، به منفعت طلبی قومی دامن زده است.
 • ناتوانی دولت در ارائه خدمات اولیه به مردم، باعث شده است که اقوام به رهبران قومی خود وابسته شوند که این امر منجر به افزایش قدرت و نفوذ رهبران قومی و سوءاستفاده از آن شده است.

۳٫ مداخلات خارجی:

 • مداخلات خارجی در افغانستان، به ویژه در دهه‌های اخیر، تنش‌های قومی را تشدید کرده است.
 • حمایت قدرت‌های خارجی از گروه‌های قومی خاص، به منفعت طلبی قومی و درگیری‌های قومی دامن زده است.
 • عدم وجود یک اجماع بین‌المللی در مورد افغانستان، باعث شده است که منافع ملی افغانستان نادیده گرفته شود و منافع قومی و گروهی بر آن ترجیح داده شود.
منفعت طلبی قومی در افغانستان
منفعت طلبی قومی در افغانستان

۴٫ عوامل اقتصادی:

 • فقر و نابرابری اقتصادی در افغانستان، زمینه را برای سوءاستفاده از منابع و قدرت توسط افراد و گروه‌های قومی فراهم کرده است.
 • عدم وجود فرصت‌های اقتصادی برابر برای همه اقوام، به نارضایتی و منفعت طلبی قومی دامن زده است.
 • تمرکز ثروت و قدرت در دست اقوام خاص، به انزوا و محرومیت اقوام دیگر منجر شده است.

۵٫ نقش رهبران قومی:

 • برخی از رهبران قومی، از منفعت طلبی قومی به عنوان ابزاری برای کسب قدرت و ثروت استفاده می‌کنند.
 • این رهبران با دامن زدن به تنش‌های قومی و سوءاستفاده از احساسات قومی مردم، به دنبال منافع شخصی خود هستند.
 • عدم وجود رهبران ملی فراگیر که بتوانند همه اقوام افغانستان را متحد کنند، به منفعت طلبی قومی دامن زده است.

عوامل تشدید کننده:

 • جنگ و ناامنی: جنگ و ناامنی در افغانستان، زمینه را برای سوءاستفاده از قدرت و منابع توسط افراد و گروه‌های قومی فراهم کرده است.
 • ضعف جامعه مدنی: ضعف جامعه مدنی در افغانستان، به انزوا و محرومیت اقوام minoritized دامن زده و زمینه را برای منفعت طلبی قومی فراهم کرده است.
 • نقش رسانه‌ها: برخی از رسانه‌ها در افغانستان، به جای ترویج صلح و همبستگی، به تنش‌های قومی دامن می‌زنند.

راه‌حل‌ها:

 • اصلاحات سیاسی: ایجاد یک ساختار سیاسی عادلانه و فراگیر که در آن همه اقوام افغانستان سهم داشته باشند.
 • تقویت حکومتداری: مبارزه با فساد، افزایش شفافیت و تقویت قانون‌گذاری.
 • کاهش مداخلات خارجی: عدم دخالت در امور داخلی افغانستان و احترام به حاکمیت ملی افغانستان.
 • توسعه اقتصادی: ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر برای همه اقوام افغانستان.
 • تقویت جامعه مدنی: حمایت از نهادهای جامعه مدنی و افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها.
 • نقش رسانه‌ها: ترویج صلح و همبستگی و پرهیز از دامن زدن به تنش‌های قومی.

افراد و گروه‌هایی که به منفعت طلبی قومی دامن زده‌اند:

 • برخی از رهبران قومی:
 • سیاستمداران فاسد:
 • گروه‌های مسلح غیرقانونی:

 

شورای عالی امور مهاجرین

انسانِ گم گشته ی تاریخ

دکمه بازگشت به بالا