مجلدات فصلنامه اندیشه نومقالات اندیشه نوواحد نشریه

تنوع قومی در افغانستان

سید سلیمان حسینی

تنوع قومی در افغانستان
شمشیر دو لبه توسعه و بحران
مقدمه:

افغانستان، کشوری با تنوع قومیتی بالا، همواره با چالش‌های متعددی در زمینه مدیریت تنوع قومی روبرو بوده است. این تنوع، هم فرصتی برای توسعه و هم تهدیدی برای ثبات و انسجام ملی تلقی می‌شود. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف تنوع قومی در افغانستان، ریشه‌ها و عوامل تشدید تنش‌های قومی، و راهکارهایی برای تبدیل تنوع قومی به فرصتی برای توسعه خواهیم پرداخت.

تنوع قومی در افغانستان
تنوع قومی در افغانستان
تنوع قومی: فرصت یا تهدید؟

تنوع قومی، پدیده‌ای پیچیده با ابعاد متعدد است. از یک سو، تنوع قومی می‌تواند به عنوان منبع غنی از فرهنگ، زبان و سنت‌ها، زمینه را برای تبادل ایده‌ها، خلاقیت و نوآوری فراهم کند. از سوی دیگر، در صورت عدم مدیریت صحیح، تنوع قومی می‌تواند به تنش، درگیری و حتی جنگ منجر شود.

تاریخ و ساختار سیاسی:

تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان، با رقابت و درگیری بین گروه‌های قومی برای قدرت و ثروت همراه بوده است. ساختار سیاسی متمرکز و عدم وجود سیستم فدرال یا خودمختاری قومی، این تنش‌ها را تشدید کرده است.

مداخلات خارجی:

مداخلات خارجی در افغانستان، به ویژه در دهه‌های اخیر، تنش‌های قومی را به طور قابل توجهی تشدید کرده است. حمایت قدرت‌های خارجی از گروه‌های قومی خاص، به منفعت طلبی قومی و درگیری‌های قومی دامن زده است.

عوامل اقتصادی:

فقر و نابرابری اقتصادی در افغانستان، زمینه را برای سوءاستفاده از منابع و قدرت توسط افراد و گروه‌های قومی فراهم کرده است. عدم دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی، به نارضایتی و منفعت طلبی قومی دامن زده است.

منفعت طلبی قومی:

منفعت طلبی قومی، پدیده‌ای مخرب است که به تبعیض، سوءاستفاده از قدرت و درگیری‌های قومی منجر می‌شود. برخی از عوامل منفعت طلبی قومی در افغانستان عبارتند از:

 • ضعف حکومتداری: فساد گسترده، عدم شفافیت و ضعف قانون‌گذاری، زمینه را برای سوءاستفاده از قدرت و منابع توسط افراد و گروه‌های قومی فراهم کرده است.
 • نقش رهبران قومی: برخی از رهبران قومی، از منفعت طلبی قومی به عنوان ابزاری برای کسب قدرت و ثروت استفاده می‌کنند.
 • بی‌عدالتی اجتماعی: تبعیض قومی و عدم دسترسی برابر به فرصت‌ها، زمینه را برای نارضایتی و منفعت طلبی قومی فراهم کرده است.
راهکارها:

تبدیل تنوع قومی به فرصتی برای توسعه، نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان است. برخی از راهکارهای کلیدی عبارتند از:

 • اصلاحات سیاسی: ایجاد یک ساختار سیاسی عادلانه و فراگیر که در آن همه اقوام افغانستان سهم داشته باشند.
 • تقویت حکومتداری: مبارزه با فساد، افزایش شفافیت و تقویت قانون‌گذاری.
 • کاهش مداخلات خارجی: عدم دخالت در امور داخلی افغانستان و احترام به حاکمیت ملی افغانستان.
 • توسعه اقتصادی: ایجاد فرصت‌های اقتصادی برابر برای همه اقوام افغانستان.
 • تقویت جامعه مدنی: حمایت از نهادهای جامعه مدنی و افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها.
 • نقش رسانه‌ها: ترویج صلح و همبستگی و پرهیز از دامن زدن به تنش‌های قومی.
منابع:
 • Barfield, T. (۲۰۱۰). Afghanistan: A cultural and political history. Princeton University Press.
 • Rasanay, M. (۲۰۱۴).
 • فصلنامه اندیشه نو شماره ۴۳ پاییز ۱۴۰۲

دکمه بازگشت به بالا