کتابخانه آنلاین انجمن فرهنگی تبلور اندیشه

این کتابخانه به همت بخش فن آوری انجمن در سال ۱۳۹۷ تاسیس گردید که توانست درکمتر از ۶ ماه مشتاقان زیادی را جذب نماید، با توجه به رویکرد این کتابخانه به تامین کتب مورد نیاز برای کلیه اعضاء آن درنظر است برای کسترش این کتابخانه که در شبکه اجتماعی تلگرام ایجاد شده است و به ادرس زیر دردسترس میباشد

 

عضویت در کتابخانه آنلاین

 

           

 

 

درباره مدیریت وب سایت

مجدد چک فرمایید

استاد مایل تابعیت ایرانی گرفته است؟

استاد مایل تابعیت ایرانی گرفته است؟ درمورد درخواست احتمالی استاد نجیب مایل به گرفتن تابعیت …