حضور در نمایشگاه بین المللی قرآن و حدیث

افغانستان با رویکردی رسانه ای در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم حضوری پررنگ داشت، تولیدات نرم افزاری با موضوعات قرآنی که به دست برنامه نویسان افغانستانی طراحی و تولید گردیده بود. آثار و تالیفات قرآنی، تفاسیر از مفاخر علمی افغانستان، معرفی شخصیت های علمی، دینی، مراجع و علماء طراز اول، معرفی مفاخر قرآنی شخصیت های حافظ و قاری قرآن بود که قاریان بین المللی و چهره های شناخته شده افغانستانی از آن جمله بودند، ارائه رایگان تعداد زیادی از این نرم افزار ها از بخش های پرمخاطب این حضور بود

درباره مدیریت وب سایت

مجدد چک فرمایید

مهاجر افغانستانی

افغانی بگیر!

افغانی بگیر! واژه ای آشنا برای چهار نسل از مهاجرین که با آن زندگی کرده …