درباره انجمنروایت تصویریواحد آموزشواحد پژوهش

هیئت مدیره انجمن فرهنگی تبلور اندیشه

 

تصاویر زیر نمایه عزیزانی میباشد که در بخش مدیریت این انجمن فعال بوده اند و در طی سالیان متمادی از ارشادات گرانمایه شان در راستای بهبود کیفیت فعالیت های این انجمن استفاده شده است. البته تمام فعالیت های انجمن مطابق با اساسنامه میباشد که رویکرد آن کاملا مشخص و قوانین آن تبیین شده و در هیئت موسسین و هیئت مدیره  طرح و تصویب گردیده است که میتوانید در بخش اساسنامه آن را مطالعه فرمایید.
به ترتیب دوستانی که ذکر میشوند در این انجمن ایفای وظیفه نمودند همراه با سنواتی که همکار بوده اند.

همکاران سابق

۱٫ سید نقی موسوی از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۷ با ما همکاری داشته و بعد از این تاریخ همکاری شان با این انجمن به اتمام رسیده است. و فعلا در انجمن فرهنگی برگ سبز به عنوان سردبیرفصلنامه برگ سبز میباشند .

۲٫ سید تقی موسوی از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۷ با ما همکاری داشته و بعد از این تاریخ همکاری شان با این انجمن به اتمام رسیده است.و فعلا در انجمن فرهنگی برگ سبز به عنوان هیئت تحریریه برگ سبز میباشند.

۳٫ شاهزاده حسین حیدری  از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۳ با ما همکاری داشته و بعد از ان تاریخ همکاری شان با این انجمن به اتمام رسید و هیچ مسئولیتی در این انجمن ندارند ایشان فعلا فعالیت های طراحی را با موسسات مختلف به صورت ازاد انجام میدهند.

۴٫ محمد یونس احمدی از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۸ با ما همکاری داشته و بعد از این تاریخ همکاری هایشان با این انجمن به اتمام رسید، ایشان درحال حاضر فعالیت های رسانه ای در فاطمیون انجام میدهند.

همکاران جدید

۱٫ سید زهیر مجاهد (فعال فرهنگی رسانه ای مهاجر)(مشهد) ایشان در این انجمن مشغول میباشند من حیث عضو هیئت مدیره.

۲٫ سید محمد عارف فاضل (فعال اجتماعی)(مشهد) ایشان در این انجمن من حیث عضو هیت مدیره مشغول به فعالیت هستند.

۳٫ سید حسین حسینی سجاد (استاد دانشگاه و فعال پژوهشی)(کابل)  ایشان در این انجمن من حیث عضو هیت مدیره مشغول به فعالیت هستند.

۴٫ نسیم غلام زاده (کارشناس مدیریت تبلیغات )(کانادا) ایشان در این انجمن من حیث عضو هیئت مدیره مشغول به فعالیت هستند.

۵٫ سید باقر حسینی (استاد دانشگاه )(کابل) ایشان در این انجمن من حیث عضو هیئت مدیره مشغول به فعالیت هستند.

۶٫ خانم مریم حسینی(فعال اجتماعی) (کانادا) ایشان در این انجمن من حیث عضو هیئت مدیره مشغول به فعالیت هستند.

دکمه بازگشت به بالا