خدمات خیریهواحد آموزش

برگزاری دوره های آموزشی رایگان

با توجه به اهمیت و نیاز شدید منطقه هدف، در جهت ارتقاء سطح آموزش و آشایی با مفاهیم اولیه کاربری سیستم ،و همچنین فقر و نبود امکانات برای مردم بومی، بخش خیریه  انجمن فرهنگی تبلور اندیشه را برآن داشت تا برای پیاده سازی پروژه آموزشی مرکز ولایت بامیان منطقه دره فولادی را انتخاب نموده و با رایزنی های انجام شده مرکز آموزشی مدرسه مهدیه را برای این برنامه هماهنگ نماید.

چون رویکرد آموزشی انجمن فرهنگی تبلور اندیشه تربیت مربی می باسد بر همین اساس یک دوره آموزشی ۴۵ روزه برای اساتید آن مرکز و دانشجویان که دارای استعداد مورد نیاز بودند برگزار گردید.
در این دوره آموزشی به صورت کامل دوره نحوه آموزش کاربری سیستم (ICDL) آموزش داده شد. این دوره برای تمام دانشجویان و اساتید به صورت کاملا رایگان برگزار گردید و کلیه هزینه های آن توسط انجمن فرهنگی_رسانه ای تبلور اندیشه  تقبل و پرداخت گردید.
در انتهای دوره یک پک کامل نرم افزاری شامل منابع غنی پژوهشی، آموزشی برای کلیه دانش پژوهان اهداء گردید.

دوره آموزشی تبلور اندیشه
دوره ه اموزشی رایگان
دکمه بازگشت به بالا