واحد آموزش

فوق برنامه و اردو

برای پیشرفت برنامه های آموزشی در واحد آموزش انجمن فرهنگی_ رسانه ای تبلور اندیشه  اجرای فوق برنامه های مختلف در نظر گرفته شد تا هم تنوعی باشد برای برنامه های آموزشی و هم اینکه شادابی را برای دانش آموزان عزیز به ارمغان آوزد، بر این اساس طرح و اجرای برنامه های  تفریحی و سیاحتی جزو لاینفک برنامه های آموزشی گردید که به صورت میان برنامه و برای هر فصل برای دانش آموزان این واحد درنظر گرفته شد
با توجه به پروسه زمان برد بودن و هزینه بر بودن این برنامه ها برای اجرای آن نیاز به هماهنگ کردن با موسسات و ارگان های مختلف بود که الحمد لله این مهم به همت واحد آمزش انجام و برای هر سال دو برنامه اردو و بازدید علمی درنظر گرفته، پیشبینی و اجرا گردید

دکمه بازگشت به بالا