سده اي به درازاي تاريخ بشر

محققان، مورخان و صاحب­نظران حوزه توسعه و پيشرفت مي­گويند: سرعت، وسعت، ابعاد و ميزان توسعه و جهش علمي، فرهنگي، صنعتي، اقتصادي و اجتماعي جامعه بشري در طول قرن بيستم ميلادي، مساوي و معادل با تمام پيشرفت­ها و دستاوردهاي مادي و معنوي فرزندان آدم در طول تاريخ چند ده هزار ساله خود بوده است؛ يعني هرگاه[…]

 جستاری در تاریخچه عدالت کیفری

عصمت الله فتحی[1] مقدمه: انسان از بدوتشکیل جامعه با پدیده ای به اسم «جرم » روبرو بوده، واز همان زمان آن را نوعی اختلال ونابهنجاری برای زندگی جمعی می دانسته است. به همین دلیل، همیشه، عکس العمل هایی، گاه متناسب وگاه غیر متناسب، در برابر آن از خود نشان داده است. این عکس العمل معمولا[…]