درباره انجمنروایت تصویریواحد نشریه

همکاران نویسنده فصلنامه اندیشه نو

عزیزانی که تصاویرشان درپی میآیند مولفانی هستند که با ارائه مقالاتشان مارا درپیشبرد اهداف و  آگاهی بیشتر جامعه پیرامون یاری رسانده اند، این بزرگواران جزو هیئت تحریریه نبوده و در شماره های مختلف فصلنامه اندیشه نو با ارائه مقالات مزین شان ما را در پیشبرد اهداف نشریه یاری رسانده اند از زحمات همه این عزیزان تشکر میگردد و اگر دوستان دیگری نیز متمایل به همکری قلمی با این فصلنامه میباشند میتوانند از طریق لینک زیر با ما در ارتباط بوده ممنون سازند
ارسال مقاله برای فصلنامه اندیشه نو 

دکمه بازگشت به بالا